comori.org
comori.org

Capitolul 13

J. N. Darby

Relaţia creştinului cu autorităţile care sunt deasupra lui

Îndrumările date de apostol se extind şi către relaţia creştinului cu autorităţile sub care este aşezat. El le recunoaşte ca fiind împlinitoare ale unei slujbe a lui Dumnezeu, învestite cu autoritate din partea Lui, aşa încât a te împotrivi lor înseamnă a te pune împotriva a ceea ce El a rânduit. Prin urmare, conştiinţa, şi nu doar forţa, îl constrânge pe creştin să asculte. În sfârşit, el trebuie să dea fiecărui om ceea ce i se datorează în virtutea poziţiei lui; să nu datoreze nimănui nimic, oricare ar fi caracterul lucrului respectiv, cu excepţia dragostei, o datorie care nu poate fi niciodată lichidată.

Cum trebuie să se privească creştinii unii pe alţii

În relaţiile dintre ei, creştinii sunt îndemnaţi să nu caute lucrurile înalte ale acestei lumi, ci să umble ca fraţi împreună cu cei simpli; un percept prea mult uitat în adunarea lui Dumnezeu – spre paguba ei. Dacă creştinul cu poziţie înaltă cere să-i fie dată cinstea după carne, să-i fie dată cu bunăvoinţă. Ferice însă de cel care, potrivit exemplului Împăratului împăraţilor şi regulii apostolului nostru, ştie cum să umble în compania celor de poziţie joasă în călătoria lor prin pustie. Dragostea este împlinirea legii; căci dragostea nu face rău aproapelui şi astfel împlineşte legea.

Îndemnul de a umbla ca fii ai zilei

Un alt principiu acţionează şi el asupra duhului creştinului. Este timpul trezirii. Izbăvirea din acest veac rău, pe care Domnul o va împlini pentru noi, se apropie. Noaptea este aproape trecută, încep să se ivească zorii – Dumnezeu cunoaşte momentul. Caracteristicile care marcau apropierea evenimentului în zilele apostolului au ajuns la coacere în zilele de acum, deşi Dumnezeu, în vederea celor pe care îi strânge la Sine, ţine încă în frâu evoluţia răului. Prin urmare, să umblăm ca nişte copii ai zilei, lepădând faptele întunericului. Noi aparţinem zilei, a cărei lumină va fi Hristos Însuşi. Umblarea noastră trebuie să fie deci potrivită cu acea zi, îmbrăcându-ne cu Hristos şi fără să ne preocupăm cu ceea ce ţine de voia şi de poftele cărnii.

Nume și prenume *

Email *

Mesaj *