comori.org
comori.org

Găsirea adunării în care se află prezenţa Domnului

Christian Briem

Întrebare:

Având în vedere divizarea actuală între copiii lui Dumnezeu, cum poate un creştin să găsească locul în care se va bucura de prezenţa lui Dumnezeu?

Răspuns:

În general, Dumnezeu îi călăuzeşte pe ai Săi într-un mod spiritual. Desigur, în acest sens poate folosi diferite împrejurări. Dar (re)cunoaşterea voii Sale depinde de starea noastră interioară, duhovnicească. E nevoie de toată înţelepciunea şi priceperea spirituală pentru a fi umpluţi de cunoştinţa voii Sale (Coloseni 1:9 ). Dacă Dumnezeu vrea să ne călăuzească în har cu „ochiul Său“ (Psalmul 32:8 ), atunci şi noi, la rândul nostru, trebuie să privim spre El.

La un studiu biblic, când s-a ajuns la cercetarea versetului din 2. Timotei 2:22 : „Urmăreşte dreptatea, credinţa, dragostea, pacea, cu cei care-L cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată“, un frate a pus întrebarea: „Cum pot fi găsiţi cei care Îl cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată?“ Un alt frate a răspuns: „Dacă cineva se află în această stare de inimă, atunci Domnul va face să găsească tovărăşia potrivită.“

Dumnezeu poartă de grijă de păsările cerului şi îmbracă iarba câmpului. Oare să nu se intereseze El cu atât mai mult de calea copiilor Săi, mai ales că această cale se află în legătură cu cinstirea Fiului Său? Oare nu este chiar dorinţa Lui să-i ducă pe calea Sa, o cale pe care Îl cinstesc pe Fiul Său prin faptul că Îl recunosc ca punctul central nu numai al vieţii lor personale, ci şi al vieţii comune şi al strângerii lor laolaltă? Dar pentru aceasta, ei trebuie să se „curăţească“ de vasele de necinste (versetul 21), chiar dacă realizarea acestui fapt este dureroasă. Influenţele omeneşti, relaţiile naturale, avantajele, motivaţiile egoiste, indiferenţa, comoditatea şi multe alte lucruri ne pot împiedica să recunoaştem calea pe care ne-o indică El. Dar dacă ochiul nostru este curat, tot trupul va fi plin de lumină (Matei 6:22 ), iar Domnul ne va ajuta să-i găsim şi să-i recunoaştem pe aceia, cărora le-a promis prezenţa Sa personală (Matei 18:20 ).

Nume și prenume *

Email *

Mesaj *