comori.org
comori.org

Mărturia unei adunări

J. N. Darby

Întrebare:

Ce îi lipseşte unei adunări pentru a fi o mărturie pentru Dumnezeu?

Răspuns:

După părerea mea, întrebarea este profund greşită - ideea că scopul care conduce gândurile sfinţilor să fie mărturia pe care aceştia o poartă. Gândul acesta nu este nou pentru mine şi am insistat asupra lui de nu mai ştiu cât de mult timp, - pot fi 30 sau 40 ani - pretutindeni unde o adunare, sau cei care o compun, s-au stabilit pentru a da o mărturie, aceea va fi o mărturie a propriei lor slăbiciuni şi incapacităţi; pentru că scopul umblării lor nu poate fi unul care formează eficient creştinul. Dacă au un scop bun, ei vor fi o mărturie; dar a fi o mărturie nu este niciodată primul scop.

A-L avea pe Hristos - vreau să spun în mod practic, a umbla cu El şi pe urmele Lui, a avea comuniune cu Tatăl şi cu Fiul, a umbla într-o ascultare şi o smerenie sinceră, a trăi într-o dependenţă efectivă de Hristos şi a avea taina Sa cu noi, a realiza dragostea Tatălui, a avea afecţiunile noastre îndreptate spre lucrurile de sus, a umbla în răbdare şi totuşi în încredere prin această lume - este ceea ce trebuie să urmărim. Dacă le realizăm, vom fi o mărturie, individual sau colectiv, dar având lucrurile în ele însele; şi ele ne formează prin har, astfel că suntem una (adică o mărturie ). Dar a căuta să fim o mărturie sau a ne strădui pentru a fi una, nu ne va face să fim una. Moise nu urmărea ca faţa lui să strălucească şi chiar nu ştia că ea strălucea, dar faţa îi strălucea pentru că fusese cu Dumnezeu.

După ceea ce am putut vedea, pretutindeni unde creştinii se străduiesc pentru a fi o mărturie devin plini de ei, îşi pierd simţul cu privire la ei înşişi (adică plini de ei), şi îşi imaginează că au mult din Hristos. O faţă care străluceşte nu se vede pe ea. O inimă sinceră este ocupată cu Hristos; într-un anumit sens şi într-o anumită măsură, eul lipseşte. Atitudinea potrivită este de a nu mai gândi la sine - cu excepţia la ceea ce avem de judecat. Nu va puteţi gândi să fiţi o mărturie fără să fiţi aşa, şi astfel vă gândiţi la voi înşivă şi aşa cum am spus şi mai înainte, este ceea ce am văzut că duce la declin.

Nume și prenume *

Email *

Mesaj *