comori.org
comori.org

1. În zilele acelea, Ezechia s-a îmbolnăvit de moarte. Şi profetul Isaia, fiul lui Amoţ, a venit şi i-a zis: „Aşa zice Domnul: Rânduieşte-ţi casa, pentru că vei muri şi nu vei trăi“.

2. Şi el şi-a întors faţa la perete şi s-a rugat Domnului, zicând:

3. „Acum, Doamne, adu-Ţi aminte, Te rog, că am umblat înaintea Ta în adevăr şi cu o inimă întreagă şi că am făcut ce este bine în ochii Tăi“. Şi Ezechia a plâns mult.

4. Şi a fost aşa: mai înainte de a ieşi Isaia în curtea din mijloc, cuvântul Domnului a fost către el, zicând:

5. „Întoarce-te şi spune lui Ezechia, conducătorul poporului Meu: «Aşa zice Domnul Dumnezeul lui David, tatăl tău: «Am auzit rugăciunea ta, am văzut lacrimile tale; iată, te voi vindeca; a treia zi te vei sui la casa Domnului.

6. Şi voi adăuga cincisprezece ani la zilele tale şi te voi scăpa pe tine şi cetatea aceasta din mâna împăratului Asiriei şi voi apăra cetatea aceasta, pentru Mine şi pentru robul Meu, David»“.

7. Şi Isaia a zis: „Luaţi o turtă de smochine“. Şi au luat şi au pus-o la umflătură; şi el s-a însănătoşit.

8. Şi Ezechia a zis lui Isaia: „Care este semnul că Domnul mă va vindeca şi că a treia zi mă voi sui la casa Domnului?“

9. Şi Isaia a zis: „Acesta îţi va fi semnul de la Domnul că Domnul va face lucrul pe care l-a spus: să treacă umbra zece trepte înainte, sau să se întoarcă zece trepte înapoi?“

10. Şi Ezechia a zis: „Este uşor să coboare umbra zece trepte; nu, ci umbra să se întoarcă zece trepte înapoi“.

11. Şi profetul Isaia, a strigat către Domnul şi El a întors zece trepte înapoi umbra care coborâse pe treptele lui Ahaz.

12. În timpul acela, Berodac-Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare şi un dar lui Ezechia, pentru că auzise că Ezechia fusese bolnav.

13. Şi Ezechia i-a ascultat şi le-a arătat toată casa lucrurilor sale scumpe: argintul şi aurul şi mirodeniile şi untdelemnurile de preţ şi casa lui de arme şi tot ce se afla în vistieriile sale; n-a fost nimic în casa lui, nici în împărăţia lui pe care să nu li-l fi arătat Ezechia.

14. Şi profetul Isaia a venit la împăratul Ezechia şi i-a zis: „Ce au zis oamenii aceştia? Şi de unde au venit la tine?“ Şi Ezechia a zis: „Au venit dintr-o ţară îndepărtată, de la Babilon“.

15. Şi el a zis: „Ce au văzut în casa ta?“ Şi Ezechia a zis: „Au văzut tot ce este în casa mea; nu este nimic în vistieriile mele pe care să nu li-l fi arătat“.

16. Şi Isaia a zis lui Ezechia: „Ascultă cuvântul Domnului:

17. Iată, vin zile în care tot ce este în casa ta şi ce au adunat părinţii tăi până în ziua aceasta va fi dus la Babilon; nu va rămâne nimic, zice Domnul.

18. Şi vor lua dintre fiii tăi, care vor ieşi din tine, pe care-i vei naşte, şi vor fi fameni în palatul împăratului Babilonului“.

19. Şi Ezechia a zis lui Isaia: „Cuvântul Domnului pe care l-ai spus este bun“. Şi a zis: „Nu este aşa? Pentru că va fi pace şi adevăr în zilele mele!“

20. Şi celelalte fapte ale lui Ezechia şi toată puterea lui şi cum a făcut iazul şi apeductul şi a adus apa în cetate, nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda?

21. Şi Ezechia a adormit cu părinţii săi; şi Manase, fiul său, a împărăţit în locul său.