comori.org
comori.org

1. În anul al şaptesprezecelea al lui Pecah, fiul lui Remalia, a început să împărăţească Ahaz, fiul lui Iotam, împăratul lui Iuda.

2. Ahaz era în vârstă de douăzeci de ani când a început să împărăţească şi a împărăţit şaisprezece ani în Ierusalim, dar n-a făcut ce era drept în ochii Domnului Dumnezeului său, ca David, tatăl său,

3. ci a umblat în calea împăraţilor lui Israel şi chiar a trecut pe fiul său prin foc, după urâciunile naţiunilor pe care le alungase Domnul dinaintea fiilor lui Israel.

4. Şi a jertfit şi a ars tămâie pe înălţimi şi pe dealuri şi sub orice copac verde.

5. Atunci Reţin, împăratul Siriei, şi Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, s-au suit cu război împotriva Ierusalimului şi au asediat pe Ahaz, dar n-au putut să-l înfrângă.

6. În timpul acela, Reţin, împăratul Siriei, a luat înapoi Elatul pentru Siria şi i-a alungat pe iudeii din Elat; şi sirienii au venit la Elat şi au locuit acolo până în ziua aceasta.

7. Şi Ahaz a trimis soli la Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, zicând: „Eu sunt robul tău şi fiul tău: suie-te şi salvează-mă din mâna împăratului Siriei şi din mâna împăratului lui Israel, care s-au ridicat împotriva mea“.

8. Şi Ahaz a luat argintul şi aurul care se aflau în casa Domnului şi în vistieriile casei împăratului şi le-a trimis ca dar împăratului Asiriei.

9. Şi împăratul Asiriei l-a ascultat: şi împăratul Asiriei s-a suit împotriva Damascului şi l-a luat şi i-a deportat pe locuitori la Chir şi pe Reţin l-a ucis.

10. Şi împăratul Ahaz a mers la Damasc în întâmpinarea lui Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, şi a văzut altarul care era în Damasc. Şi împăratul Ahaz a trimis preotului Urie forma altarului şi modelul lui după toată lucrătura lui.

11. Şi preotul Urie a construit un altar după toate câte îi trimisese împăratul Ahaz din Damasc. Aşa l-a făcut preotul Urie până a venit împăratul Ahaz din Damasc.

12. Şi când a venit împăratul din Damasc, împăratul a văzut altarul; şi împăratul s-a apropiat de altar şi a jertfit pe el.

13. Şi a ars arderea sa de tot şi darul său de mâncare şi a vărsat darul său de băutură şi a stropit pe altar sângele jertfelor sale de pace.

14. Şi a mutat altarul de aramă care era înaintea Domnului, din faţa casei, dintre altarul său şi casa Domnului, şi l-a pus alături de altarul său, la nord.

15. Şi împăratul Ahaz a poruncit preotului Urie, zicând: „Să arzi pe altarul cel mare arderea-de-tot de dimineaţă şi darul de mâncare de seară şi arderea de-tot a împăratului şi darul său de mâncare şi arderea-de-tot a întregului popor al ţării şi darul său de mâncare şi darurile sale de băutură; şi să stropeşti pe el tot sângele arderii-de-tot şi tot sângele jertfelor; şi altarul de a

16. Şi preotul Urie a făcut după toate câte i-a poruncit împăratul Ahaz.

17. Şi împăratul Ahaz a tăiat tăbliile postamentelor şi a îndepărtat de pe ele lighenele şi a coborât marea de pe boii de aramă care erau dedesubtul ei şi a pus-o pe un pavaj de piatră.

18. Şi calea acoperită pentru sabat, pe care o construiseră în casă, şi intrarea împăratului de afară le-a abătut de la casa Domnului, din cauza împăratului Asiriei.

19. Şi celelalte fapte ale lui Ahaz, ce a făcut, nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda?

20. Şi Ahaz a adormit cu părinţii săi şi a fost înmormântat cu părinţii săi în cetatea lui David; şi Ezechia, fiul său, a împărăţit în locul său.