comori.org
comori.org

Semnul Fiului Omului

Christian Briem

Întrebare:

În Matei 24 , Domnul vorbeşte de necazul viitor, şi de faptul că va fi urmat de „semnul Fiului Omului” (Matei 24:24-29 -31). Se spune adesea că acest semn reprezintă „Mielul”. Alţii gândesc că ar fi vorba de semnul crucii. Ce este el de fapt?

Răspuns:

Mi se pare că nu este nici unul, nici celălalt. Gândesc că Domnul Isus Însuşi, văzut în gloria Sa de Fiu al Omului, va reprezenta acest semn în cer. Fraza următoare confirmă acest gând: „vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere şi cu glorie mare”. Aceasta va face ca seminţiile lui Israel să se jelească din cauza Lui. Profeţia lui Zaharia va fi atunci împlinită, ea care zice: „şi vor privi spre Mine, Acela pe care L-au străpuns; şi vor boci pentru El, cum boceşte cineva pe singurul lui fiu, şi se vor amărî pentru El, cum este cineva în amărăciune pentru întâiul său născut” (Zaharia 12:10 ).

Nu ne putem deloc imagina ce va însemna aceasta pentru poporul evreu care L-a respins altădată pe Mesia al lui, să Îl vadă venind în glorie ieşind din cer, şi să Îl recunoască drept Cel pe care L-au străpuns (Apocalipsa 1:7 ). Ce limbaj elocvent va fi acest „semn” în cer pentru inimile lor gata de pocăinţă! Şi cu ce emoţie interioară profundă Se va face Domnul cunoscut poporului Său pământesc în acea zi! „Şi nimeni n-a rămas cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraţilor săi. Şi şi-a înălţat glasul plângând” (Geneza 45:1-2 ).

Nume și prenume *

Email *

Mesaj *