comori.org
comori.org

Psalmii 150

1. Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Dumnezeu în sfântul Său locaş! Lăudaţi-L în întinderea puterii Lui!

2. Lăudaţi-L în faptele Sale puternice! Lăudaţi-L pentru întinderea măreţiei Sale!

3. Lăudaţi-L cu sunet de trâmbiţă! Lăudaţi-L cu lira şi cu harfa!

4. Lăudaţi-L cu tamburină şi cu joc! Lăudaţi-L cu instrumente cu coarde şi cu fluier!

5. Lăudaţi-L cu chimvale sunătoare, lăudaţi-L cu chimvale răsunătoare!

6. Tot ce are suflare să laude pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul!