comori.org
comori.org

Dragostea Miresei pentru Hristos

Hamilton Smith

Şi i s-a dat să se îmbrace în in subţire, strălucitor şi curat, pentru că inul subţire sunt faptele drepte ale sfinţilor.” (Apocalipsa 19:8 )

În acest verset ni se vorbeşte despre înfrumuseţarea Miresei. Femeia cea falsă s-a îmbrăcat şi ea cu in subţire (Apocalipsa 18:16 ), dar cât de diferit de Mireasa lui Hristos. Pentru curvă, inul subţire fusese procurat de la “negustori” (Apocalipsa 18:12 ); Miresei i-a fost “dat” inul subţire. Podoaba Miresei vorbeşte despre faptele ei, deşi toate acestea au fost rezultatul harului dat. În exterior, multe fapte ale dreptăţii pot părea la fel, fie că sunt făcute de credincioşi sau necredincioşi şi totuşi motivul să fie foarte diferit. Faptele dreptăţii femeii curve aveau un motiv legal şi egoist. Faptele drepte ale sfinţilor sunt făcute din dragoste pentru Hristos.

Hristos se va desfăta văzându-Şi Mireasa îmbrăcată cu o haină ce vorbeşte de dragostea Miresei Sale pentru El. Ce fericire pentru noi să realizăm că orice act pe care îl facem din dragoste pentru Hristos este o cusătură în haina în care vom apărea în glorie pentru desfătarea inimii lui Hristos. Ce bucurie să ştim că în ciuda faptului că poate suntem lipsiţi de importanţă, nebăgaţi în seamă, dispreţuiţi şi neînţeleşi în această lume, totuşi fiecare act, cât de mic, ce este făcut din dragoste pentru Hristos va fi dat la iveală în cele din urmă, într-o zi de glorie. Nici măcar un pahar de apă rece dat unuia dintre micuţii Săi nu va fi uitat de Hristos. Tot ceea ce a fost făcut pentru El; tot ceea ce a fost cheltuit pentru El; tot ceea ce această lume I-a refuzat – totul va fi amintit în ziua gloriei. Fapta plină de grijă a unei inimi iubitoare ce s-a îngrijit de o pernă pentru confortul Său în ziua umilei Sale slujbe; cina ce a fost împărţită în Betania pentru înviorarea Sa şi mirul turnat pe picioarele Sale în ziua respingerii Sale; mărturisirea tâlharului aflat pe moarte în ziua suferinţei Sale; şi dragostea care L-a constrâns să intre în casa din Emaus în ziua învierii Sale; toate acestea vor fi amintite în ziua gloriei Sale. Lacrimile pe care dragostea le-a vărsat pentru El, rugăciunile care au fost rostite pentru numele Său, suferinţele care au fost purtate pentru Numele Său, precum şi fiecare răspuns adevărat la ultima Sa dorinţă, “faceţi aceasta în amintirea Mea”, se vor ridica spre amintire în ziua gloriei – “inul subţire sunt faptele drepte ale sfinţilor”. Deci, să ne amintim că toate vor fi roade ale harului Său, deoarece “i s-a dat să se îmbrace cu in subţire”.

Haina pe care o vom purta atunci este ţesută acum. Haina pe care o vom îmbrăca cu bucurie în prezenţa lui Hristos în ziua gloriei se ţese în mijlocul suferinţelor pe pământ, în ziua respingerii Sale. Suferinţele pământului, necazurile de pe cale, drumurile bolovănoase, zilele întunecate, oboseala şi slăbiciunea sunt folosite pentru încercarea credinţei noastre pentru a atrage harul lui Hristos. Umilinţa şi smerenia, răbdarea şi blândeţea, mila şi dragostea lui Hristos, pe care încercarea credinţei le provoacă sunt lucrate cu grijă în urzeala şi ţesătura hainei ce va fi purtată în ziua nunţii Mielului. Ei bine, putem cânta:

Cu har şi judecată
Firul timpului noi l-am ţesut
Şi da! în picurii durerii
Dragostea Lui s-a oglindit.
Vom binecuvânta mâna ce a călăuzit,
Vom binecuvânta inima ce a plănuit.
Când vom domni acolo unde locuieşte gloria,
În ţara lui Emanuel.

Nume și prenume *

Email *

Mesaj *