comori.org
comori.org

1. În zilele lui s-a suit Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi Ioiachim i-a fost slujitor trei ani; apoi s-a întors şi s-a răsculat împotriva lui.

2. Şi Domnul a trimis împotriva lui cetele caldeenilor şi cetele sirienilor şi cetele moabiţilor şi cetele fiilor lui Amon; şi le-a trimis împotriva lui Iuda ca să-l nimicească, după cuvântul Domnului pe care-l spusese prin robii Săi, profeţii.

3. În adevăr, aceasta s-a întâmplat după porunca Domnului împotriva lui Iuda, ca să-l îndepărteze de la faţa Sa, pentru păcatele lui Manase, după toate câte făcuse el,

4. şi pentru sângele nevinovat pe care-l vărsase, pentru că umpluse Ierusalimul de sânge nevinovat; şi Domnul n-a vrut să-l ierte.

5. Şi celelalte fapte ale lui Ioiachim şi tot ce a făcut, nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda?

6. Şi Ioiachim a adormit cu părinţii săi; şi Ioiachin, fiul său, a împărăţit în locul său.

7. Şi împăratul Egiptului n-a mai ieşit din ţara sa, pentru că împăratul Babilonului a luat tot ce era al împăratului Egiptului, de la pârâul Egiptului până la râul Eufrat.

8. Ioiachin era în vârstă de optsprezece ani când a început să împărăţească şi a împărăţit trei luni la Ierusalim. Şi numele mamei lui era Nehuşta, fiica lui Elnatan din Ierusalim.

9. Şi el a făcut rău în ochii Domnului, după toate câte făcuse tatăl său.

10. În timpul acela, slujitorii lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, s-au suit împotriva Ierusalimului şi cetatea a fost asediată.

11. Şi Nebucadneţar, împăratul Babilonului, a venit împotriva cetăţii şi slujitorii lui o asediau.

12. Şi Ioiachin, împăratul lui Iuda, a ieşit la împăratul Babilonului, el şi mama lui şi slujitorii lui şi căpeteniile lui şi famenii lui; şi împăratul Babilonului l-a luat în anul al optulea al împărăţiei sale.

13. Şi a scos de acolo toate vistieriile casei Domnului şi vistieriile casei împăratului şi a sfărâmat toate vasele de aur pe care le făcuse Solomon, împăratul lui Israel, în templul Domnului, după cum zisese Domnul.

14. Şi a deportat tot Ierusalimul şi toate căpeteniile şi toţi bărbaţii de război, zece mii de captivi, şi toţi meşteşugarii şi fierarii; n-a rămas decât partea cea mai săracă a poporului ţării.

15. Şi a deportat la Babilon pe Ioiachin şi pe mama împăratului şi pe soţiile împăratului şi pe famenii lui şi pe cei puternici ai ţării: i-a dus în captivitate din Ierusalim la Babilon.

16. Şi pe toţi vitejii, şapte mii, şi pe meşteşugari şi pe fierari, o mie, pe toţi cei puternici şi deprinşi la luptă, şi pe aceştia împăratul Babilonului i-a deportat la Babilon.

17. Şi împăratul Babilonului a făcut împărat în locul lui pe Matania, fratele tatălui său, şi i-a schimbat numele în Zedechia.

18. Zedechia era în vârstă de douăzeci şi unu de ani când a început să împărăţească şi a împărăţit unsprezece ani la Ierusalim. Şi numele mamei lui era Hamutal, fiica lui Ieremia, din Libna.

19. Şi el a făcut rău în ochii Domnului, după toate câte făcuse Ioiachim.

20. Căci, din cauză că mânia Domnului a fost împotriva Ierusalimului şi împotriva lui Iuda, până când i-a aruncat de la faţa Sa, Zedechia s-a răsculat împotriva împăratului Babilonului.