comori.org
comori.org

1. Şi, în anul întâi al lui Darius Medul, am stat lângă el ca să-l ajut şi să-l întăresc.

2. Şi acum îţi voi face cunoscut adevărul. Iată, încă trei împăraţi se vor ridica în Persia şi al patrulea se va îmbogăţi cu mari bogăţii, mai mult decât toţi; şi, după ce se va întări prin bogăţiile lui, îi va ridica pe toţi împotriva împărăţiei Greciei.

3. Şi se va ridica un împărat viteaz şi va stăpâni cu putere mare şi va lucra după voia sa.

4. Şi, după ce se va ridica, împărăţia lui va fi sfărâmată şi va fi împărţită în cele patru vânturi ale cerurilor; dar nu pentru urmaşii lui, nici după autoritatea lui cu care a stăpânit el, pentru că împărăţia lui va fi smulsă şi va fi a altora, în afară de aceştia.

5. Şi împăratul sudului, care este unul dintre mai-marii lui, va fi puternic; dar un altul va fi mai puternic decât el şi va avea stăpânire; stăpânirea lui va fi o stăpânire mare.

6. Şi, după câţiva ani, se vor uni şi fiica împăratului sudului va veni la împăratul nordului ca să facă o alianţă; dar ea nu va păstra puterea braţului şi nici el nu va rezista, nici braţul lui; şi ea va fi părăsită, ea şi cei care au adus-o şi cel care a născut-o şi cel care o întărea în acele timpuri.

7. Dar dintr-un vlăstar al rădăcinilor ei se va ridica unul în locul lui şi va veni împotriva oştirii şi va intra în cetăţuia împăratului nordului şi va lupta împotriva lor şi va fi învingător.

8. Şi va duce captivi în Egipt şi pe dumnezeii lor, cu unşii lor, cu vasele lor de preţ, de argint şi de aur; şi va rezista mai mulţi ani decât împăratul nordului.

9. Şi acesta va intra în ţinutul împăratului sudului, dar se va întoarce în ţara lui.

10. Şi fiii lui se vor pregăti de război şi vor aduna o mulţime de oştiri mari; şi unul va veni negreşit şi se va revărsa şi va trece peste el; şi se va întoarce şi va duce războiul până la cetăţuia lui.

11. Şi împăratul sudului se va înfuria şi va ieşi şi se va lupta cu el, cu împăratul nordului, care va ridica o mulţime mare; dar mulţimea va fi dată în mâna lui.

12. Şi, după ce va fi luată mulţimea, inima i se va înălţa şi va doborî zeci de mii, dar nu va învinge.

13. Pentru că împăratul nordului se va întoarce şi va ridica o mulţime mai mare decât cea dintâi; şi după un răstimp de câţiva ani va înainta cu o oştire mare şi cu multe bogăţii.

14. Şi, în timpurile acelea, mulţi se vor ridica împotriva împăratului sudului şi fiii violenţi ai poporului tău se vor ridica să împlinească viziunea, dar vor cădea.

15. Şi împăratul nordului va veni şi va ridica o întăritură şi va lua cetatea întărită. Şi oştirile sudului nu se vor împotrivi, nici cei mai aleşi oameni ai lui, pentru că nu va fi putere de împotrivire.

16. Şi cel care vine împotriva lui va face după voia lui şi nu va fi cine să stea înaintea lui; şi va sta în ţara frumuseţii şi în mâna lui va fi nimicire.

17. Şi îşi va îndrepta faţa ca să vină cu puterea întregii sale împărăţii, şi cei drepţi împreună cu el; şi va face lucruri mari; şi-i va da pe fiica femeilor, ca s-o corupă; dar ea nu va sta, nici nu va fi pentru el.

18. Apoi îşi va întoarce faţa către insule şi va lua multe; şi o căpetenie va face să înceteze pentru el ruşinea lui; el o va întoarce asupra lui, fără ruşine din partea lui.

19. Şi îşi va întoarce faţa către locurile întărite ale ţării lui şi se va poticni şi va cădea şi nu va mai fi văzut.

20. Şi, în locul său, se va ridica unul care va face să treacă un colector de taxe prin podoaba împărăţiei; dar în câteva zile va fi nimicit, nu prin mânie, nici prin război.

21. Şi, în locul său, se va ridica un om dispreţuit, căruia nu-i vor da onoarea împărăţiei, dar va intra paşnic şi va dobândi împărăţia prin intrigi.

22. Şi oştirile năvălitoare vor fi cotropite dinaintea lui şi vor fi zdrobite, chiar şi căpetenia legământului.

23. Şi după alianţa făcută cu el va lucra cu viclenie; şi se va ridica şi va deveni puternic cu puţin popor.

24. În plină pace va intra chiar şi în locurile cele mai bogate ale provinciei şi va face ce n-au făcut părinţii lui, nici părinţii părinţilor lui: va împărţi între ei prada şi jaful şi bogăţia; şi va plănui uneltirile lui împotriva locurilor întărite, dar pentru un timp.

25. Şi îşi va stârni puterea şi curajul împotriva împăratului sudului cu o oştire mare; şi împăratul sudului se va ridica la război cu o oştire foarte mare şi puternică, dar nu va putea sta împotrivă, pentru că vor plănui uneltiri împotriva lui.

26. Şi cei care mâncau din mâncărurile lui alese îl vor frânge şi oştirea lui va fi risipită şi mulţi vor cădea ucişi.

27. Şi cei doi împăraţi vor avea pe inimă să facă rău şi vor spune minciuni la aceeaşi masă, dar aceasta nu va reuşi, pentru că sfârşitul va fi totuşi la timpul hotărât.

28. Şi el se va întoarce în ţara lui cu mari bogăţii şi inima lui va fi împotriva legământului sfânt şi va face lucruri mari şi se va întoarce în ţara lui.

29. La timpul hotărât se va întoarce şi va veni în sud; dar atunci nu va fi ca mai înainte.

30. Căci corăbiile Chitimului vor veni împotriva lui; şi el va fi descurajat şi se va întoarce şi se va înfuria împotriva legământului sfânt şi va face lucruri mari; şi el se va reîntoarce şi îşi va îndrepta atenţia spre cei care au părăsit legământul sfânt.

31. Şi oştiri vor sta de partea lui şi vor profana locaşul sfânt, cetăţuia, şi vor înlătura jertfa neîncetată şi vor aşeza urâciunea care pustieşte.

32. Şi pe cei care se poartă rău împotriva legământului îi va corupe prin linguşiri; dar cei din popor care-L cunosc pe Dumnezeul lor vor fi tari şi vor face lucruri mari.

33. Şi cei înţelepţi din popor vor învăţa pe mulţi; totuşi vor cădea de sabie şi de flacără, de captivitate şi de jaf, multe zile.

34. Şi, când vor cădea, vor fi ajutaţi cu puţin ajutor; dar mulţi se vor lipi de ei cu făţărnicie.

35. Şi dintre cei înţelepţi vor cădea unii, ca să fie încercaţi şi curăţiţi şi albiţi, până la timpul sfârşitului, pentru că aceasta va fi totuşi pentru un timp hotărât.

36. Şi împăratul va face după voia sa şi se va înălţa şi se va mări mai presus de orice dumnezeu şi va rosti lucruri uimitoare împotriva Dumnezeului dumnezeilor; şi va reuşi, până când se va împlini mânia; pentru că ce este hotărât se va face.

37. Şi nu va ţine seama de dumnezeii părinţilor săi, nici de dorinţa femeilor, nici nu va ţine seama de vreun dumnezeu; pentru că se va înălţa pe sine mai presus de toţi.

38. Dar va onora în locul Lui pe dumnezeul cetăţuilor; şi pe un dumnezeu pe care părinţii săi nu l-au cunoscut îl va onora cu aur şi cu argint şi cu pietre preţioase şi cu lucruri plăcute.

39. Şi va lucra în întăriturile cetăţuilor cu un dumnezeu străin; cui îl va recunoaşte îi va mări gloria şi-l va face să stăpânească peste cei mulţi şi le va împărţi ţara drept răsplată.

40. Şi, la timpul sfârşitului, împăratul sudului se va împunge cu el; şi împăratul nordului va veni împotriva lui ca un vârtej, cu care şi călăreţi şi cu multe corăbii; şi va intra în ţări şi se va revărsa şi va trece peste ele.

41. Şi va intra în ţara frumuseţii şi multe ţări vor fi răsturnate, dar numai acestea vor scăpa din mâna lui: Edomul şi Moabul şi căpetenia fiilor lui Amon.

42. Şi el îşi va întinde mâna peste ţări şi ţara Egiptului nu va scăpa.

43. Şi el va stăpâni peste comorile de aur şi de argint şi peste toate lucrurile de preţ ale Egiptului; şi libienii şi etiopienii vor fi pe urmele lui.

44. Dar nişte ştiri de la răsărit şi de la nord îl vor tulbura; şi el va ieşi cu mânie mare, ca să nimicească şi să distrugă cu totul pe mulţi.

45. Şi va întinde corturile palatului său între mare şi muntele frumuseţii sfinte; astfel va ajunge la sfârşitul său şi nu va fi cine să-l ajute.