comori.org
comori.org

Cuvântul lui Dumnezeu

J. N. Darby

Cuvântul Domnului rămâne în eternitate!” (1. Petru 1:25 )

În aceste zile din urmă, când se pune la îndoială în mod insultător, Cuvântul lui Dumnezeu, este de mare preţ să gândeşti că un singur verset din Scriptură este de ajuns pentru Domnul Isus Hristos ca autoritate; şi Îi era de ajuns ca să-l faca pe Diavol să tacă.

N-am nici un gust pentru noutăţi în interpretarea Scripturii: smântâna se găseşte la suprafaţa laptelui. Cuvântul este în sine însuşi propria sa dovada şi are puterea sa proprie, deşi , desigur, numai Duhul lui Dumnezeu poate să ne facă aplicarea exactă. Numai umblând cu Dumnezeu putem gusta toată dulceaţa acestui Cuvânt şi să ne hrănim cu El. Cred că, în această privinţă, Duhul lui Dumnezeu este un călăuzitor sigur şi poate, dacă aşa consideră El că este bine, să ne dea gânduri minunate; dar, pentru ca râuri de apa vie să curgă din inimile noastre, trebuie să bem din izvor, ca nişte însetaţi.

Să ne oprim şi să ne întrebăm: Cu ce a fost ocupat spiritul meu astăzi? Ce a căutat el? Cuvântul Domnului Isus Hristos a locuit din belşug în mine? Poate că am fost ocupaţi de politica sau de noutăţile oraşului sau de propriile noastre treburi! Glasul propriei noastre inimi sau faptele noastre au umplut cea mai mare parte din zi? Atunci n-am fost preocupaţi de Domnul Isus Hristos.

Este un mare pericol să te ocupi de Cuvânt, neţinând seama de Duhul Sfânt. Nu cunosc nimic altceva care să te despartă mai mult de Dumnezeu decât a vorbi despre adevăr fără a avea părtăşie cu El!

Dumnezeu nu descoperă gândurile Sale “celor înţelepţi şi pricepuţi”, ci “pruncilor” (Matei 11:25 ). Nu puterea spirituală (puterea spiritului omenesc, folosită la lucrurile lui Dumnezeu) este cea care primeşte binecuvântarea Lui, ci numai duhul copilului nou născut, care doreşte cu înfocare “laptele duhovnicesc şi curat” (1. Petru 2:2 ), găseşte binecuvântare. Inteligenţa cea mai dezvoltată trebuie să se apropie de Cuvântul lui Dumnezeu, ca un prunc născut de curând.

Nu este nici un cuvânt în cartea lui Dumnezeu care să nu poată hrăni sufletele noastre. Cercetaţi Cuvântul lui Dumnezeu cu rugăciune; căutaţi în el pe Domnul însuşi şi nu cunoştinţa; aceasta vă va fi dată, dar inima urmează un drum bun numai atunci când ea Îl caută pe Domnul Dumnezeu.

Cred, dragă frate, că ai studiat prea mult Biblia şi n-ai citit-o. Eu văd că mereu trebuie să fiu atent în această privinţă. Învăţătura pe care Dumnezeu ne-o dă, şi nu lucrarea omului, ne face să intrăm în gândurile şi planurile lui Dumnezeu descoperite în Cuvântul Său. N-aş vrea ca cineva să gândească, poate, că eu nu doresc ca Scriptura să fie mult studiată, însă dorinţa mea aprinsă este ca ea să fie citită împreună cu Dumnezeu.

Este un om care cunoaşte adevărul, pentru că El este Adevărul, un Om pe deplin mulţumit de Cuvântul scris: este Domnul. Nu există vicleşug al Satanei, pe care Cuvântul lui Dumnezeu să nu-l poată zădărnici. Când această viaţă trecătoare se va sfârşi, nimic altceva nu va rămâne decât ce a fost produs de acest Cuvânt.

Nume și prenume *

Email *

Mesaj *