comori.org
comori.org

1. Şi a fost că, în Iconia, ei au intrat împreună în sinagoga iudeilor şi au vorbit astfel încât a crezut o mare mulţime, atât de iudei, cât şi de greci.

2. Dar iudeii necredincioşi au întărâtat şi au înrăit sufletele naţiunilor împotriva fraţilor.

3. Ei au rămas deci mult timp acolo, vorbind cu îndrăzneală în Domnul, care mărturisea pentru Cuvântul harului Său, dând să se facă semne şi minuni prin mâinile lor.

4. Şi mulţimea din cetate s-a împărţit, şi unii erau cu iudeii, şi unii cu apostolii.

5. Şi, când s-a făcut o împotrivire, atât a naţiunilor, cât şi a iudeilor, împreună cu mai-marii lor, ca să-i insulte şi să-i ucidă cu pietre,

6. ei, dându-şi seama, au fugit în cetăţile Licaoniei, Listra şi Derbe, şi în ţinutul din jur;

7. şi acolo vesteau Evanghelia.

8. Şi în Listra şedea un om neputincios de picioare, olog din pântecele mamei lui, care nu umblase niciodată.

9. Acesta îl asculta pe Pavel când vorbea, care, uitându-se ţintă la el şi văzând că are credinţă ca să fie vindecat,

10. a spus cu glas tare: „Ridică-te drept pe picioarele tale!“ Şi el a sărit şi umbla.

11. Iar mulţimile, văzând ce făcuse Pavel, şi-au ridicat glasurile, spunând în licaonă: „Zeii, asemănându-se oamenilor, au coborât la noi!“

12. Şi îl numeau pe Barnaba, Jupiter, iar pe Pavel, Mercur, pentru că el era purtătorul de cuvânt.

13. Şi preotul lui Jupiter, care era în faţa cetăţii, aducând tauri şi ghirlande la porţi, împreună cu mulţimile, voia să aducă jertfe.

14. Dar, când au auzit acestea apostolii Barnaba şi Pavel, şi-au sfâşiat hainele şi s-au repezit spre mulţime, strigând şi spunând:

15. „Oamenilor, de ce faceţi acestea? Şi noi suntem oameni de aceeaşi fire cu voi, vestindu-vă Evanghelia ca să vă întoarceţi de la aceste deşertăciuni la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul şi pământul şi marea şi toate cele care sunt în ele;

16. care, în generaţiile trecute, a lăsat toate naţiunile să meargă pe căile lor,

17. deşi, în adevăr, nu S-a lăsat fără mărturie, făcând bine şi dându-vă din cer ploi şi timpuri roditoare, umplându-vă inimile de hrană şi bucurie“.

18. Şi, spunând acestea, cu greu au oprit mulţimile să nu le aducă jertfe.

19. Dar au venit iudei de la Antiohia şi Iconia şi, după ce au convins mulţimile şi l-au lovit cu pietre pe Pavel, l-au târât afară din cetate, gândind că a murit.

20. Dar, când l-au înconjurat ucenicii, el s-a ridicat şi a intrat în cetate. Şi a doua zi a plecat împreună cu Barnaba la Derbe.

21. Şi, după ce au vestit Evanghelia în cetatea aceea şi au făcut mulţi ucenici, s-au întors la Listra şi la Iconia şi la Antiohia,

22. întărind sufletele ucenicilor, îndemnându-i să stăruie în credinţă şi spunând că prin multe necazuri trebuie să intrăm în Împărăţia lui Dumnezeu.

23. Şi, după ce le-au ales bătrâni în fiecare adunare, rugându-se cu posturi, i-au încredinţat Domnului, în care crezuseră.

24. Şi, străbătând Pisidia, au venit în Pamfilia;

25. şi, după ce au vestit Cuvântul în Perga, au coborât la Atalia.

26. Şi de acolo au plecat cu corabia spre Antiohia, de unde fuseseră încredinţaţi harului lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o împliniseră.

27. Şi, când au ajuns şi au strâns adunarea, le-au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu cu ei şi că deschisese naţiunilor o uşă a credinţei.

28. Şi au rămas nu puţin timp împreună cu ucenicii.