comori.org
comori.org

1. Nu te mânia din cauza celor care fac răul, nu fi invidios pe cei care practică nelegiuirea;

2. pentru că vor fi cosiţi îndată ca iarba şi se vor veşteji ca iarba verde.

3. Încrede-te în Domnul şi fă binele; locuieşte în ţară şi hrăneşte-te cu credincioşia;

4. şi desfătează-te în Domnul şi El îţi va împlini cererile inimii tale!

5. Încredinţează Domnului calea ta şi încrede-te în El: şi El va lucra;

6. şi va face să iasă dreptatea ta ca lumina şi dreptul tău ca ziua la amiază.

7. Rămâi liniştit în Domnul şi aşteaptă-L cu răbdare. Nu te mânia din cauza celui care prosperă în calea lui, din cauza omului care-şi împlineşte intenţiile rele.

8. Lasă mânia şi părăseşte furia; nu te mânia, aceasta duce numai la rău.

9. Pentru că cei care fac răul vor fi tăiaţi şi cei care-L aşteaptă pe Domnul vor stăpâni ţara.

10. Încă puţin, şi cel rău nu va mai fi; şi vei privi locul său şi nu va mai fi.

11. Şi cei blânzi vor moşteni ţara şi se vor desfăta într-un belşug de pace.

12. Cel rău unelteşte împotriva celui drept şi scrâşneşte din dinţi împotriva lui:

13. Domnul va râde de el, pentru că vede că-i vine ziua.

14. Cei răi au scos sabia şi şi-au întins arcul ca să-l doboare pe cel întristat şi sărac, ca să-i înjunghie pe cei care umblă în dreptate:

15. sabia lor va intra în inima lor şi arcurile lor se vor sfărâma.

16. Mai mult face puţinul celui drept, decât belşugul multor răi;

17. pentru că braţele celor răi vor fi zdrobite, dar Domnul susţine pe cei drepţi.

18. Domnul cunoaşte zilele celor fără pată şi moştenirea lor va fi pentru totdeauna:

19. ei nu vor fi ruşinaţi în timp de necaz şi se vor sătura în zilele de foamete.

20. Pentru că cei răi vor pieri, şi vrăjmaşii Domnului, ca grăsimea mieilor: vor pieri, ca fumul vor pieri.

21. Cel rău ia cu împrumut şi nu dă înapoi, dar cel drept se îndură şi dă;

22. pentru că cei binecuvântaţi de El vor stăpâni ţara, dar cei blestemaţi de El vor fi nimiciţi.

23. De Domnul sunt întăriţi paşii omului şi El Îşi găseşte plăcerea în calea lui:

24. dacă va cădea, nu se va prăbuşi de tot, pentru că Domnul îi susţine mâna.

25. Am fost tânăr şi am îmbătrânit şi n-am văzut pe cel drept părăsit, nici sămânţa lui cerşind pâine:

26. el este îndurător în orice zi şi dă cu împrumut şi sămânţa lui va fi o binecuvântare.

27. Depărtează-te de rău şi fă binele, şi rămâi pentru totdeauna;

28. pentru că Domnul iubeşte dreptatea şi nu-i va părăsi pe sfinţii Săi: ei vor fi păziţi întotdeauna, dar sămânţa celor răi va fi nimicită.

29. Cei drepţi vor stăpâni ţara şi vor locui în ea pentru totdeauna.

30. Gura celui drept rosteşte înţelepciune şi limba lui vorbeşte dreptate;

31. legea Dumnezeului său este în inima lui, paşii lui nu se vor clătina.

32. Cel rău pândeşte pe cel drept şi caută să-l omoare;

33. Domnul nu-l va lăsa în mâna lui şi nu-l va condamna când va fi judecat.

34. Aşteaptă-L pe Domnul şi păzeşte calea Lui; şi El te va înălţa ca să stăpâneşti ţara: vei vedea când cei răi vor fi nimiciţi.

35. L-am văzut pe cel rău în mare putere şi întinzându-se ca un copac verde în locul său de naştere.

36. Dar a trecut şi, iată, nu mai era; şi l-am căutat şi nu s-a mai găsit.

37. Ia seama la cel integru şi priveşte pe cel drept, pentru că sfârşitul unui astfel de om este pacea.

38. Dar cei care se răzvrătesc vor fi nimiciţi împreună; viitorul celor răi va fi tăiat.

39. Dar mântuirea celor drepţi este de la Domnul, tăria lor în timp de necaz.

40. Şi Domnul îi va ajuta şi-i va scăpa: îi va scăpa de cei răi şi-i va salva, pentru că s-au încrezut în El.