comori.org
comori.org

1. Şi când a văzut Atalia, mama lui Ahazia, că fiul ei a murit, s-a ridicat şi a nimicit toată sămânţa împărătească.

2. Dar Ioşeba, fiica împăratului Ioram, sora lui Ahazia, a luat pe Ioas, fiul lui Ahazia, şi l-a furat din mijlocul fiilor împăratului care au fost omorâţi şi l-a pus pe el şi pe doica lui în camera paturilor; şi l-au ascuns dinaintea Ataliei şi n-a fost omorât.

3. Şi el a fost ascuns cu ea în casa Domnului şase ani. Şi Atalia a împărăţit peste ţară.

4. Şi, în anul al şaptelea, Iehoiada a trimis şi a luat căpeteniile peste o sută ale cheretiţilor şi ale alergătorilor şi le-a adus la sine în casa Domnului şi a făcut legământ cu ei şi i-a pus să jure în casa Domnului şi le-a arătat pe fiul împăratului.

5. Şi le-a poruncit, zicând: „Acesta este lucrul pe care-l veţi face: o treime din voi, care intră de pază în sabat, să facă de gardă la casa împărătească;

6. şi o treime să fie la Poarta Sur; şi o treime la poarta din spatele alergătorilor; şi să facă de gardă la casă, spre apărare.

7. Şi cele două cete dintre voi, toţi cei care ies în sabat, să facă de gardă la casa Domnului lângă împărat.

8. Şi să înconjuraţi pe împărat de jur-împrejur, fiecare cu armele sale în mână, iar cel care se va apropia de rânduri să fie omorât; şi voi să fiţi cu împăratul când iese şi când intră“.

9. Şi căpeteniile peste o sută au făcut după toate câte poruncise Iehoiada, preotul. Şi ei şi-au luat fiecare oamenii lui, pe cei care urmau să intre de pază în sabat, cu cei care urmau să iasă în sabat şi au venit la preotul Iehoiada.

10. Şi preotul a dat căpeteniilor peste o sută suliţele şi scuturile împăratului David, care erau în casa Domnului.

11. Şi alergătorii au stat fiecare cu armele sale în mână împrejurul împăratului, de la latura dreaptă a casei până la latura stângă, spre altar şi spre casă.

12. Şi l-au scos pe fiul împăratului şi i-au pus coroana şi i-au dat mărturia; şi l-au făcut împărat şi l-au uns; şi au bătut din palme şi au zis: „Trăiască împăratul!“

13. Şi Atalia a auzit glasul alergătorilor şi al poporului şi a venit la popor în casa Domnului.

14. Şi s-a uitat şi, iată, împăratul stătea lângă stâlp, după obicei, şi căpeteniile şi trâmbiţaşii lângă împărat; şi tot poporul ţării se bucura şi suna din trâmbiţe. Şi Atalia şi-a sfâşiat hainele şi a strigat: „Trădare! Trădare!“

15. Şi Iehoiada, preotul, a poruncit căpeteniilor peste o sută care erau puse peste oştire şi le-a zis: „Scoateţi-o din rânduri şi pe cel care o va urma să-l ucideţi cu sabia“. Pentru că preotul a zis să nu fie ucisă în casa Domnului.

16. Şi i-au făcut loc şi ea a mers pe calea intrării cailor la casa împăratului; şi a fost omorâtă acolo.

17. Şi Iehoiada a făcut un legământ între Domnul şi împărat şi popor, că vor fi poporul Domnului; şi între împărat şi popor.

18. Şi tot poporul ţării a intrat în casa lui Baal şi au dărâmat-o; au sfărâmat cu totul altarele lui şi chipurile lui şi l-au ucis pe Matan, preotul lui Baal, înaintea altarelor.Şi preotul a aşezat paznici peste casa Domnului.

19. Şi a luat căpeteniile peste o sută şi cheretiţii şi alergătorii şi tot poporul ţării şi l-au coborât pe împărat din casa Domnului şi au mers pe calea porţii alergătorilor la casa împăratului. Şi a şezut pe tronul împăraţilor.

20. Şi tot poporul ţării s-a bucurat şi cetatea era liniştită; şi pe Atalia o omorâseră cu sabia lângă casa împăratului.

21. Ioas era în vârstă de şapte ani când a început să împărăţească.