comori.org
comori.org

Dumnezeu în noi

Christian Briem

Întrebare:

Cum pot fi înţelese expresiile din Ioan 14:20 : „Eu în Tatăl“, „voi în Mine“ şi „Eu în voi“? Nu sunt acestea oarecum mistice?

Răspuns:

Adevărurile pe care Domnul Isus le prezintă în aceste expresii sunt foarte adânci şi ele pot fi înţelese numai prin credinţă. Aceste cuvinte ale Domnului nu sunt însă în nici un caz mistice sau ciudate, în afară de faptul că acestea exprimă adevăruri care depăşesc capacitatea naturală de înţelegere şi pot fi înţelese numai spiritual.

În zilele vieţii Sale“, Domnul Isus a fost „în Tatăl“, aşa cum Se exprimă El în versetul 11, deşi devenise om. Prin aceasta întăreşte unitatea eternă cu Tatăl, care nu a fost atinsă deloc de faptul că a devenit om.

După ce Domnul Isus S-a dus la Tatăl Său şi a trimis la Rusalii Duhul Sfânt, s-a împlinit cel de-al doilea adevăr, pe care îl exprimă în cuvintele „voi în Mine“. Din acea clipă, credincioşii sunt văzuţi „în Hristos“, o expresie care apare deseori în epistole. Aceasta este o poziţie dăruită de Dumnezeu în har.

Cuvintele „Eu în voi“ exprimă pe de o parte realitatea preţioasă că Domnul Se face una cu ai Săi de pe pământ. Acest lucru reiese clar din cuvintele adresate de Domnul proslăvit lui Saul din Tars: „Saule, Saule, pentru ce mă persecuţi?“ (Faptele Apostolilor 9:4 ). Capul era prigonit în mădulare. Pe de altă parte, şi desigur acesta este gândul principal, cuvintele „Eu în voi“ înseamnă că Hristos, care este acum în cer, doreşte să fie descoperit prin noi. Oamenii trebuie să-L vadă pe Hristos în noi.

Voi în Mine“ înseamnă poziţia noastră în faţa lui Dumnezeu. „Eu în voi“ înseamnă răspunderea noastră de a-L reprezenta în faţa oamenilor.

Nume și prenume *

Email *

Mesaj *