comori.org
comori.org

1. Manase era în vârstă de doisprezece ani când a început să împărăţească şi a împărăţit cincizeci şi cinci de ani în Ierusalim; şi numele mamei lui era Hefţiba.

2. Şi el a făcut rău în ochii Domnului, după urâciunile naţiunilor pe care le alungase Domnul dinaintea fiilor lui Israel.

3. Şi a construit din nou înălţimile pe care le distrusese Ezechia, tatăl său, şi a ridicat altare lui Baal şi a făcut o aşeră, cum făcuse Ahab, împăratul lui Israel, şi s-a închinat înaintea întregii oştiri a cerurilor şi le-a slujit.

4. Şi a zidit altare în casa Domnului, despre care Domnul zisese: „În Ierusalim voi pune Numele Meu“.

5. Şi a zidit altare pentru toată oştirea cerurilor în cele două curţi ale casei Domnului.

6. Şi a făcut ca fiul său să treacă prin foc şi folosea magie şi descântece şi a rânduit pe cei care cheamă duhurile morţilor şi pe ghicitori: a făcut rău peste măsură în ochii Domnului, provocându-L la mânie.

7. Şi a pus chipul cioplit al Aşerei, pe care-l făcuse, în casa despre care Domnul le zisese lui David şi lui Solomon, fiul său: „În casa aceasta şi în Ierusalim, pe care l-am ales dintre toate seminţiile lui Israel, voi pune Numele Meu pentru totdeauna;

8. şi nu voi mai face să rătăcească piciorul lui Israel departe de ţara pe care am dat-o părinţilor lor; numai dacă vor lua seama să facă după toate câte le-am poruncit şi după toată legea pe care le-a dat-o robul Meu, Moise“.

9. Dar n-au ascultat; şi Manase i-a dus în rătăcire, ca să facă mai mult rău decât naţiunile pe care le nimicise Domnul dinaintea fiilor lui Israel.

10. Şi Domnul a vorbit prin slujitorii Săi, profeţii, zicând:

11. „Pentru că Manase, împăratul lui Iuda, a făcut urâciunile acestea şi a făcut mai mult rău decât tot ce au făcut amoriţii care au fost înainte de el şi a făcut şi pe Iuda să păcătuiască prin idolii săi,

12. de aceea, aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Iată, voi aduce nenorocirea asupra Ierusalimului şi asupra lui Iuda, încât oricui va auzi de ea îi vor ţiui amândouă urechile.

13. Şi voi întinde peste Ierusalim frânghia de măsurat a Samariei şi firul cu plumb al casei lui Ahab şi voi şterge Ierusalimul cum şterge cineva un vas, ştergându-l şi răsturnându-l cu gura în jos.

14. Şi voi părăsi rămăşiţa moştenirii Mele şi-i voi da în mâna vrăjmaşilor lor şi vor ajunge de jaf şi de pradă pentru vrăjmaşii lor,

15. pentru că au făcut rău în ochii Mei şi M-au întărâtat mereu, din ziua în care au ieşit părinţii lor din Egipt, până în ziua aceasta“.

16. Şi Manase a vărsat şi foarte mult sânge nevinovat, până a umplut Ierusalimul de la un capăt la celălalt, în afară de păcatul său prin care a făcut pe Iuda să păcătuiască, făcând rău în ochii Domnului.

17. Şi celelalte fapte ale lui Manase şi tot ce a făcut şi păcatul său cu care a păcătuit, nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda?

18. Şi Manase a adormit cu părinţii săi şi a fost înmormântat în grădina casei lui, în grădina lui Uza. Şi Amon, fiul său, a împărăţit în locul său.

19. Amon era în vârstă de douăzeci şi doi de ani când a început să împărăţească şi a împărăţit doi ani în Ierusalim; şi numele mamei lui era Meşulemet, fiica lui Haruţ din Iotba.

20. Şi el a făcut rău în ochii Domnului, cum făcuse Manase, tatăl său.

21. Şi a umblat în toate căile în care umblase tatăl său şi a slujit idolilor cărora le slujise tatăl său şi s-a închinat înaintea lor;

22. şi a părăsit pe Domnul Dumnezeul părinţilor săi şi n a umblat în calea Domnului.

23. Şi slujitorii lui Amon au uneltit împotriva lui şi l-au ucis pe împărat în casa lui.

24. Dar poporul ţării a omorât pe toţi cei care uneltiseră împotriva împăratului Amon; şi poporul ţării a făcut împărat în locul său pe Iosia, fiul său.

25. Şi celelalte fapte ale lui Amon, ce a făcut, nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda?

26. Şi l-au înmormântat în mormântul său, în grădina lui Uza. Şi Iosia, fiul său, a împărăţit în locul său.