comori.org
comori.org

Domnul Isus Hristos - Mare Preot şi Împărat

Michael Hardt

1. Ce face Domnul ca Marele nostru Preot?

Domnul Isus este Marele Preot şi în această funcţie El mijloceşte pentru noi (Romani 8:34 ; Evrei 7:25, 26 ). Numai El poate să-i ajute pe cei care sunt ispitiţi, pentru că El a fost Om şi astfel S-a făcut „asemenea fraţilor Săi“ în toate (Evrei 2:17, 18 ). Numai El poate avea milă cu noi în greutăţile şi în problemele noastre, pentru că El a fost „ispitit în toate în acelaşi fel, în afară de păcat“ (Evrei 4:15 ). El cunoaşte şi înţelege foarte bine slăbiciunile noastre (foame, sete, oboseală, durere, întristare).

În Vechiul Testament erau doi mari preoţi: Aaron şi Melhisedec. Lucrarea lui Aaron consta în intrarea în sfântul locaş pentru popor (să mijlocească pentru el), pentru a face în Sfânta Sfintelor ispăşire o dată pe an pentru popor (Levitic 16 ). Pe de altă parte, Melhisedec i-a dat lui Avraam pâine şi vin după bătălie (Geneza 14:18 ). El l-a binecuvântat pe Avraam şi L-a preamărit pe „Dumnezeul Preaînalt“ (Geneza 14:19, 20 ).

Astăzi, Domnul Isus este Mare Preot după rânduiala lui Melhisedec (Evrei 5:10 ), dar slujba pe care o face El, corespunde preoţiei lui Aaron: El a făcut la cruce ispăşire pentru noi şi El mijloceşte pentru noi. În viitor, după perioada marelui necaz, El va întări rămăşiţa iudaică după luptele sale, aşa cum Melhisedec l-a întărit pe Avraam. Apoi va ridica împărăţia Sa de o mie de ani, o împărăţie de binecuvântare pentru poporul Său Israel. În acel timp, Dumnezeu va fi adorat ca „Dumnezeul Preaînalt“.

2. Ce face Domnul ca Mijlocitor?

Dacă am păcătuit, Domnul Isus devine activ pentru noi ca Mijlocitor. Credincioşii nu trebuie şi n-ar trebui să păcătuiască, dar din nefericire fac acest lucru câteodată: „Copilaşii mei, acestea vi le scriu, ca să nu păcătuiţi; şi, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel drept“ (1. Ioan 2:1 ). Numai El poate să ia în mâna Sa problemele noastre, pentru că El este „Cel drept“.

Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, că Domnul nu acţionează pentru noi abia când ne recunoaştem păcatul! El acţionează imediat ce am păcătuit, pentru a ne readuce în părtăşie cu Dumnezeu printr-o recunoaştere a păcatului.

3. Va domni Hristos ca Împărat peste acest pământ?

Da. Vechiul Testament este plin de profeţii, care confirmă acest lucru. Numesc doar câteva exemple: „Şi Eu am uns pe Împăratul Meu peste Sion, muntele sfinţeniei Mele“ (Psalm 2:6). „Domnul va fi Împărat peste tot pământul“ (Zaharia 14:9 ). A se vedea şi Psalm 72:8-11. Aceste versete anulează orice îndoială cu privire la faptul că Domnul nostru va domni într-adevăr peste pământ.

4. De ce este atât de important că Hristos va domni ca Împărat?

În primul rând este important, pentru că Dumnezeu a spus. Hristos a fost lepădat, după ce a venit în har pe acest pământ. Dumnezeu a stabilit aşa lucrurile, ca acolo unde El a fost lepădat, să domnească şi să fie recunoscut de toţi. Atunci va fi în sfârşit pentru această lume o perioadă de domnie dreaptă. Hristos Însuşi S-a smerit, iar Dumnezeu va purta de grijă ca El să fie înălţat (Filipeni 2:5-11 ; Isaia 52:13-15 ).

5. Când va avea loc acest lucru şi cât timp va dura această domnie?

Timpul Adunării se va încheia odată cu răpirea. Apoi va urma (probabil după o anumită perioadă intermediară) necazul cel mare de şapte ani. După aceea, Hristos va apărea cu putere şi Îşi va ridica împărăţia. Această împărăţie va dăinui o mie de ani: „...şi ei au înviat şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani“ (Apocalipsa 20:4 ). De aceea, împărăţia viitoare este numită deseori şi „împărăţia de o mie de ani“ sau „mileniu“ (cuvânt dedus din limba latină pentru „1.000 de ani“).

Nume și prenume *

Email *

Mesaj *