comori.org
comori.org

Sunt citate apocrifele în Noul Testament?

Christian Briem

Întrebare:

Mulţi consideră că apocrifele nu fac parte din Cuvântul lui Dumnezeu. Nu se găsesc, în Noul Testament, citări extrase din apocrife?

Răspuns:

Nu! Nicio singură dată Domnul Isus, nici vreun scriitor al vreuneia dintre cărţile Noului Testament nu a spus: „... căci este scris...” urmat de o citare a apocrifelor. Nu găsim nicăieri în Noul Testament, ca un gând sau un eveniment să fie sprijinit sau bazat pe un cuvânt din cărţile apocrife.

Printre numeroasele pretinse aluzii, unde nu găsim altminteri de cele mai multe ori, decât unul sau două cuvinte care se potrivesc, editorii Noului Testament grec de care dispun, ediţia Nestle - Aland N26, nu dau decât trei pasaje ca fiind „citări” din apocrife; este vorba de Matei 9:36 , Marcu 10:19 şi 1. Timotei 2:19 . Şi mai mult, nu este vorba acolo de citări directe, ci numai de aluzii, şi încă de aluzii la pasaje din Vechiul Testamant. Că secole mai târziu, scriitorii apocrifelor s-au folosit de expresii sau de întorsături de limbă asemănătoare (pentru că nu este vorba de nimic mai mult), de exemplu,cu cele ale scriitorului Pentateuhului, Moise, este uşor de înţeles, pentru că erau ei înşişi evrei şi erau familiari cu Sfintele Scripturi ale Vechiului Testament.

Voi arăta mai precis ce vreau să spun printr-un exemplu care este valabil şi pentru celelalte cazuri. În Matei 9:36 partea frazei „ca nişte oi fără păstor” poate fi înţeles ca o aluzie la Numeri 27:17 şi 2. Cronici 18:16 . Chiar dacă autorul cărţii apocrife a Iuditei foloseşte aceeaşi întorsătură de limbaj în capitolul 11:19, nu se poate concluziona din aceasta, chiar cu cea mai mare bunăvoinţă, că Matei citează din cartea Iudita. Este exact la fel pentru celelalte două pasaje: există de fiecare dată o bază în textul Vechiului Testament. Atribuirea vreunei autorităţi apocrifelor în aceste circumstanţe, este absolut lipsită de orice fundament.

Nume și prenume *

Email *

Mesaj *