comori.org
comori.org

A doua epistolă a lui Pavel către Timotei

Arend Remmers

1. Destinatarul, autorul şi data scrierii

2. Subiectul şi scopul scrierii

3. Particularităţi

4. Privire de ansamblu asupra conţinutului

1. Destinatarul, autorul şi data scrierii

2. Subiectul şi scopul epistolei 

Această a doua epistolă, care a fost scrisă la câţiva ani după prima, prezintă un tablou cu totul diferit. Pavel era din nou întemniţat şi aştepta moartea. Însă starea credincioşilor se degradase. Adunările pe care Pavel le plantase şi le udase cu atâta grijă, se depărtaseră tot mai mult de sursa lor de viaţă şi putere, Domnul Isus. Dar chiar dacă Adunarea, casa lui Dumnezeu, este în ruină deoarece creştinii au devenit necredincioşi Domnului lor, Domnul Isus rămâne credincios: El nu se poate tăgădui pe Sine (2. Timotei 2:13 ).

Pavel s-a gândit că tânărul său împreună-lucrător Timotei ar putea fi înspăimântat şi cuprins de deznădejde la moartea tatălui său spiritual, pe măsură ce s-ar putea vedea de unul singur în mijlocul declinului creştinătăţii. Acesta este motivul pentru care Pavel i-a scris lui Timotei pentru a-l încuraja şi a-l întări prin această epistolă de rămas bun.

Pavel nu mai putea scrie despre casa lui Dumnezeu sau despre Adunarea Dumnezeului celui viu (1. Timotei 3:15 ). Declinul a progresat atât de mult încât el trebuia să scrie despre o casă mare cu vase spre onoare şi unele spre dezonoare (2. Timotei 2:20 ). În prima epistolă Pavel a dat instrucţiuni cu privire la bătrâni şi diaconi. Aceasta indica starea normală a adunărilor. Căci el, în calitate de apostol şi împuternicit al Domnului, numise el însuşi bătrâni (Fapte 14:23 ; 20:17,28 ; Filipeni 1:1 ). Această a doua epistolă conţine totuşi mai mult îndemnuri personale adresate lui Timotei, cum ar fi repetarea de trei ori a lui „dar tu ... ” (2. Timotei 3:10, 14 ; 4:5 );

Însă nu există nici renunţare nici resemnare! Oricât de rău şi de dificil ar fi timpul, puterea lui Dumnezeu şi harul Domnului Isus rămân aceleaşi pentru totdeauna. De aceea epistola a fost o încurajare de-a lungul veacurilor pentru acei creştini care au dorit să-L urmeze cu credincioşie pe Domnul şi Mântuitorul lor.

3. Particularităţi

În Hristos Isus

În ciuda decăderii creştinismului, Domnul Isus rămâne întotdeauna acelaşi. În El totul este sigur şi stabil. Găsim prin urmare în această epistolă de şapte ori expresia „în Hristos Isus”:

•  Viaţă (2. Timotei 1:1 )

•  Har mântuitor (2. Timotei 1:9 )

•  Credinţă şi dragoste (2. Timotei 1:13 )

•  Harul care păstrează (2. Timotei 2:1 )

•  Mântuire (2. Timotei 2:10 )

•  Trăire evlavioasă (2. Timotei 3:12 )

•  Credinţă (2. Timotei 3:15 )

4. Privire de ansamblu asupra conţinutului

•  2. Timotei 1 – Suferinţele unui slujitor al Domnului

•  2. Timotei 2 – Lucrarea unui slujitor al Domnului

•  2. Timotei 3 – Resursele unui slujitor în declinul creştinismului

•  2. Timotei 4 – Un slujitor credincios şi un Domn credincios

Nume și prenume *

Email *

Mesaj *