comori.org
comori.org

1. Vă îndemn deci, fraţilor, prin îndurările lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta este slujirea voastră înţeleaptă.

2. Şi nu vă conformaţi veacului acestuia, ci fiţi transformaţi, prin înnoirea minţii, ca să deosebiţi care este voia lui Dumnezeu, cea bună şi plăcută şi desăvârşită.

3. Pentru că, prin harul care mi-a fost dat, spun fiecăruia care este între voi să nu aibă gânduri înalte, peste ceea ce trebuie să gândească, ci să gândească aşa ca să fie cumpătat, după cum Dumnezeu a împărţit fiecăruia o măsură de credinţă.

4. Pentru că, după cum într-un trup avem multe mădulare, iar mădularele n-au toate aceeaşi funcţie,

5. aşa şi noi, cei mulţi, suntem un singur trup în Hristos, şi fiecare, mădulare unii altora;

6. dar având diferite daruri de har, după harul care ne-a fost dat: fie profeţie, să profeţim potrivit măsurii de credinţă;

7. fie slujbă, să stăruim în slujire; fie cel care învaţă pe alţii, în învăţătură;

8. fie cel care îndeamnă, în îndemnare; cel care împarte, în simplitate; cel care conduce, cu sârguinţă; cel care arată îndurare, cu bucurie.

9. Dragostea să fie neprefăcută; fie-vă groază de rău, lipiţi-vă de bine;

10. în dragoste frăţească, iubindu-vă cu căldură unii pe alţii; în onoare, fiecare dând întâietate altuia;

11. în sârguinţă, fără ezitare; în duh, fierbinţi, slujind ca robi Domnului.

12. În speranţă, bucurându-vă; în necaz, răbdând; în rugăciune, stăruind;

13. la nevoile sfinţilor, participând; urmărind ospitalitatea.

14. Binecuvântaţi pe cei care vă persecută; binecuvântaţi şi nu blestemaţi.

15. Bucuraţi-vă cu cei care se bucură; plângeţi cu cei care plâng.

16. Gândiţi acelaşi lucru unii faţă de alţii, nu gândind la cele înalte, ci însoţindu-vă cu cei smeriţi; nu fiţi înţelepţi în ochii voştri,

17. neîntorcând nimănui rău pentru rău; îngrijind de ceea ce este bine înaintea tuturor oamenilor;

18. dacă este posibil, atât cât depinde de voi, trăind în pace cu toţi oamenii;

19. nu vă răzbunaţi singuri, preaiubiţilor, ci daţi loc mâniei, pentru că este scris: „A Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti“, spune Domnul.

20. „Deci, dacă vrăjmaşului tău îi este foame, dă-i să mănânce; dacă îi este sete, dă-i să bea; pentru că, făcând aceasta, vei îngrămădi cărbuni aprinşi pe capul lui“.

21. Nu fi învins de rău, ci învinge răul prin bine.