comori.org
comori.org

1. În anul al douăzeci şi treilea al lui Ioas, fiul lui Ahazia, împăratul lui Iuda, a început să împărăţească Ioahaz, fiul lui Iehu, peste Israel, în Samaria, şi a împărăţit şaptesprezece ani.

2. Şi a făcut rău în ochii Domnului şi a urmat păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cu care a făcut pe Israel să păcătuiască; nu s-a depărtat de ele.

3. Şi mânia Domnului s-a aprins împotriva lui Israel şi i-a dat în mâna lui Hazael, împăratul Siriei, şi în mâna lui Ben-Hadad, fiul lui Hazael, în toate zilele lor.

4. (Şi Ioahaz s-a rugat Domnului şi Domnul l-a ascultat, pentru că a văzut asuprirea lui Israel; pentru că împăratul Siriei îi asuprea.

5. Şi Domnul a dat lui Israel un salvator şi au ieşit de sub mâna sirienilor; şi fiii lui Israel au locuit în corturile lor ca mai înainte.

6. Totuşi, nu s-au depărtat de păcatele casei lui Ieroboam, cu care a făcut pe Israel să păcătuiască: au umblat în ele; şi aşera stătea încă în Samaria.)

7. Pentru că nu-i lăsase lui Ioahaz din popor decât cincizeci de călăreţi, zece care şi zece mii de pedeştri; pentru că împăratul Siriei îi nimicise şi-i făcuse ca praful din arie.

8. Şi celelalte fapte ale lui Ioahaz şi tot ce a făcut şi puterea lui, nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel?

9. Şi Ioahaz a adormit cu părinţii săi şi l-au înmormântat în Samaria; şi Ioas, fiul său, a împărăţit în locul său.

10. În anul al treizeci şi şaptelea al lui Ioas, împăratul lui Iuda, a început să împărăţească Ioas, fiul lui Ioahaz, peste Israel în Samaria; şi a împărăţit şaisprezece ani.

11. Şi a făcut rău în ochii Domnului; nu s-a depărtat de toate păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cu care a făcut pe Israel să păcătuiască; a umblat în ele.

12. Şi celelalte fapte ale lui Ioas şi tot ce a făcut şi puterea lui, cum s-a luptat cu Amaţia, împăratul lui Iuda, nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel?

13. Şi Ioas a adormit cu părinţii săi; şi Ieroboam a stat pe tronul său şi Ioas a fost înmormântat în Samaria cu împăraţii lui Israel.

14. Şi Elisei s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit. Şi Ioas, împăratul lui Israel, a coborât la el şi a plâns pe faţa lui şi a zis: „Părinte! Părinte! Carul lui Israel şi călăreţii lui!“

15. Şi Elisei i-a zis: „Ia un arc şi săgeţi“. Şi a luat un arc şi săgeţi.

16. Şi a zis împăratului lui Israel: „Pune-ţi mâna pe arc“. Şi a pus mâna. Şi Elisei şi-a pus mâinile sale pe mâinile împăratului.

17. Şi a zis: „Deschide fereastra dinspre răsărit“. Şi a deschis-o. Şi Elisei a zis: „Trage“. Şi a tras. Şi a zis: „Săgeata eliberării Domnului, săgeata eliberării de Siria: şi vei bate pe sirieni la Afec, până îi vei nimici“.

18. Şi a zis: „Ia săgeţi!“ Şi a luat. Şi a zis împăratului lui Israel: „Loveşte în pământ“. Şi a lovit de trei ori şi s-a oprit.

19. Şi omul lui Dumnezeu s-a mâniat pe el şi a zis: „Trebuia să fi lovit de cinci sau şase ori: atunci i-ai fi bătut pe sirieni până i-ai fi nimicit, dar acum îi vei bate de trei ori pe sirieni“.

20. Şi Elisei a murit şi l-au înmormântat.Şi, la începutul anului, au năvălit în ţară cete de moabiţi.

21. Şi a fost aşa: pe când înmormântau pe un om, iată, au văzut venind o ceată şi l-au aruncat pe om în mormântul lui Elisei; şi omul a căzut şi s-a atins de oasele lui Elisei şi a înviat şi a stat pe picioarele sale.

22. Şi Hazael, împăratul Siriei, a asuprit pe Israel în toate zilele lui Ioahaz.

23. Şi Domnului I s-a făcut milă şi S-a îndurat de ei şi S-a îndreptat spre ei, datorită legământului Său cu Avraam, Isaac şi Iacov, şi n-a vrut să-i nimicească şi nu i-a aruncat de la faţa Sa până acum.

24. Şi Hazael, împăratul Siriei, a murit şi, în locul său, a împărăţit Ben-Hadad, fiul său.

25. Şi Ioas, fiul lui Ioahaz, a luat din nou din mâna lui Ben-Hadad, fiul lui Hazael, cetăţile pe care le luase el cu război din mâna lui Ioahaz, tatăl său. Ioas i-a bătut de trei ori şi a luat înapoi cetăţile lui Israel.