comori.org
comori.org

Paradis

H. L. Heijkoop

Întrebare:

Dacă Domnul Isus, potrivit cu Ioan 14:2 , este în Casa Tatălui şi Pavel spune în Filipeni 1:23 ca să fiu la Hristos”, sunt atunci cei care au murit de asemenea în Casa Tatălui? Şi unde este Paradisul?

Răspuns:

Noi nu trebuie să uităm că Domnul Isus nu a fost numai Om cu adevărat, ci El este şi Dumnezeul veşnic. Ca Dumnezeu El poate fi pretutindeni în acelaşi timp. Vedem aceasta şi în Matei 18:20 , unde El Însuşi făgăduieşte să fie pretutindeni în mijloc, unde doi sau trei sunt adunaţi în Numele Său; deci El poate fi în acelaşi timp în multe locuri diferite pe pământ. Aşa este Domnul Isus acum în Casa Tatălui, în cerul necreat, dar El este şi în Paradis, care potrivit cu 2. Corinteni 12 este în cerul al treilea. Cei care au murit nu sunt încă în Casa Tatălui, ci în Paradis, aşa cum spune Domnul în Luca 23 . Abia când va veni Domnul, ca să ia pe ai Săi la Sine - 1. Corinteni 15:51-54 şi 1. Tesaloniceni 4:15-18 - credincioşii vor intra în Casa Tatălui.

Nume și prenume *

Email *

Mesaj *