comori.org
comori.org

Separarea de lume

C. H. Mackintosh

Noul Testament ne învaţă în multe locuri că creştinul este mort faţă de lume; nu numai faţă de unele lucruri urâte din lume, dar faţă de lume în toate aspectele. Atunci ce are a face un om mort cu politica? Ca creştini, noi suntem trimişi în această lume cum a fost şi Hristos trimis. Ce a avut El a face cu politica lumii? El a plătit darea; asta trebuie şi noi să facem. El s-a supus autorităţilor; şi noi trebuie să facem la fel. A suferit sub puterea lumii acesteia, se poate ca şi noi să fim chemaţi la aceasta.

Ni se spune să ne rugăm pentru autorităţi şi trebuie să facem aceasta indiferent de natura sau caracterul lor. De fapt când apostolul a scris acest principiu, sceptrul imperial era în mâna unuia dintre cei mai răi oameni care a trăit vreodată. Creştinul este învăţat să se supună autorităţilor. "Cetăţenia noastră este în ceruri". Suntem doar străini şi călători în această lume. Crucea Domnului nostru a rupt orice legătură între noi şi lume. Învierea Sa ne-a introdus într-o lume cu totul diferită. "Voi sunteţi morţi, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu." Deci "Umblaţi după lucrurile de sus nu după cele de pe pământ." ( 3 ).

Ai dreptate în ce priveşte Geneza 9:6 . Rămâne în toată forţa sa solemnă ca o lege a guvernării lui Dumnezeu. Nu trebuie să confundăm harul evangheliei cu felul de guvernare al lui Dumnezeu faţă de lume. Creştinismul nu se interpune cu aranjamentele providenţei divine.  Creştinul este învăţat să acţioneze în har faţă de toţi, dar nu este chemarea noastră să trimitem petiţii sau să protestăm împotriva guvernului. Noi trebuie să ne rugăm pentru guvern şi trebuie să fim supuşi; sau să suferim dacă ne cere să facem ceva împotriva voii lui Dumnezeu.

A ne amesteca în guvern este practic a nega cetăţenia noastră cerească. 6:14-18 este un răspuns conclusiv la întrebarea ta. Dacă aceste versete nu guvernează conştiinţa, atunci raţionamentul este cu totul nefolositor.

"Cetăţenia noastră este în cer." "Voi sunteţi morţi şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu." Ce are un om mort de a face cu politica? Creştinul a murit în Hristos - mort faţă de păcat, faţă de lege, faţă de lume. Deci, în felul în care el este privit de Dumnezeu, el nu mai are de a face cu aceste lucruri mai mult decât un om care zace mort. El este viu în Hristos - viu faţă de Dumnezeu, viu faţă de tot ce este spiritual, ceresc, divin. El este în creaţia nouă. El a terminat cu lumea în duh şi principiu. El este în lume doar ca un străin şi călător, să trăiască în ea ca un om spiritual, ceresc. "Dacă cineva este în Hristos, el este o creaţie nouă."

Nume și prenume *

Email *

Mesaj *