comori.org
comori.org

Scurta privire asupra Epistolei către Romani

preluat de pe bibelwork.de

I. Romani cap 1-8: Dreptatea lui Dumnezeu prin credinţă (partea teoretică - de învăţătură)

Cap 1.1-17: Introducere

Dorinţa pentru credincioşii din Roma de a li se vesti Evanghelia

Cap 1.18-3.20: Omul în starea sa pierdută; vina oamenilor;

Cap 1.18-32: Naţiunile fără Dumnezeu

- au respins mărturia lui Dumnezeu în creaţie;

- au respins cunoştinţa lui Dumnezeu;

- au căzut în imoralitate şi idolatrie;

Cap 2.1-16: Autoîndreptaţirea (îndreptăţirea de sine)

- caracteristica principală: făţărnicia;

Cap 2.17-3.8: Iudeii

- privilegiaţi; însă au încălcat legea;

Cap 3.9-20: Eşecul tuturor oamenilor (ruina deplină)

- eşecul având în vedere interiorul, cuvintele, faptele, comportamentul;

- 6 citate din Vechiul Testament confirmă starea pierdută a omului;

Cap 3.21-5.11: Îndreptăţirea prin credinţă

Cap 3.21-31: Dumnezeu îndreptăţeşte pe baza lucrării de ispăşire a lui Hristos

Cap 4.1-25: Principii în urma pildei lui Avraam şi David

- credinţă şi fapte (v 1-8);

- credinţă şi circumcizie (v 9-12);

- credinţă şi făgăduinţă (v 13-16);

- credinţă şi înviere (v 17-22)

Cap 5.1-11: Pace cu Dumnezeu, ca rezultat al lucrării de ispăşire a lui Hristos

Cap 5.12-8.39: În Hristos

Cap 5.12-21: Hristos - Capul unei noi familii

- neascultare, încălcare a legii, moarte şi condamnare în cazul lui Adam;

- ascultare, neprihănire, viaţă veşnică şi îndreptăţire în cazul lui Hristos;

Cap 6.1-23: Eliberare de păcat

- morţi (şi înviaţi) împreună cu Hristos (v 1-11);

- creştinul este chemat să fie mort faţă de păcat şi să fie slujitorul lui Dumnezeu;

Cap 7.1-25: Libertate faţă de Lege

- libertate faţă de lege - principiu fundamental (v 1-13);

- efortul personal în lupta împotriva păcatului (v 14-25);

- există o diferenţă între noi înşine şi păcatul care este în noi (v 17);

- în carnea (n.tr. firea) noastră (eul vechi) nu locuieşte nimic bun (v 18);

- nu este nicio putere în noi ca să facem binele (v 19);

- de aceea avem nevoie de ajutorul unei alte persoane (v 24,25).

Cap 8.1-39: Nicio condamnare în Hristos

- Duhul Sfânt este viaţa şi puterea credinciosului (v 1-27);

- creştinii ca obiecte ale planului lui Dumnezeu şi dragostei lui Hristos (v 28-39).

II. Romani cap 9-11: Ce se întâmplă cu Israel? (partea istorică)

Cap 9.1-11.36: Israel şi Evanghelia

Cap 9.1-33: Situaţia evreilor. Trei premise ale acţiunii lui Dumnezeu:

- Dumnezeu este suveran. El Îşi împlineşte voia când este vorba de alegere;

- El îngăduie cu îndelungă răbdare nişte "vase ale mâniei" (v 22);

- bogăţiile gloriei lui Dumnezeu sunt descoperite unor "vase ale îndurării" (v 23)

Cap 10.1-21: Eşuarea lui Israel

- dovezi exemplificate prin 10 citate din Vechiul Testament

Cap 11.1-36: Dumnezeu nu l-a lepădat pe Israel. El continuă să-l primească.

Pentru aceasta sunt trei motive:

- însăşi persoana lui Pavel şi exemplul lui Ilie din Vechiul Testament (v 1-10);

- conştiinţa lui Israel va fi trezită prin naţiuni (v 11-24);

- darurile de har şi chemarea lui Dumnezeu sunt fără părere de rău (v 29).

III. Romani cap 12-16 - consecinţele morale (partea practică)

Cap 12.1-15.13: Responsabilitatea creştină

Cap 12.1-21: Umblarea zilnică şi slujirea creştinului

- plăcerea lui Dumnezeu (v 1-2);

- relaţii reciproce (v 3-16);

- legătura cu necredincioşii (v 17-21);

Cap 13.1-14 Relaţia faţă de autorităţi

Cap 14.1-15.13 Fraţi tari şi slabi (în credinţă) şi drumul dragostei

Cap 15.14-16.27: Sfârşitul scrisorii

Cap 15.14-33 Slujba personală a lui Pavel

Cap 16.1-27 Laude şi adorare

Nume și prenume *

Email *

Mesaj *