comori.org
comori.org

La Betania: cu 6 sau cu 2 zile înainte de Paşte?

Christian Briem

Întrebare:

În Ioan 12:1 , se spune că Domnul Isus a venit în Betania cu şase zile înainte de Paşti, unde I-au pregătit o cină. În Matei 26 şi Marcu 14 , se vorbeşte despre un eveniment asemănător, de unde concluzionez că este vorba despre aceeaşi împrejurare în cele trei pasaje. Este corect? Dacă da, există totuşi o dificultate în faptul că Matei şi Marcu menţionează o durată de două zile înainte de Paşte (Matei 26: 2 ; Marcu 14:1 ). Cum se explică această divergenţă de manieră cronologică?

Răspuns:

Ipoteza că cele trei evanghelii descriu aceeaşi împrejurare este bine întemeiată. Pentru că nu numai cei trei „evanghelişti” Matei, Marcu şi Ioan vorbesc într-un mod care se potriveşte despre Betania şi femeia care L-a uns pe Domnul, ci fiecare dintre ei evocă reproşul ucenicilor care urmează, pentru o pretinsă risipă a parfumului.

Pe de altă parte, nu este de conceput că în timpul celor şase zile precedând sărbătoarea Paştelor, Domnul vizitase de două ori Betania, şi că fusese astfel uns de două ori. Cu două zile înainte de Paşte, nu rămânea destul timp pentru a organiza o masă mare. Că relatări diferite arată aspecte diferite este dimpotrivă normal, şi nu este nevoie de explicaţii în sensul acesta. Ele nu se contrazic, ci se completează.

Importanţa acestor complementarităţi - de asemenea pentru a răspunde la a doua întrebare - trebuie să fie subliniată de câteva indicaţii care urmează. Ungerea Domnului de către Maria nu a avut loc în casa Martei, ci în cea a lui Simon Leprosul. Aceasta lămureşte restul indicaţiei din Ioan 12:2 potrivit căreia „Lazăr era unul dintre cei care stăteau la masă cu El”. Ar fi fost de prisos să se sublinieze aceasta dacă cina ar fi avut loc la el. Cât de precis este Cuvântul lui Dumnezeu! Relatările scurte din Matei şi Marcu îi desemnează pe ucenici ca cei care au făcut reproşul din cauza risipei. Numai de la Ioan aflăm cine a lansat reproşul la origine: Iuda Iscarioteanul. Şi aceasta are legătură cu problema de a şti de ce Matei şi Marcu evident au pus deoparte originea cronologică pentru a povesti prea târziu împrejurarea din casa lui Simon.

Cei doi scriitori relatează sfatul preoţilor de seamă şi al cărturarilor asupra felului în care puteau să-L prindă pe Isus prin viclenie şi să-L omoare. Matei citează mai întâi cuvântul Domnului pentru ucenicii Săi după care urma să fie dat şi răstignit în două zile în timpul sărbătorii Paştelui (Matei 26:1-5 ). Marcu citează aceste două zile înainte de Paşte în legătură cu sfatul conducătorilor spirituali (Marcu 14:1-2 ). Direct după aceasta, cei doi evanghelişti descriu împrejurarea din casa lui Simon Leprosul. Dar este frapant că amândoi evită să dea o indicaţie a timpului. Expresiile atât de obişnuite la cei doi scriitori ca „atunci”, sau „îndată”, lipsesc complet. Primul îşi începe relatarea astfel: „Iar Isus fiind în Betania...”, şi celălalt în mod foarte asemănător. „Şi, când era în Betania...”. Ei lasă complet deschisă data evenimentului. Trebuie uneori să înţelegem nu  numai ce spune Scriptura, ci şi ce nu spune.

Motivul pentru care descrierea se întoarce la ce se întâmplase în casa lui Simon Leprosul, este acela că scriitorii voiau să facă legătura între sfaturile preoţilor de seamă de a-L omorî pe Domnul, şi unealta docilă pe care diavolul le-o pune în mâini. Pentru că să nu uităm că trădătorul venea din mijlocul celor doisprezece! Şi că tocmai dăduse dovada setei lui de bani în casa lui Simon (Ioan 12:6 ). Aceasta avusese loc cu şase zile înainte de Paşte. Şi acum cu două zile înainte de acelaşi Paşte, se ducea la preoţii de seamă pentru a-i întreba ce îi vor da dacă Îl va da pe Isus în mâinile lor.

Acesta pare să fie motivul pentru care Matei şi Marcu relatează cina din Betania în afara ordinii cronologice, şi aşează direct după aceasta, înţelegerea încheiată între preoţii de seamă şi Iuda Iscarioteanul.

Nume și prenume *

Email *

Mesaj *