comori.org
comori.org

Răpirea credincioşilor

H. L. Heijkoop

Întreb[ri:

a) Sunt sufletele credincioşilor din timpul Vechiului Testament împreună cu sufletele sfinţilor din perioada actuală plecaţi înaintea noastră în Paradis?

b) Când Domnul Isus Îşi va lua mireasa acasă în Casa Tatălui, vor rămâne credincioşii din timpul Vechiului Testament în Paradis, şi vor fi uniţi mai târziu cu rămăşiţa credincioasă din Împărăţia de o mie de ani a păcii?

c) Vor aparţine acestei grupe şi aceia dintre naţiuni, care după răpirea Adunării vor fi mântuiţi? (Apocalipsa 22:2 )

d) Desigur că trebuie să ţinem morţiş la faptul că toţi oamenii, care vor rămâne pe pământ după împlinirea evenimentului din 1. Tesaloniceni 4:16-18 , nu vor mai putea scăpa de mânia lui Dumnezeu. Ei nu vor avea parte de judecata celor vii din Matei 25 .

Răspunsuri:

a) Da

b) Nu, credincioşii din timpul Vechiului Testament vor fi de asemenea înviaţi, noi îi găsim apoi în Apocalipsa 4 şi în alte locuri din cer.(Cerul din Apocalipsa 4 şi 5 nu poartă caracterul Casei Tatălui).

c) Apocalipsa 22:2 vorbeşte despre Împărăţia de o mie de ani şi despre binecuvântarea pe care oamenii în viaţă o vor putea primi atunci. Aceste persoane vor locui deci atunci pe pământ.

d) Nu toţi oamenii, care vor rămâne pe pământ după răpire, vor fi judecaţi. Potrivit cu 2. Tesaloniceni 2:10-12 vor fi împietriţi numai aceia care înainte de răpirea Adunării au auzit Evanghelia, dar nu primit-o, aşa că ei nu vor mai putea scăpa de mânia lui Dumnezeu. Oamenii, care niciodată nu au auzit Evanghelia, vor putea totuşi după aceea să creadă Evanghelia Împărăţiei. Aceştia sunt de exemplu aceia pe care noi îi găsim în Apocalipsa 7 .

Nume și prenume *

Email *

Mesaj *