comori.org
comori.org

Iuda - un hoţ

Christian Briem

Întrebare:

Care este sensul cuvântului „a lua” din Ioan 12:6 ?

Răspuns:

Iuda Iscarioteanul este, în Noul Testament, un personaj cameleonic, rău, un fiu al pierzării. Este destul de ciudat că tocmai el avea punga şi lua cele puse în ea. Totuşi nu aceasta ne preocupă acum, ci mai degrabă sensul care trebuie dat cuvântului „a lua”.

„Dar a spus aceasta nu pentru că avea grijă de săraci, ci pentru că era hoţ şi avea punga şi lua cele puse în ea” (Ioan 12:6 ).

Unul dintre sensurile verbului tradus aici prin „a lua” pare să dea adevărata semnificaţie a pasajului. Iuda era un hoţ, şi „având punga” (acesta este sensul literal), „lua cele puse în ea”. Cuvântul folosit aici de Duhul Sfânt (bastazo) este reluat în Ioan 20:15 unde este tradus tocmai prin „a lua”: „Domnule, dacă tu L-ai luat...”. Mai rămâne de remarcat că verbul (un cuvânt care desemnează o activitate), este în pasajul nostru la imperfect, ceea ce arată că era obiceiul lui Iuda să facă astfel.

Cât de solemnă este imaginea acestui om, dată aici de Duhul Sfânt în puţine cuvinte! Fără pocăinţă adevărata, unde poate duce deci un asemenea drum, dacă nu la pierzare eternă?

Nume și prenume *

Email *

Mesaj *