comori.org
comori.org

Cum pot fi motivat?

L. M. Grant

Într-o vreme când înţelepciunea şi filosofia omenească încearcă sa adauge la adevărul descoperit în Cuvântul lui Dumnezeu sau să modifice acest adevăr, şi pentru multe minţi omeneşti aceasta pare ceva atrăgător, aş vrea să îndemn din toată inima pe orice credincios să petreacă mult timp meditând la adevărurile cele mai simple, dar extrem de importante ale creştinismului. Dacă am crescut cunoscând aceste lucruri, tendinţa noastră este să le luăm ca atare, făra a înţelege cu inima şi fără a ne bucura de semnificaţia minunată a fiecărui detaliu din ceea ce Dumnezeu a descoperit în persoana şi lucrarea Fiului Său preaiubit. Dar cunoaşterea şi aprecierea corectă a acestor lucruri poate da o putere minunată, pe care doar un copil al lui Dumnezeu o cunoaşte.

Fă-ţi timp să meditezi la minunea întrupării Dumnezeului celui viu în persoana smerită a Domnului Isus. Deşi era Dumnezeul universului, infinit, veşnic, omniscient, omniprezent, atotputernic, El a devenit Om în harul Său minunat (Filipeni 2:5-7 ), Om trăind în dependenţă, cu o credinţă desăvârşită, fiecare faptă şi cuvânt şi gând al Său fiind minunate pentru simplitatea lor, harul şi adevărul împletindu-se atât de frumos în fiecare detaliu al vieţii Sale personale şi al relaţiilor Sale cu ceilalţi.

Gândeşte-te şi la minunea extraordinară a jertfei de bunăvoie a acestui Domn al gloriei, care a fost „dus ca un miel la tăiere”. Tot ce este legat de acea moarte unică la Calvar este vrednic de cea mai profundă apreciere şi contemplare din partea noastră, fie că este vorba de demnitatea smerită cu care El s-a lăsat pradă duşmăniei aprinse a întregii omeniri îndreptate împotriva sa, sau cu care a purtat judecata groaznică a lui Dumnezeu vărsată împotriva păcatelor noastre (detaliile vinovăţiei noastre - 1. Petru 3:18 ) şi împotriva păcatului (rădăcina sau principiul păcatului personificat ca duşmanul teribil al lui Dumnezeu - 2. Corinteni 5:21 ). Gândeşte-te şi că acea jertfă l-a curăţat deplin pe orice credincios de orice vină (1. Ioan 1:7 ) şi l-a eliberat din robia crudă a păcatului (Romani 6:22 ). Această eliberare nu este înţeleasă de mulţi creştini, deşi toţi avem pe deplin acces la ea, şi totuşi nici unul dintre noi nu se bucură de plinătatea semnificaţiei ei.

Un alt aspect pe care îl putem contempla cu atenţie este faptul că toţi credincioşii sunt “plăcuţi în Cel Preaiubit” (Efeseni 1:6 ). Hristos este Preaiubitul lui Dumnezeu, care a fost înviat dintre morţi şi înălţat la dreapta lui Dumnezeu, şi “în Hristos” fiecare credincios este tot aşa de deplin primit şi preaiubit, cum este El Însuşi înaintea lui Dumnezeu. Fă-ţi timp să meditezi profund la înălţarea Lui şi la faptul că noi suntem plăcuţi în El. Refuză cu hotărâre învăţătura despre “iubire de sine”, “apreciere de sine”, “preţuire de sine”, care este atât de populară astăzi. Acestea înseamnă doar încredere în carne. „ În carne” omul nu are nici o valoare: “ şi cei care sunt în carne nu pot să Îi placă lui Dumnezeu” (Romani 8:8 ). Dar „în Hristos” eşti nepreţuit pentru Dumnezeu, pentru că aceasta este o poziţie de o perfecţiune desăvârşită.

Tot legat de aceasta este şi adevărul minunat despre Duhul Sfânt care a venit să locuiască în fiecare copil al lui Dumnezeu în această epocă a harului în care ne găsim, ca să dea înţelegere (1. Corinteni 2:12 ) şi putere (Fapte 1:8 ) pentru o viaţă şi o mărturie creştine autentice. Faptul acesta şi tot ce se leagă de el merită timpul nostru şi o atenţie deosebită.

Cât de bine ne face şi să ne aducem aminte că Hristos este Marele nostru Preot la dreapta lui Dumnezeu, care ne poartă de grijă în harul Său desăvârşit, păzindu-i pe credincioşi de pericole, de necazuri şi de rău (Evrei 4:14-16 ). Tot El este şi Mijlocitor pentru noi înaintea Tatălui, restabilindu-ne cu milă atunci când păcătuim (1. Ioan 2:1 ). Avem atât de mare nevoie de lucrarea sa de mijlocire, şi totuşi uităm atât de repede importanţa ei.

De asemenea să ne bucurăm nespus şi pentru faptul că nu suntem doar atât de binecuvântaţi ca şi credincioşi individual, ci şi că Hristos este “Capul Trupului, al Bisericii” (Coloseni 1:18 ). El are un interes profund pentru fiecare mădular al trupului Său, şi noi trebuie să o facem. El i-a unit pe cei credincioşi într-o unitate care nu poate fi ruptă niciodată, şi se aşteaptă ca şi noi să acţionăm pe baza acestui adevăr, având o dragoste reală pentru Adunarea Sa şi înţelegând importanţa a tot ceea ce implică faptul că El este Capul trupului.

Ce meditaţie plăcută trebuie să fie pentru noi perspectiva revenirii promise a Domnului Isus (Ioan 14:3 ). Aceasta ar trebui să fie la fel de reală pentru noi ca şi alte lucruri care sunt deja fapte împlinite, pentru că este tot atât de sigură. Importanţa ei şi împrejurările care o vor însoţi pot constitui un subiect de reflecţie şi mulţumire. Dacă nu eşti bucuros să te gândeşti la întâmpinarea venirii Sale în orice moment, atunci cercetează-ţi inima înaintea Domnului, şi dă la o parte orice lucru care te împiedică, ca se te poţi “bucura de speranţa gloriei lui Dumnezeu” (Romani 5:2 ).

În toate aceste lucruri simple (ca şi în multe altele care nu au fost menţionate aici) este o putere de natură să îl învioreze şi să îl stimuleze pe cel credincios pentru a-l urma şi sluji cu toată inima pe Domnul Isus. Pentru aceasta avem nevoie de adevărul curat al lui Dumnezeu. Pavel îi spune tânărului Timotei “Meditează la acestea, fii cu totul în ele, pentru ca înaintarea ta să fie evidentă pentru toţi” (1. Timotei 4:15 ).

Este clar înainte de toate că mai avem doar puţin timp pentru a-I sluji Domnului; şi pentru a fi o mărturie adevărată pentru el trebui să ştim foarte bine lucrurile pe care le mărturisim.

Nume și prenume *

Email *

Mesaj *