comori.org
comori.org

1. Iosia era în vârstă de opt ani când a început să împărăţească şi a împărăţit treizeci şi unu de ani la Ierusalim; şi numele mamei lui era Iedida, fiica lui Adaia din Boţcat.

2. Şi el a făcut ce era drept în ochii Domnului şi a umblat în toată calea lui David, tatăl său, şi nu s-a abătut nici la dreapta, nici la stânga.

3. Şi a fost aşa: în anul al optsprezecelea al împăratului Iosia, împăratul a trimis la casa Domnului pe Şafan, fiul lui Aţalia, fiul scriitorului Meşulam, zicând:

4. „Suie-te la Hilchia, marele preot, şi să se strângă banii intraţi în casa Domnului, pe care i-au adunat uşierii de la popor,

5. şi să-i dea în mâna celor care fac lucrarea, care sunt peste treburile casei Domnului; şi ei să-i dea celor care fac lucrarea la casa Domnului, ca să repare spărturile casei:

6. tâmplarilor şi constructorilor şi pietrarilor, şi ca să cumpere lemn şi piatră cioplită, ca să repare casa“.

7. Dar nu li se cerea socoteală de banii care erau daţi în mâna lor, pentru că lucrau cu credincioşie.

8. Şi marele preot Hilchia i-a spus scriitorului Şafan: „Am găsit cartea legii în casa Domnului“. Şi Hilchia i-a dat lui Şafan cartea şi el a citit-o.

9. Şi scriitorul Şafan a venit la împărat şi a adus împăratului cuvânt şi a zis: „Slujitorii tăi au vărsat toţi banii care s-au găsit în casă şi i-au dat în mâna celor care fac lucrarea, a celor care supraveghează casa Domnului“.

10. Şi scriitorul Şafan l-a informat pe împărat, zicând: „Preotul Hilchia mi-a dat o carte“. Şi Şafan a citit-o înaintea împăratului.

11. Şi a fost aşa: când a auzit împăratul cuvintele cărţii legii, şi-a sfâşiat hainele.

12. Şi împăratul a poruncit preotului Hilchia şi lui Ahicam, fiul lui Şafan, şi lui Acbor, fiul lui Mica, şi scriitorului Şafan, şi lui Asaia, slujitorul împăratului, zicând:

13. „Mergeţi şi întrebaţi pe Domnul pentru mine şi pentru popor şi pentru tot Iuda cu privire la cuvintele cărţii acesteia care s-a găsit; pentru că mare este mânia Domnului, care s-a aprins împotriva noastră pentru că părinţii noştri n-au ascultat de cuvintele cărţii acesteia, ca să facă după toate cele scrise pentru noi“.

14. Şi preotul Hilchia şi Ahicam şi Acbor şi Şafan şi Asaia au mers la profetesa Hulda, soţia lui Şalum, fiul lui Ticva, fiul lui Harhas, păzitorul hainelor (şi ea locuia în Ierusalim, în cartierul al doilea); şi i-au vorbit.

15. Şi ea le-a zis: „Aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Spuneţi omului care v-a trimis la mine:

16. Aşa zice Domnul: Iată, voi aduce nenorocire asupra locului acestuia şi asupra locuitorilor lui, toate cuvintele cărţii pe care le-a citit împăratul lui Iuda.

17. Pentru că M-au părăsit şi au ars tămâie altor dumnezei, ca să Mă provoace la mânie prin toată lucrarea mâinilor lor, şi mânia Mea s-a aprins împotriva locului acestuia şi nu se va stinge.

18. Iar împăratului lui Iuda care v-a trimis să întrebaţi pe Domnul, să-i spuneţi aşa: Aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israel cu privire la cuvintele pe care le-ai auzit:

19. Pentru că inima ta a fost simţitoare şi te-ai smerit înaintea Domnului când ai auzit ce am spus împotriva locului acestuia şi împotriva locuitorilor săi, că vor ajunge un pustiu şi un blestem, şi ţi-ai sfâşiat hainele şi ai plâns înaintea Mea, te-am ascultat şi Eu, zice Domnul.

20. De aceea, iată, te voi adăuga la părinţii tăi şi vei fi strâns în mormântul tău în pace şi ochii tăi nu vor vedea toată nenorocirea pe care o voi aduce asupra locului acestuia“. Şi au adus acest răspuns împăratului.