comori.org
comori.org

Daniel 12

1. Şi, în timpul acela, se va ridica Mihail, căpetenia cea mare, care stă pentru fiii poporului tău; şi va fi un timp de strâmtorare cum n-a fost niciodată de când există o naţiune, până în timpul acela. Şi, în timpul acela, poporul tău va fi salvat, oricine va fi găsit scris în carte.

2. Şi mulţi dintre cei care dorm în ţărâna pământului se vor trezi: unii pentru viaţa eternă şi alţii pentru ruşine, pentru dispreţ etern.

3. Şi înţelepţii vor străluci ca strălucirea întinderii cereşti, şi cei care întorc pe cei mulţi spre dreptate, ca stelele, pentru totdeauna şi pentru eternitate.

4. Şi tu, Daniele, ascunde cuvintele acestea şi pecetluieşte cartea până la timpul sfârşitului. Mulţi vor alerga încoace şi încolo şi cunoştinţa va creşte».

5. Atunci eu, Daniel, am privit şi, iată, alţi doi stăteau, unul dincoace, pe malul râului, şi unul dincolo, pe malul râului.

6. Şi unul a zis omului îmbrăcat în in care era deasupra apelor râului: «Cât de mult este până la sfârşitul minunilor acestora?»

7. Şi l-am auzit pe omul îmbrăcat în in, care era deasupra apelor râului; şi el şi-a ridicat dreapta şi stânga lui spre ceruri şi a jurat pe Cel care este viu pentru totdeauna că aceasta va fi pentru un timp, timpuri şi o jumătate de timp; şi când se va sfârşi zdrobirea puterii poporului sfânt, toate acestea se vor sfârşi.

8. Şi am auzit, dar n-am înţeles, şi am zis: «Domnul meu, care va fi sfârşitul acestor lucruri?»

9. Şi el a zis: «Mergi, Daniele, căci cuvintele acestea sunt ascunse şi pecetluite până la timpul sfârşitului.

10. Mulţi vor fi curăţiţi şi vor fi albiţi şi vor fi purificaţi, dar cei răi vor lucra cu răutate şi nimeni dintre cei răi nu va înţelege, dar cei înţelepţi vor înţelege.

11. Şi, din timpul în care jertfa neîncetată va fi desfiinţată şi se va ridica urâciunea pustiirii, vor fi o mie două sute nouăzeci de zile.

12. Ferice de cel care aşteaptă şi ajunge la o mie trei sute treizeci şi cinci de zile.

13. Dar tu, mergi pe drumul tău până la sfârşit; şi tu te vei odihni şi te vei ridica în partea ta de moştenire, la sfârşitul zilelor»“.