comori.org
comori.org

Sânul lui Avraam

Christian Briem

Întrebare:

La ce se referă Domnul Isus, atunci  când spune în imaginea despre omul bogat şi săracul Lazăr, că Lazăr a fost dus în “sânul lui Avraam” (Luca 16:22 ) ?

Răspuns:

Întâmplarea cu bogatul şi Lazăr nu este de fapt o parabolă, totuşi Domnul Isus vorbeşte sub formă de parabolă. Astfel, expresia “sânul lui Avraam” este o descriere în imagini a locului şi a stării acelora, care au murit în credinţa pe care a avut-o Avraam.

În ceea ce-l priveşte acum pe israelit, dacă el trăia sau murea - partea sa,  binecuvântarea sa, era strâns unită cu strămoşul său după carne. Desigur, din acest motiv vorbeşte Scriptura de exemplu la moartea lui Aaron, că el trebuia să fie “adăugat la poporul său”; Dumnezeu foloseşte acelaşi limbaj la moartea lui Moise, iar despre Iosia se spune că avea să fie “adăugat la părinţii săi” (Numeri 20:24 ; 27:13 ; 2. Împăraţi 22:20 ). Dar când Domnul Isus vorbeşte de moartea lui Lazăr, a cerşetorului dispreţuit, nu foloseşte expresiile generale  “popor“ sau “părinţi”, nici nu spune că el ar sta “la masă” cu Avraam (Matei 8:11 ), ci faptul că a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam - în sânul aceluia care este capul familiei credinţei.

Să fii în “sânul lui Avraam” înseamnă aşadar, să fii în siguranţă deplină şi fericire profundă, şi anume la reşedinţa sufletelor credincioşilor plecaţi, în “paradis” (Luca 23:43 ). În concluzie, este de remarcat faptul că, într-o altă privinţă, găsim aceeaşi imagine aplicată la Domnul Isus, singurul Fiu, în Ioan 1: 18 , şi la Ioan, în Ioan 13:23 .

Nume și prenume *

Email *

Mesaj *