comori.org
comori.org

Introducere

H. L. Heijkoop

Un adevăr dominant al Vechiului Testament este că există un singur Dumnezeu, cunoscut ca Cel ce este Creatorul, ca Cel Atotputernic, ca Domnul (Deuteronom 6:4 ). Şi Diavolul a căutat fără încetare să strâmbe şi să strice adevărul acesta, îndreptând pe oameni spre mulţi idoli şi spre mulţi domni (1. Corinteni 8:5 ).

Un mare adevăr al Noului Testament este că Dumnezeu este o Treime divină, care S-a descoperit pe Sine însuşi ca Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt, aşa cum este atât de clar prezentat în cele trei cercuri care se lărgesc, bine cunoscute, din Efeseni 4:4-6 (vezi de asemenea 1. Corinteni 8:6 şi 1. Timotei 2:5 ). Satan atacă de asemenea adevărul acesta fundamental al creştinismului; el ştie: credinţa creştină rămâne în picioare sau cade, dacă este primit sau respins adevărul acesta. După cum pe mulţi necredincioşi, Cel Rău îi face să tăgăduiască existenţa lui Dumnezeu, tot aşa pe mulţi, care spun că sunt creştini, tot el îi face să tăgăduiască dumnezeirea lui Hristos sau umanitatea Lui reală, curată. Şi el a reuşit să îndepărteze cunoaşterea biblică despre Duhul Sfânt de la mii de credincioşi adevăraţi, în aşa fel încât practic ei sunt în starea evreilor credincioşi din Fapte 19:1-4 , care totuşi nu erau creştini încă.

Şi câţi credincioşi îşi dau seama practic că Duhul Sfânt este nu numai o putere sau o influenţă, ci o Persoană divină? Câţi dintre ei ştiu că Duhul Sfânt locuieşte în ei? Şi totuşi Romani 8:9 spune că, dacă cineva nu are Duhul Sfânt, nu este al lui Hristos!

Cât de mare influenţă ar avea asupra vieţilor noastre faptul de a fi conştienţi într-un mod practic că Dumnezeu Duhul Sfânt locuieşte în fiecare credincios (Efeseni 1:13 ; 2. Corinteni 1:22 ) şi vrea să conducă vieţile noastre! Că El de asemenea locuieşte în adunare (Efeseni 2:22 ; 1. Corinteni 3:16 ) şi în ea vrea să călăuzească toate potrivit gândurilor Lui şi să folosească pe cine vrea El! Că noi Îl întristăm când nu-I dăm Lui conducerea vieţii noastre (Efeseni 4:10 ) şi că Îl putem stinge când nu ne supunem Lui în viaţa de adunare (1. Tesaloniceni 5:19 )!

Să cercetăm deci Cuvântul lui Dumnezeu şi să Îl primim în inimile noastre, să facem să fie o realitate în viaţa noastră ceea ce vom afla despre Dumnezeu Duhul Sfânt.

Nume și prenume *

Email *

Mesaj *