comori.org
comori.org

1. Când a ieşit Israel din Egipt, casa lui Iacov dintr-un popor de limbă străină,

2. Iuda a fost sfântul Său locaş, Israel stăpânirea Sa.

3. Marea a văzut şi a fugit, Iordanul s-a întors înapoi,

4. munţii au sărit ca berbecii, dealurile ca mieii.

5. Ce ai tu, mare, de fugi? tu, Iordanule, de te întorci înapoi?

6. Voi, munţilor, de săriţi ca berbecii? voi, dealurilor, ca mieii?

7. Cutremură-te înaintea Domnului, pământule, înaintea Dumnezeului lui Iacov,

8. care a schimbat stânca în iaz de apă, piatra tare în izvor de ape!