comori.org
comori.org

Evrei 13

1. Dragostea frăţească să rămână.

2. Nu uitaţi primirea de oaspeţi, pentru că, prin aceasta, unii, fără să ştie, au găzduit îngeri.

3. Amintiţi-vă de cei în lanţuri, ca şi cum aţi fi legaţi împreună cu ei; de cei chinuiţi, ca fiind şi voi înşivă în trup.

4. Căsătoria să fie ţinută în onoare în toate, şi patul neîntinat, pentru că pe curvari şi pe adulteri îi va judeca Dumnezeu.

5. Purtarea voastră să fie fără iubire de bani, mulţumiţi cu ce aveţi în prezent; pentru că El a spus: „Nicidecum nu te voi lăsa şi cu nici un chip nu te voi părăsi“,

6. încât să spunem cu îndrăzneală: „Domnul este ajutorul meu şi nu mă voi teme: ce-mi va face omul?“

7. Amintiţi-vă de conducătorii voştri, care v-au vorbit Cuvântul lui Dumnezeu; şi, privind atent la sfârşitul purtării lor, imitaţi-le credinţa!

8. Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci.

9. Nu fiţi abătuţi de învăţături felurite şi străine; pentru că este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncăruri, de la care n-au avut folos cei care au umblat după ele.

10. Noi avem un altar de la care n-au dreptul să mănânce cei care slujesc în cort;

11. pentru că trupurile acelor animale, al căror sânge este adus de marele preot în locurile sfinte, „sunt arse afară din tabără“.

12. De aceea şi Isus, ca să sfinţească poporul prin propriul Său sânge, a suferit dincolo de poartă.

13. Deci să ieşim la El, afară din tabără, purtând ocara Lui:

14. pentru că nu avem aici o cetate statornică, ci o căutăm pe cea viitoare.

15. Prin El deci să-I aducem neîncetat jertfă de laudă lui Dumnezeu, adică rodul buzelor care mărturisesc Numele Lui.

16. Dar nu uitaţi de binefacere şi de dărnicie, pentru că astfel de jertfe Îi plac lui Dumnezeu.

17. Ascultaţi de conducătorii voştri şi supuneţi-vă lor, pentru că ei veghează asupra sufletelor voastre, ca unii care vor da socoteală; pentru ca să facă aceasta cu bucurie, şi nu suspinând, pentru că aceasta ar fi nefolositor pentru voi.

18. Rugaţi-vă pentru noi, pentru că suntem convinşi că avem o bună conştiinţă, dorind să ne purtăm bine în toate.

19. Dar cu atât mai mult vă rog să faceţi aceasta, ca să vă fiu înapoiat cât mai curând.

20. Iar Dumnezeul păcii, care L-a adus înapoi dintre morţi prin sângele legământului etern pe Domnul nostru Isus, Păstorul cel mare al oilor,

21. să vă desăvârşească în orice lucrare bună, ca să faceţi voia Lui, lucrând în voi ceea ce este plăcut înaintea Lui, prin Isus Hristos, căruia fie gloria în vecii vecilor! Amin.

22. Dar vă rog, fraţilor, îngăduiţi cuvântul îndemnării, pentru că v-am scris doar în câteva cuvinte.

23. Să ştiţi că fratele nostru Timotei a fost eliberat, cu care, dacă vine curând, vă voi vedea.

24. Salutaţi-i pe toţi conducătorii voştri şi pe toţi sfinţii. Cei din Italia vă salută.

25. Harul fie cu voi toţi! Amin.