comori.org
comori.org

Născut din Dumnezeu, născut din Duhul

Christian Briem

Întrebare:

Găsim în Ioan 3:6,8 expresia „a fi născut în Duhul” şi în Ioan 5:1 , expresia „a fi născut din Dumnezeu”. Sensul acestor două expresii este acelaşi sau într-adevăr există o diferenţă?

Răspuns:

În mod fundamental cele două expresii au acelaşi sens, acela de a fi născut din nou, această necesitate pentru fiecare om despre care Domnul îi vorbeşte lui Nicodim. Dar există totuşi o diferenţă între cele două expresii. „A fi născut din Dumnezeu” subliniază originea de unde se trage a doua naştere şi viaţa divină legată de ea. Această origine, această sursă nu poate fi decât Dumnezeu. Ioan 1:13 arată clar că cei care cred în Numele Domnului Isus „au fost născuţi nu din sânge, nici din voia cărnii, nici din voia omului, ci din Dumnezeu”.

Invers, în expresia „a fi născut din Duhul”, este subliniată mai degrabă Persoana Divinităţii activă în acest mers  spiritual. Ce lucrează Dumnezeu, face întotdeauna prin Duhul Sfânt. Astfel Duhul lui Dumnezeu lucrează în mod tainic în sufletul omului şi îl aduce la naşterea din nou. Ioan 3:5 arată clar că El foloseşte Cuvântul lui Dumnezeu pentru aceasta. Prin faptul de a fi „născut din apă şi din Duh”, Domnul nu vorbeşte despre două naşteri diferite cum au explicat unii, ci vorbeşte pe de o parte de Persoana divină care lucrează, Duhul, şi pe de altă parte de instrumentul, de unealta pe care o foloseşte, „apa”, şi anume Cuvântul lui Dumnezeu în caracterul său de curăţire.

Nume și prenume *

Email *

Mesaj *