comori.org
comori.org

1. Dumnezeule, ne-ai respins, ne-ai împrăştiat, Te-ai mâniat; întoarce-ne iarăşi!

2. Ai cutremurat pământul, l-ai despicat; repară-i spărturile, pentru că se clatină.

3. Ai făcut pe poporul Tău să vadă greul, ne-ai făcut să bem vin ameţitor.

4. Ai dat un steag celor care se tem de Tine, ca să-l înalţe pentru adevăr. Oprire.

5. Pentru ca preaiubiţii Tăi să fie scăpaţi, mântuieşte cu dreapta Ta şi răspunde-mi!

6. Dumnezeu a vorbit în sfinţenia Sa: „Mă voi bucura mult, voi împărţi Sihemul şi voi măsura valea Sucot.

7. Al Meu este Galaadul şi al meu Manase; şi Efraim este tăria capului Meu; Iuda este legiuitorul Meu;

8. Moab este ligheanul în care Mă spăl; asupra Edomului Îmi arunc sandaua; Filistia, scoate strigăte de bucurie pentru mine!

9. Cine mă va conduce în cetatea cea tare? Cine mă va duce până la Edom?

10. Nu Tu, Dumnezeule, care ne ai respins? Şi nu ieşi, Dumnezeule, cu oştirile noastre?

11. Dă-ne ajutor împotriva vrăjmaşului, pentru că zadarnic este ajutorul omului.

12. Cu Dumnezeu vom face fapte mari şi El va călca în picioare pe vrăjmaşii noştri.