comori.org
comori.org

1 şi 2 Samuel

Arend Remmers

1. Autorul şi data scrierii

2. Scopul scrierii

3. Particularităţi

4. Privire de ansamblu asupra conţinutului

1. Autorul şi data scrierii

În original cele două cărţi ale lui Samuel formau o singură carte. Traducătorii Septuagintei (traducerea în greacă a Vechiului Testament din anul aprox. 200 î.Hr.) au fost cei care au separat cartea în două părţi. De atunci prima carte se termină cu moartea lui Saul şi a doua carte începe cu domnia lui David. Această separare în două cărţi din Septuaginta a fost preluată în Vulgata (traducerea în latină a întregii Biblii în secolul IV d.Hr.) şi în ediţiile tipărite de Daniel Bomberg (1517) ale Bibliei evreieşti. În Septuaginta la fel ca şi în Vulgata, cărţile lui Samuel sunt considerate ca făcând parte din cărţile împăraţilor. Acest titlu nu este în totalitate nepotrivit, deoarece în cărţile lui Samuel sunt descrise regatele lui Saul şi David iar în cărţile împăraţilor sunt descrise domniile împăraţilor lui Israel şi Iuda. Şi totuşi titlul original din ebraică, Samuel, este mai potrivit pentru că ambele cărţi descriu viaţa profetului Samuel ca de altfel şi vieţile celor doi împăraţi care au fost unşi de el.

Acestea fiind spuse, nu am zis nimic despre autorul cărţilor. Nici una dintre cărţi nu menţionează vreun autor. Conform legendei iudaice din Talmud, Samuel a fost autorul capitolelor 1-24 din prima carte (care sunt relatări din timpul său). Profeţii Gad şi Natan se consideră a fi autorii capitolelor 25-31 şi a întregii cărţi a doua a lui Samuel. 1. Cronici 29:29 ne dă un indiciu în plus: “Şi faptele împăratului David, cele dintâi şi cele de pe urmă, iată, sunt scrise în cuvintele lui Samuel, văzătorul, şi în cuvintele profetului Natan, şi în cuvintele lui Gad, văzătorul”. Menţionarea faptului că Ţiclagul aparţinea împăraţilor lui Iuda “până în ziua aceasta” (1. Samuel 27:6 ) este considerat de unii ca un indiciu că această carte a fost scrisă după împărţirea regatului sub domnia lui Roboam.

Prima carte a lui Samuel acoperă un timp de aproximativ 90 de ani începând cu naşterea lui Samuel în jurul anului 1100 î.Hr. până la moartea lui Saul în jurul anului 1010 î.Hr. A doua carte a lui Samuel descrie domnia lui David(aproximativ de la 1010-970 î.Hr.)

2. Scopul scrierii

Cărţile lui Samuel reprezintă trecerea de la epoca judecătorilor la epoca împăraţilor. Samuel, personajul principal din prima carte este în acelaşi timp ultimul judecător şi primul profet (Fapte 3:24 ; 13:20 ).

În cartea Judecători este mai întâi prezentată apostazia lui Israel şi responsabilitatea sa. Sub Eli şi fiii săi (1. Samuel 2:22-25 ; 4:17-18 ) şi de asemenea sub cei doi fii ai lui Samuel (1. Samuel 8:1-2 ) slujba judecătorilor se năruie. Decăderea din casa lui Eli este cu atât mai gravă cu cât este implicată preoţia care trebuia să fie mijlocirea între Dumnezeu şi oameni. Duşmanii jefuiesc până şi chivotul legământului, cel mai sfânt obiect al cortului şi imaginea tronului lui Iehova. În aceste circumstanţe Dumnezeu îl trimite pe Samuel, primul profet care apăra drepturile lui Iehova în faţa poporului Israel. Deasemenea Samuel stabileşte împărăţia. La început acest lucru se întămplă la cererea poporului (împăratul Saul, omul după carne) iar apoi Dumnezeu îl alege pe David (omul după inima lui Dumnezeu). Citeşte 1. Samuel 13:14 .

David stabileşte centrul politic şi religios al lui Israel la Ierusalim (2. Samuel 5:6-12 ; 6:1-17 ). Atât cuvintele Domnului (2. Samuel 7:4-16 ) cât şi cuvintele lui David (2. Samuel 23:1-7 ) evidenţiază importanţa împărăţiei date de Dumnezeu. De asemenea este arătată în mod profetic domnia milenară a lui Mesia.

3. Particularităţi

a) Tipologie

Slujba lui Samuel ca profet înainte de stabilirea împărăţiei este o imagine a lucrării lui Dumnezeu în timpul prezent de har. Saul (omul potrivit cărnii) domneşte mai intâi ca împărat în timp ce David (împăratul uns, potrivit gândului lui Dumnezeu) este respins şi prigonit (o imagine a lui Hristos). David începe să domneasca doar după moartea adversarului său. Dar aceasta domnie nu este caracterizată de pace ci de luptă. În timp ce Solomon este o imagine a Domnului Isus în timpul împărăţiei Sale milenare a păcii, David Îl înfăţişează pe Hristos cel respins care va exercita judecata la venirea Sa.

b) Rugăciune

Rugăciunea joacă un rol important, în special în prima carte a lui Samuel.

Deja numele Samuel înseamnă “ascultat de Dumnezeu” sau „cerut de la Dumnezeu“. Ana s-a rugat pentru un copil (1. Samuel 1:10-18,26-27 ) şi I-a mulţumit lui Dumnezeu atunci când a primit un fiu (1. Samuel 2:1-10 ). Dumnezeu a dat lui Israel biruinţă asupra filistenilor ca răspuns la rugăciunea lui Samuel (1. Samuel 7:5,9 ). Când Israel a cerut cu încăpăţânare un împărat, Samuel s-a rugat la Dumnezeu şi Dumnezeu i-a răspuns la rugăciune (1. Samuel 8:6-9 ). Samuel omul rugăciunii primeşte descoperiri de la Dumnezeu (1. Samuel 9:15 ). Ar fi fost un păcat ca Samuel să nu se roage pentru poporul sau Israel (1. Samuel 12:19,23 ).

c) Chivotul lui Dumnezeu

Chivotul cu scaunul îndurării era tronul lui Iehova în mijlocul poporului Său, mărturia prezenţei Lui. Istoria acestui chivot în cartea Samuel arată în mod clar starea poporului în ochii lui Dumnezeu. În 1. Samuel 3:3 chivotul era în Şilo şi Samuel locuia acolo. În capitolul 4 chivotul este adus de la Şilo în tabăra militară a lui Israel pentru a aduce victoria asupra filistenilor.

Dar filistenii au luat chivotul ca pe o pradă de razboi; Eli moare la auzul acestei veşti iar Dumnezeu îi pedepseşte pe filisteni pentru capturarea chivotului (1. Samuel 5 ). Apoi chivotul este adus la Chiriat-Iearim unde rămâne pentru 20 de ani (1. Samuel 6:1 - 7:2 ). Doar David este cel care aduce în sfârşit chivotul la Sion, locul pe care Iehova l-a ales să Îşi pună numele (2. Samuel 6 , compară cu Deuteronom 12:5 ; Psalmul 132 ) loc în care Solomon urma să construiască templul într-o vreme viitoare ( 6 - 8 ).

4. Privire de ansamblu asupra conţinutului

I. 1. Samuel 1 - 7 : Samuel ca judecător şi profet al lui Dumnezeu

Capitolul 1:1-2:11 Naşterea lui Samuel

Capitolul 2:12-36 Decăderea preoţiei

Capitolul 3 Chemarea lui Samuel ca profet

Capitolul 4 Chivotul este luat de filisteni

Capitolul 5 Chivotul în ţara filistenilor

Capitolul 6 Chivotul se întoarce în Israel

Capitolul 7 Întoarcerea şi victoria lui Israel

II. 1. Samuel 8 - 15 : Samuel şi Saul

Capitolul 8 Israel cere un împărat

Capitolul 9-10 Saul este uns ca împărat peste Israel

Capitolul 11 Victoria lui Saul asupra Amoniţilor

Capitolul 12 Ultima cuvântare a lui Samuel către Israel

Capitolul 13 Primul eşec al lui Saul

Capitolul 14 Victoria lui Ionatan şi continuarea eşecului lui Saul

Capitolul 15 Neascultarea şi respingerea lui Saul

III. 1. Samuel 16 - 31 : Saul şi David

Capitolul 16 David este uns ca împărat

Capitolul 17 Victoria lui David asupra lui Goliat

Capitolul 18 Saul este gelos pe David

Capitolul 19 Saul vrea să-l omoare pe David

Capitolul 20 David fuge de Saul

Capitolul 21 Fuga lui David la preotul din Nob şi la împăratul Gatului

Capitolul 22 David în peştera Adulam şi răzbunarea lui Saul pe preoţi

Capitolul 23 David la Cheila şi în pustia Zif

Capitolul 24 David îi cruţă viaţa lui Saul în pustia En-Ghedi

Capitolul 25 Nabal şi Abigail

Capitolul 26 David îl cruţă a doua oară pe Saul

Capitolul 27 David fuge la Achiş, regele filistenilor

Capitolul 28 Saul se duce la vrăjitoarea din En-Dor

Capitolul 29 Eşecul lui David cu filistenii

Capitolul 30 Ţiclag: Răzbunarea şi represaliile lui David

Capitolul 31 Moartea lui Saul şi Ionatan

IV. 2. Samuel 1 - 10 : Înălţarea împărăţiei lui David

Capitolul 1 Jelirea lui Saul şi a lui Ionatan de către David

Capitolul 2-4 Lupta lui David împotriva lui Iş-Boşet şi Abner

Capitolul 5 David cucereşte Ierusalimul

Capitolul 6 Chivotul este adus la Ierusalim

Capitolul 7 Promisiunea lui Dumnezeu şi legământul cu David

Capitolul 8 Victoriile lui David asupra sirienilor

Capitolul 9 David se îndură de Mefiboşet

Capitolul 10 Alte victorii împotriva Siriei şi a lui Amon

V. 2. Samuel 11 - 20 : Declinul împărăţiei lui David

Capitolul 11 Păcatul lui David cu Batşeba

Capitolul 12 Pocăinţa lui David şi pedeapsa

Capitolul 13 Păcatul şi moartea lui Amnon

Capitolul 14 Întoarcerea lui Absalom

Capitolul 15-16 Revolta lui Absalom şi fuga lui David

Capitolul 17 Ahitofel şi Husai

Capitolul 18 Moartea lui Absalom

Capitolul 19 Întoarcerea lui David

Capitolul 20 Răscoala lui Şeba

VI. 2. Samuel 21 - 24 : Anexă

Capitolul 21 David şi gabaoniţii; războaiele cu filistenii

Capitolul 22:1-23:7 Cântarea de biruinţă a lui David şi ultimele lui cuvinte

Capitolul 23:8-39 Vitejii lui David

Capitolul 24 Recensământ, pedeapsă şi har

Nume și prenume *

Email *

Mesaj *