comori.org
comori.org

A te adresa Domnului ca Împărat

Christian Briem

Întrebare:

Este corect să ne adresăm Domnului Isus cu titlul de „Împărat”?

Răspuns:

Fără îndoială, Domnul Isus este Împărat, şi chiar „Împărat al împăraţilor” (Apocalipsa 17:14 ). Acest titlu este folosit şi pentru Dumnezeu în suveranitatea Lui (1. Timotei 6:15 ). Dar noi, creştinii, nu avem de-a face cu Domnul Isus ca Împărat, pentru că prin harul lui Dumnezeu am fost introduşi într-o relaţie mult mai intimă cu El. Ce am gândi despre o soţie care s-ar adresa soţului ei numindu-l „Domnul Director”, pentru că aceasta este poziţia sa în societate?

Nu, noi nu ne adresăm Domnului Isus ca „Împărat”. El este Capul trupului, al Adunării. Este Cel întâi-născut dintre mai mulţi fraţi. Este soţul soţiei. Este Răscumpărătorul, Mântuitorul sufletelor noastre, şi va fi şi Mântuitorul trupului nostru.

Într-o zi, El va fi Împărat peste Israel şi chiar va domni peste tot pământul, dar nu domneşte ca Împărat peste ai Săi. Chiar când este vorba despre Împărăţia Lui actuală, Împărăţia cerurilor al cărei Împărat este în cer, Domnul Isus nu Se impune ca „Împărat” faţă de robii Săi, ci întotdeauna ca Domn sau Învăţător: „Cine este atunci robul credincios şi chibzuit, pe care l-a pus stăpânul său peste servitorii săi?” (Matei 24:45 ); „Şi, după mult timp, stăpânul robilor acelora vine şi se socoteşte cu ei” (Matei 25:19 ). Şi El spune ucenicilor Săi: „dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul... (Ioan 13:14 ).*


* Notă Biblequest: în Matei 24:45 ; 25:19 , termenul „mâitre” [în franceză] este cel folosit de obicei pentru „domn”. În Ioan 13:14 termenul „mâitre” [în franceză] are sensul de „învăţător care învaţă”.

În raport cu responsabilitatea noastră, titlul care se cuvine pentru a ne adresa Lui este cel de „Domn”, nu cel de „Împărat”. Nu găsim niciodată în Noul Testament că nişte creştini I se adresează cu „Împărat”. Cei unsprezece ucenici s-au rugat spunând: „Tu, Doamne, cunoscător al inimilor tuturor” (Fapte 1:24 ). Ştefan, îngenunchind, a strigat cu glas tare: „Doamne, nu le ţine în seamă păcatul acesta”. Şi la sfârşitul cărţii divine, soţia spune: „Amin! Vino, Doamne Isuse!

Nume și prenume *

Email *

Mesaj *