comori.org
comori.org

Cine lucrează lucrările?

Christian Briem

Întrebare:

În Ioan 9:4 , Domnul spune: „Eu trebuie să lucrez lucrările Celui care M-a trimis cât timp este zi”. Multe alte traduceri ale Bibliei redau aceste cuvinte prin „Noi trebuie să lucrăm lucrările...”. Întrebarea mea este: Care este corect, singularul sau pluralul? Dacă este pluralul, cine este desemnat prin pronumele „noi”? Se uneşte Domnul cu ucenicii în slujirea Sa? Am auzit recent acest gând.

Răspuns:

Prima chestiune este de a şti ce manuscris grec au urmat traducătorii. Efectiv, unele manuscrise vechi, şi nu cele mai neînsemnate, folosesc aici pluralul: „Noi trebuie să lucrăm lucrările”. Unele dintre ele chiar au pus la plural propoziţia subordonată care urmează imediat după aceea: „Celui care ne-a trimis”. Este adevărat că această manieră de a citi nu este urmărită de aproape niciun traducător. În fapt, dovezile interne, adică cele bazate pe context, se împotrivesc lui „noi” la începutul versetului [„Eu|Noi trebuie să lucrăm lucrările”].

Aceasta ne aduce la a doua întrebare. Să admitem că „noi” era în original; ar fi imposibil să aplicăm aceasta Domnului Isus şi ucenicilor Săi. Ar trebui mai degrabă să înţelegem că este vorba de un „noi” divin, ca de exemplu în capitolul 3: „Noi vorbim ce ştim şi mărturisim ce am văzut” (Ioan 3:11 ). Numai o Persoană divină poate vorbi astfel – Fiul Omului care este în cer (Ioan 3:13 ). Familiar tainelor cerului, coborâse din cer pentru a mărturisi despre adevăr. Şi deşi vorbea cu Nicodim pe pământ, El era în acelaşi timp şi în cer.

Mi-ar plăcea să arăt cu acest prilej un principiu important adeseori pierdut din vedere: cât timp lucrarea răscumpărării nu era împlinită, Domnul Isus, în sfinţenia şi demnitatea Lui, nu putea să Se asocieze sau nu Se putea uni cu oamenii, nici chiar cu cei care credeau deja în El. Declaraţia Lui din Ioan 12 confirmă aceasta fără ambiguitate: „Adevărat, adevărat vă spun: dacă grăuntele de grâu căzut în pământ nu moare, rămâne singur; dar, dacă moare, aduce mult rod” (Ioan 12:24 ). Fără moartea Lui ispăşitoare, niciun om nu ar fi mântuit, El ar fi rămas singur. De aceea era imposibil ca „noi” să însemne El şi ucenicii Lui.

Acum că Domnul a împlinit lucrarea de răscumpărare şi S-a aşezat la dreapta lui Dumnezeu, ca urmare a acestui lucru S-a legat de ai Săi într-un singur Trup. El este capul glorificat în cer, şi cei care cred în El sunt mădularele pe pământ (1. Corinteni 12:13 ; Efeseni 2:15,16 ; 4:4 ; Coloseni 1:18 ). Adevăr binecuvântat, minunat, unitate de nedespărţit! Totuşi Dumnezeu este şi rămâne infinit mai mare decât noi, chiar cu tot ce a făcut pentru noi şi ne-a oferit prin harul Lui.

De aceea trebuie să ne păzim de toate expresiile care merg în sensul de a ne plasa pe aceeaşi treaptă cu El. Când Domnul Isus a înviat dintre morţi şi a încredinţat Mariei din Magdala un mesaj pentru „fraţii Lui”, cum S-a exprimat El? A spus El: „Mă sui la Tatăl nostru şi la Dumnezeul nostru?” Nu, a spus: „Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, şi la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru” (Ioan 20:17 ). Deşi prin harul Lui infinit, Tatăl Lui este şi Tatăl nostru, şi Dumnezeul Lui este şi Dumnezeul nostru, Domnul evită să folosească expresia pe scurt globalizantă: „Dumnezeul nostru (pe care Îl avem în comun) şi Tatăl nostru (pe care Îl avem în comun)”.

Dacă revenim acum la lucrarea pe care o făcea Domnul, suntem frapaţi de faptul că în Evanghelia după Ioan, vorbeşte despre lucrarea Sa în relaţie cu cea a Tatălui: „Mâncarea Mea este să fac voia Celui care M-a trimis şi să sfârşesc lucrarea Lui” (Ioan 4:34 ). „Tatăl Meu până acum lucrează, şi Eu lucrez” (Ioan 5:17 ). „Fiul nu poate face nimic de la Sine Însuşi, decât ceea ce-L vede pe Tatăl făcând; pentru că orice face El, acestea le face şi Fiul la fel” (Ioan 5:19 ). „Lucrările pe care Mi le-a dat Tatăl ca să le împlinesc, lucrările acestea pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis” (Ioan 5:36 ).

Înţelegem bine că ucenicii nu aveau nici o parte la aceste lucrări. Fiul este Cel care face lucrările Tatălui. De aceea „Eutrebuie să lucrez lucrările Celui care M-a trimis, cât timp este zi” (Ioan 9:4 ).

Nume și prenume *

Email *

Mesaj *