comori.org
comori.org

1. În anul al douăzeci şi şaptelea al lui Ieroboam, împăratul lui Israel, a început să împărăţească Azaria, fiul lui Amaţia, împăratul lui Iuda.

2. Era în vârstă de şaisprezece ani când a început să împărăţească şi a împărăţit cincizeci şi doi de ani în Ierusalim. Şi numele mamei lui era Iecolia, din Ierusalim.

3. Şi el a făcut ce era drept în ochii Domnului, după toate câte făcuse Amaţia, tatăl său.

4. Totuşi înălţimile n-au fost îndepărtate; poporul încă jertfea şi ardea tămâie pe înălţimi.

5. Şi Domnul a lovit pe împărat şi a fost lepros până în ziua morţii lui; şi a locuit într-o casă de izolare. Şi Iotam, fiul împăratului, era peste treburile casei, judecând poporul ţării.

6. Şi celelalte fapte ale lui Azaria şi tot ce a făcut, nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda?

7. Şi Azaria a adormit cu părinţii săi şi l-au înmormântat cu părinţii săi în cetatea lui David; şi Iotam, fiul său, a împărăţit în locul său.

8. În anul al treizeci şi optulea al lui Azaria, împăratul lui Iuda, a început să împărăţească în Samaria, peste Israel, Zaharia, fiul lui Ieroboam, şi a împărăţit şase luni.

9. Şi a făcut rău în ochii Domnului, cum făcuseră părinţii lui; nu s-a depărtat de păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cu care a făcut pe Israel să păcătuiască.

10. Şi Şalum, fiul lui Iabeş, a uneltit împotriva lui şi l-a lovit în faţa poporului şi l-a omorât şi a împărăţit în locul său.

11. Şi celelalte fapte ale lui Zaharia, iată, sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel.

12. Acesta a fost cuvântul Domnului pe care-l spusese lui Iehu, zicând: „Fiii tăi vor şedea pe tronul lui Israel până la a patra generaţie“. Şi aşa a fost.

13. Şi Şalum, fiul lui Iabeş, a început să împărăţească în anul al treizeci şi nouălea al lui Ozia, împăratul lui Iuda; şi a împărăţit o lună de zile în Samaria.

14. Şi Menahem, fiul lui Gadi, s-a suit de la Tirţa şi a venit la Samaria şi a lovit pe Şalum, fiul lui Iabeş, în Samaria şi l-a ucis şi a împărăţit în locul său.

15. Şi celelalte fapte ale lui Şalum şi uneltirea pe care a făcut-o, iată, sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel.

16. Atunci Menahem a bătut Tifsahul şi pe toţi cei care erau în el şi hotarele lui de la Tirţa, pentru că nu i-au deschis; şi l-a bătut şi a spintecat toate femeile din el care erau însărcinate.

17. În anul al treizeci şi nouălea al lui Azaria, împăratul lui Iuda, a început să împărăţească Menahem, fiul lui Gadi, peste Israel, şi a împărăţit zece ani în Samaria.

18. Şi a făcut rău în ochii Domnului; în toate zilele lui, nu s-a depărtat de păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cu care a făcut pe Israel să păcătuiască.

19. Pul, împăratul Asiriei, a venit asupra ţării şi Menahem a dat lui Pul o mie de talanţi de argint, ca mâna lui să fie cu el, să întărească împărăţia în mâna sa.

20. Şi Menahem a scos argintul din Israel, de la toţi cei înstăriţi, cincizeci de sicli de argint de la fiecare om, ca să-i dea împăratului Asiriei. Şi împăratul Asiriei s-a întors şi n-a stat acolo în ţară.

21. Şi celelalte fapte ale lui Menahem şi tot ce a făcut, nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel?

22. Şi Menahem a adormit cu părinţii săi; şi Pecahia, fiul său, a împărăţit în locul său.

23. În anul al cincizecilea al lui Azaria, împăratul lui Iuda, a început să împărăţească Pecahia, fiul lui Menahem, peste Israel, în Samaria, şi a împărăţit doi ani.

24. Şi a făcut rău în ochii Domnului; nu s-a depărtat de păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cu care a făcut pe Israel să păcătuiască.

25. Şi căpetenia sa, Pecah, fiul lui Remalia, a uneltit împotriva sa şi l-a lovit în Samaria, în palatul casei împărăteşti, cu Argob şi Arie; şi cu el erau cincizeci de oameni dintre galaadiţi: şi l-a ucis şi a împărăţit în locul său.

26. Şi celelalte fapte ale lui Pecahia şi tot ce a făcut, iată, sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel.

27. În anul al cincizeci şi doilea al lui Azaria, împăratul lui Iuda, a început să împărăţească Pecah, fiul lui Remalia, peste Israel, în Samaria, şi a împărăţit douăzeci de ani.

28. Şi a făcut rău în ochii Domnului; nu s-a depărtat de păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cu care a făcut pe Israel să păcătuiască.

29. În zilele lui Pecah, împăratul lui Israel, a venit Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, şi a luat Iionul şi Abel-Bet-Maaca şi Ianoahul şi Chedeşul şi Haţorul şi Galaadul şi Galileea, toată ţara lui Neftali, şi i-a deportat în Asiria.

30. Şi Osea, fiul lui Ela, a făcut o uneltire împotriva lui Pecah, fiul lui Remalia, şi l-a lovit şi l-a ucis; şi a împărăţit în locul său, în anul al douăzecilea al lui Iotam, fiul lui Ozia.

31. Şi celelalte fapte ale lui Pecah şi tot ce a făcut, iată, sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel.

32. În anul al doilea al lui Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, a început să împărăţească Iotam, fiul lui Ozia, împăratul lui Iuda.

33. El era în vârstă de douăzeci şi cinci de ani când a început să împărăţească şi a împărăţit şaisprezece ani în Ierusalim. Şi numele mamei lui era Ieruşa, fiica lui Ţadoc.

34. Şi el a făcut ce era drept în ochii Domnului: a făcut după toate câte făcuse Ozia, tatăl său.

35. Totuşi înălţimile n-au fost îndepărtate; poporul încă jertfea şi ardea tămâie pe înălţimi. El a reconstruit Poarta de Sus a casei Domnului.

36. Şi celelalte fapte ale lui Iotam şi tot ce a făcut, nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda?

37. În zilele acelea, Domnul a început să trimită asupra lui Iuda pe Reţin, împăratul Siriei, şi pe Pecah, fiul lui Remalia.

38. Şi Iotam a adormit cu părinţii săi şi a fost înmormântat cu părinţii săi în cetatea lui David, tatăl său. Şi Ahaz, fiul său, a împărăţit în locul său.