comori.org
comori.org

Romani 16

1. Şi vă recomand pe Fivi, sora noastră, care este slujitoare a adunării din Chencrea,

2. ca s-o primiţi în Domnul, într-un mod vrednic de sfinţi, şi s-o ajutaţi în orice lucru în care ar avea nevoie de voi; pentru că şi ea a fost un ajutor multora şi mie însumi.

3. Salutaţi pe Prisca şi pe Acuila, împreună-lucrătorii mei în Hristos Isus

4. (care, pentru viaţa mea, şi-au pus capul; cărora le mulţumesc nu numai eu, ci şi toate adunările naţiunilor),

5. precum şi adunarea din casa lor. Salutaţi pe Epenet, preaiubitul meu, care este cel dintâi rod al Asiei pentru Hristos.

6. Salutaţi pe Maria, care s-a ostenit mult pentru voi.

7. Salutaţi pe Andronic şi pe Iunia, rudele mele şi împreună-întemniţaţi cu mine, care sunt vestiţi între apostoli, care au şi fost în Hristos mai înainte de mine.

8. Salutaţi pe Ampliat, preaiubitul meu în Domnul.

9. Salutaţi pe Urban, împreună-lucrătorul nostru în Hristos, şi pe Stache, preaiubitul meu.

10. Salutaţi pe Apele, cel încercat în Hristos. Salutaţi pe cei dintre ai lui Aristobul.

11. Salutaţi pe Ierodion, ruda mea. Salutaţi pe cei ai lui Narcis, care sunt în Domnul.

12. Salutaţi pe Trifena şi pe Trifosa, care se ostenesc în Domnul. Salutaţi pe Persida, preaiubita, care s-a ostenit mult în Domnul.

13. Salutaţi pe Ruf, cel ales în Domnul, şi pe mama lui şi a mea.

14. Salutaţi pe Asincrit, pe Flegon, pe Hermes, pe Patroba, pe Herma şi pe fraţii care sunt împreună cu ei.

15. Salutaţi pe Filolog şi pe Iulia, pe Nereu şi pe sora lui şi pe Olimpa şi pe toţi sfinţii care sunt împreună cu ei.

16. Salutaţi-vă unii pe alţii cu o sărutare sfântă. Toate adunările lui Hristos vă salută.

17. Dar vă îndemn, fraţilor, să luaţi seama la cei care fac dezbinări şi prilejuri de poticnire împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o; şi depărtaţi-vă de ei.

18. Pentru că unii ca aceştia nu slujesc Domnului nostru Hristos, ci pântecelui lor; şi, prin cuvinte dulci şi vorbiri frumoase, amăgesc inimile celor fără răutate.

19. Pentru că vestea despre ascultarea voastră a ajuns la toţi. Mă bucur deci de voi, dar doresc să fiţi înţelepţi faţă de bine şi simpli în ce priveşte răul.

20. Iar Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satan sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Isus Hristos fie cu voi. Amin.

21. Vă salută Timotei, cel împreună-lucrător cu mine, şi Luciu, şi Iason, şi Sosipater, rudele mele.

22. Vă salut în Domnul eu, Terţiu, care am scris epistola aceasta.

23. Vă salută Gaiu, gazda mea şi a întregii adunări. Vă salută Erast, administratorul cetăţii, şi fratele Cuart.

24. Harul Domnului nostru Isus Hristos fie cu voi toţi. Amin.

25. Iar Aceluia care poate să vă întărească, după Evanghelia mea şi predicarea lui Isus Hristos, potrivit cu descoperirea tainei ţinute ascunsă timp de veacuri,

26. dar arătată acum şi prin scrieri profetice, potrivit poruncii eternului Dumnezeu, făcută cunoscut tuturor naţiunilor, spre ascultarea credinţei –

27. singurului Dumnezeu înţelept, Lui fie glorie, prin Isus Hristos, pentru totdeauna! Amin.