comori.org
comori.org

Samson şi căsătoria sa

Harm Wilts

Poate unii se vor mira că între aceste expuneri vor găsi şi un capitol despre Samson. În cazul lui nu este vorba despre o familie! Desigur, dar este vorba despre o căsătorie: istoria vieţii sale din Judecători 14 - 16 începe cu relatarea despre căsătoria sa.

Samson a văzut la filisteni, în Timna, o femeie, şi a dorit să se căsătorească cu ea. Dragoste la prima vedere! Dar a fost dragoste? Sau numai senzualitate? Dacă dragostea înseamnă numai „senzualitate“, atunci este o compensaţie sărăcăcioasă, egoistă pentru dragostea adevărată, altruistă, care are în vedere fericirea reciprocă. Samson era desigur conştient de faptul că acea femeie era o filisteancă şi că o căsătorie cu ea nu putea fi după voia lui Dumnezeu. Şi mai târziu vom vedea că în viaţa sa, pasiunea a dominat peste raţiune.

Solomon spunea că cel care este stăpân pe sine, este mai puternic decât cel care cucereşte o cetate. Samson era în stare să cucerească o cetate, dar nu a învăţat niciodată să fie stăpân pe sine.

Sper că aceste scrieri ajung şi în mâinile multor tineri bărbaţi, care se află înaintea momentului încheierii unei căsătorii. Poate vezi în jurul tău multe fete şi chiar şi o fată, care va trezi în tine dorinţa să o ai. Dragoste la prima vedere, sau nu? Apoi se ridică întrebările. Este dragoste adevărată sau sunt alte sentimente? Este aceasta femeia pe care a rânduit-o Dumnezeu pentru mine? O fată credincioasă se va întreba la rândul ei: Mă pot încredinţa lui în dragoste? Este el bărbatul pe care mi l-a pus Dumnezeu în cale? Găsirea răspunsului corect pentru amândoi înseamnă: timp pentru a gândi în rugăciune la această problemă.

Deseori, tinerii se aruncă prea curând unul în braţele celuilalt. Ei consideră a fi dragoste, ceea ce mai degrabă este doar o stare de îndrăgostire, iar întrebarea dacă este o căsătorie în Domnul nu şi-au pus-o sau nu s-au gândit suficient la aceasta. Rezultatul va fi apoi adesea o viaţă de căsnicie, care dezamăgeşte foarte mult şi va duce la o trăire unul lângă altul sau chiar la despărţire.

Samson le-a cerut părinţilor să intervină. În timpul acela era un lucru absolut necesar. Dar tatăl şi mama lui l-au sfătuit să nu facă acest pas, având pentru aceasta un motiv bun.

A trecut timpul când părinţii decideau partenerul de viaţă pentru copiii lor, cel puţin în cultura noastră, cu excepţia aşa-numitelor căsnicii „politice“ sau „de afaceri“. Am spus deja ceva în legătură cu acest subiect în scrierea referitoare la Isaac. Sper însă că se obişnuieşte totuşi ca înainte de luarea deciziei, tinerii să ceară părerea părinţilor lor şi să ţină seama de sfatul lor. Binecuvântarea părintească ar trebui să reprezinte o mare valoare pentru copii.

Din nefericire, Samson a nesocotit sfatul biblic al părinţilor săi. Aceasta a avut urmări grave. De la un fiu al unor astfel de părinţi, care era chemat la o slujbă pentru Domnul, ne-am fi aşteptat la ceva mai bun. Scriptura vorbeşte foarte clar despre „căsniciile amestecate“, despre legătura dintre credincioşi şi necredinicoşi, despre „jugul nepotrivit“. Cuvintele apostolului: „Nu vă înjugaţi nepotrivit cu cei necredincioşi“ (2. Corinteni 6:14 ) sunt aplicabile, chiar dacă se află într-un alt context. Tinerii trebuie să fie deplin convinşi, înainte de a-şi spune „da-ul“, de credinţa în Domnul Isus Hristos. Acolo unde lipseşte această unitate în credinţă, căsătoria este un salt în întuneric. Credincioşii caută şi găsesc rezolvarea problemelor vieţii lor şi mângâierea în greutăţi, în Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia este pentru ei îndreptarul vieţii lor. Un om necredincios nu poate înţelege aşa ceva; el este condus de alte motive. Aceasta va avea ca urmare conflicte nesfârşite.

Atât timp cât există dragoste şi o toleranţă reciprocă, totul poate merge bine până la un anumit punct. Dar rămâne întrebarea din textul citat: „Ce parte are un credincios cu un necredincios?“ Răspunsul trebuie să fie întotdeauna: niciuna! Deosebirile sunt prea mari, prea fundamentale, prea normative în viaţă. Dar ce se întâmplă dacă după o anumită perioadă se observă că există această prăpastie? Sau dacă prin întoarcerea la Dumnezeu a unuia dintre tinerii logodiţi apare această prăpastie? Nu ezit deloc: te sfătuiesc să desfaci legătura. Desfacerea unei logodne este un lucru foarte regretabil, dar de preferat unei căsnicii nefericite. O logodnă nu este o căsătorie, este numai un timp de pregătire pentru căsnicie. În timpul logodnei nu există niciun fel de obligaţii de căsnicie. Dar pentru amândouă, logodnă şi căsătorie, are valabilitate proverbul: „Gândeşte-te întâi, apoi îndrăzneşte.“ Dacă abia după încheierea căsătoriei se observă că există sau apare această prăpastie, lucrurile stau altfel. Pentru credincios nu mai există cale de întoarcere. Un soţ credincios nu are voie din acest motiv să o alunge pe soţia sa necredincioasă. Pentru soţia credincioasă are valabilitate acelaşi lucru (1. Corinteni 7:12-17 ).

Apostolul Pavel nu le dă partenerilor necredincioşi niciun fel de indicaţii. Astfel de oameni trebuie să se întoarcă mai întâi la Dumnezeu şi să vină la credinţă, înainte de a avea priceperea şi puterea spiritua-lă de a se supune Cuvântului lui Dumnezeu. Este clar că Dumnezeu nu îi permite unui credincios divorţul ca un mijloc de a scăpa de un jug nepotrivit, oricât de apăsător şi insuportabil ar fi acesta.

Un tânăr credincios a ajuns la serviciu în contact cu o tânără care i-a devenit foarte simpatică şi invers la fel. Sentimentele lor au crescut spre o dragoste profundă şi s-a format o legătură strânsă. Dar cu ocazia următoarelor discuţii s-a văzut că erau despărţiţi de o prăpastie mare. Când era vorba despre credinţă, nu se puteau înţelege. Atunci tânărul a înţeles că el făcuse greşeala să-i declare dragostea sa, înainte de a şti care era poziţia ei faţă de credinţă. Atunci, de fapt, prea târziu, el a făcut din problemă un subiect al rugăciunii, şi au discutat deschis despre problemă. Şi ea simţise deosebirea dintre ei. Ea provenea dintr-o familie necredincioasă şi nu cunoştea deloc aceste lucruri. Deşi nu era împotrivitoare faţă de lucrurile religioase, a observat şi ea deosebirea. Amândoi au recunoscut că având în vedere această deosebire dintre ei nu putea fi vorba de o căsnicie fericită. Cu inimile triste, au hotărât să încheie legătura. S-au despărţit şi nici nu s-au mai întâlnit, nici nu şi-au mai scris.

Mult mai târziu, tânăra a frecventat o adunare de evanghelizare. Acolo s-a întors la Dumnezeu, iar viaţa ei a primit un alt conţinut. Când a auzit el că ea a venit la credinţă şi că aceasta se arăta clar în viaţa ei, a văzut în aceasta pe drept o ascultare a rugăciunilor sale şi a intrat din nou în legătură cu ea. S-au logodit, iar acum sunt căsătoriţi şi fericiţi de câţiva ani. Ştiu, desigur, că nu toate relaţiile rupte din acest motiv au un astfel de sfârşit fericit.

O tânără credincioasă avea o relaţie de prietenie cu un tânăr, care avea o altă concepţie de viaţă şi tindea spre alte idealuri. El era foarte simpatic, ea l-a îndrăgit mult şi credea că va putea fi fericită cu el. Am încercat să-i atrag atenţia asupra faptului că ea vedea problema dintr-un punct de vedere egoist. Mult mai importantă era întrebarea, dacă ea îl va putea face fericit. Am încercat să-i arăt că ea, ca şi credincioasă, nu va putea fi niciodată un ajutor în realizarea idealurilor sale, ci va fi o piedică. Dar mult mai important era faptul că această legătură va fi „un jug nepotrivit“, de care ne avertizează Cuvântul lui Dumnezeu.

Câteva zile mai târziu mi-a scris că a încheiat acea relaţie. Un an mai târziu am aflat că s-a căsătorit cu un tânăr credincios. Şi această poveste s-a încheiat cu bine, chiar dacă altfel.  

Sunt convins că orice decizie luată în ascultare faţă de Domnul va conduce spre un sfârşit fericit, chiar dacă nu poate fi văzut imediat. Domnul a promis că fiecare jertfă pe care o aducem de dragul Său, va fi răsplătită de El.

Dar încă o poveste fără un sfârşit fericit: o femeie îmi povestea despre viaţa ei de căsnicie nefericită. Soţul ei era foarte indiferent, nu dorea să ştie ceva despre creştinism şi respingea orice contact cu oamenii credincioşi. Îi permitea însă să frecventeze strângerile laolaltă. Înainte de încheierea acestei căsătorii, ea fusese avertizată cu privire la un jug nepotrivit. Dar atunci soţul ei nu era duşmănos; nici nu se putea spune cu siguranţă că era un om necredincios; va merge cu ea şi totul va fi în ordine. Ceea ce se speră, se şi crede în astfel de cazuri. Dar realitatea a fost cu totul altfel, iar acum trebuie să suporte consecinţele rele ale acestui jug nepotrivit. Am întrebat-o dacă ştie care este însemnătatea originală a imaginii „jug nepotrivit“. Ea a confirmat: „Un bou şi un măgar unul lângă altul în acelaşi jug.“ Atunci am întrebat-o dacă a descoperit care dintre ei este boul şi care măgarul. „Desigur“, a răspuns ea, „eu sunt sărmanul măgăruş.“

Răspunsul meu a fost: „Eu cred că soţul dumneavoastră este sărmanul măgăruş. El nu posedă nimic, niciun Dumnezeu şi nicio credinţă, niciun sprijin în viaţă şi nicio speranţă pentru veşnicie. Când caută distracţie la petreceri sau cinamatograf sau în alte locuri de distracţie, este singur. Dumneavoastră nu puteţi merge cu el. Dumneavoastră cunoaşteţi mângâierea din Cuvântul lui Dumnezeu, sursa de putere a rugăciunii, părtăşia cu credincioşii. Soţul dumneavoastră nu posedă nimic. Care dintre dumneavoastră este de compătimit? Cine este de fapt sărmanul măgăruş?“ Ea mi-a dat dreptate. Nu privise niciodată lucrurile în acest mod. La sfârşit am citit împreună din 1. Petru 3 : „Tot aşa, soţiilor, fiţi supuse soţilor voştri, încât, chiar dacă unii sunt neascultători de Cuvânt, să fie câştigaţi fără cuvânt, prin purtarea soţiilor, fiind martori la purtarea voastră curată, în temere.“ A câştiga un soţ necredincios fără cuvinte, numai prin comportament, nu este o sarcină uşoară pentru o soţie. Nu se garantează niciun succes. Dar este singura posibilitate pe care o oferă Cuvântul lui Dumnezeu, şi de aceea trebuie folosită de cei în cauză.

Această poveste nu are un sfârşit fericit. Nu ştiu dacă această situaţie tristă s-a schimbat. Am pierdut din vedere această familie şi nu am mai auzit nimic despre ea.

Căsătoria lui Samson a fost o dezamăgire totală şi a fost de scurtă durată. Mânios, el şi-a părăsit soţia şi s-a întors la casa tatălui său. Rolul jucat de această femeie nu este de aprobat. Mânia lui Samson este de înţeles. Dar a pleca mânios şi a-şi părăsi soţia nu a fost o poziţie corectă.

În Judecători 15 citim că după un timp Samson s-a hotărât să o caute din nou pe soţia sa. Nu ştim cât timp trecuse. El a luat un cadou, probabil pentru a realiza o împăcare. Dar Samson a lăsat să treacă timpul potrivit: a venit prea târziu.

Câteodată se exprimă părerea că între cei doi nu s-a ajuns niciodată la o căsătorie. După părerea mea nu este corect. Căsătoria s-a încheiat cu acordul şi medierea părinţilor din ambele părţi şi a fost confirmată public cu o mare sărbătoare de nuntă.

Ambii parteneri aveau vină în ruperea relaţiei lor, iar comportamentul socrului a făcut ca această ruptură să ducă la o despărţire definitivă. În cazul unui conflict de căsnicie rareori se întâmplă sau probabil niciodată, ca problemele să fie cauzate 100% numai de un partener. Este o fericire dacă se poate acţiona din afară pentru ca cei doi să se împace. Dar vai, dacă lucrurile stau altfel!

Divorţul nu aduce soluţia dorită. În Biblie citim: „«Eu urăsc despărţirea», zice Domnul Dumnezeul lui Israel... deci luaţi seama la duhul vostru, ca să nu vă purtaţi cu necredincioşie... faţă de soţia tinereţii...“ (Maleahi 2:15, 16 ). Este trist de constatat că Samson a învăţat atât de puţin din cele întâmplate.

În Judecători 16 citim că a avut legături cu o femeie curvă în Gaza, o altă cetate a filistenilor, şi a petrecut cu ea o noapte. Aici nu mai este vorba despre căsătorie. Aici este o cedare în faţa unei pasiuni păcătoase.

După căsătoria sa nefericită s-a răzbunat pe vrăjmaşii săi. Apoi, după ce propriul popor l-a dat de gol, a obţinut o mare victorie asupra filistenilor. În Gaza, datorită puterii sale mari, a putut să iasă nevătămat din cetate.

În Judecători 16:4 citim că a iubit o altă femeie filisteancă pe nume Dalila. Dar din nou se pune întrebarea: Ce fel de dragoste a fost aceasta? Această relaţie a durat mai mult timp şi aceasta i-a fost fatală. El a făcut cunoscut secretele nazireatului său. El a pierdut semnul exterior, părul său lung, şi a observat prea târziu că Domnul se depărtase de el. Filistenii i-au scos ochii şi l-au aruncat legat în închisoare.

În Osea citim ceva asemănător: „Efraim se amestecă împreună cu popoarele; Efraim este o turtă neîntoarsă. Străinii i-au mâncat puterea şi el nu ştie“ (Osea 7:8,9 ). O turtă care nu este întoarsă, va fi pe o parte arsă, iar pe cealaltă parte va rămâne cocă necoaptă. Va fi fără gust, nedigerabilă, nefolositoare.

Această imagine este aplicabilă şi astăzi la credinciosul care se leagă cu lumea, în loc să se separe de ea pentru Dumnezeu. El pierde părtăşia cu Dumnezeu şi astfel puterea sa spirituală. Din fericire, la sfârşitul vieţii lui Samson această părtăşie a fost restabilită! Prin aceasta i-a revenit şi puterea sa neobişnuită. La moartea sa a obţinut cea mai mare victorie dintre toate celelalte.

Unul dintre aspectele tragice din viaţa lui Samson a fost că nu şi-a putut stăpâni pornirile sexuale, ci a fost dominat de ele. Instinctul sexual nu este un păcat sau ceva ruşinos. Dumnezeu, Creatorul, a creat astfel creaturile Sale, la fel şi pe om. În acest mod, El doreşte să păstreze speciile.

În cazul animalelor vorbim despre instinct de împerechere. Dar în această privinţă, între om şi animal este o deosebire mare, principială. La animale, instinctul de împerechere se restrânge la aşa-numitele perioade de rut; atunci instinctul se vede clar: despre aceasta vorbesc „boncăluitul” şi luptele aprige din pădurile noastre. Primăvara se împerechează păsările. Ele îşi construiesc împreună un cuib. Ele clocesc ouăle, au grijă de puii lor, până ce aceştia pot zbura. Atunci şi-au îndeplinit sarcina dată lor de Creatorul. Ele lasă puii în voia sorţii lor şi se despart.

În cazul oamenilor, Dumnezeu are o altă intenţie. El îi aduce pe bărbat şi femeie la o unitate stabilă. Instinctul sexual are şi în cazul oamenilor scopul de a păstra specia. Acesta este un mare cadou, insuficient apreciat, care poate duce în căsnicie la o stare de fericire necunoscută.

Dumnezeu i-a dat omului o minte şi o voinţă. Un medic spunea: „Mintea este în stare să se supună instinctului sexual, să-l domine, respectiv să-l ducă pe o cale bună. Vedem de multe ori cum mintea, împreună cu voinţa omului, este pusă ca o putere mai mare peste instinctul sexual.“

Dragostea te face orb, spune un proverb. Adevărul acestor cuvinte îl vedem, din păcate, de multe ori confirmat. Dar pe de altă parte trebuie să ţinem seama de faptul că dragostea este o condiţie indispensabilă pentru o viaţă de căsnicie fericită. Dar în acest caz nu este permis ca mintea şi voinţa şi cuvintele biblice despre căsnicie să fie puse deoparte. Dacă se cedează numai instinctului natural, există mari pericole. „Este mai de preţ... cel care îşi stăpâneşte duhul, decât cel care ia o cetate“ (Proverbe 16:32 ).

Samson era în stare să cucerească o cetate, dar nu a învăţat niciodată să fie stăpân pe sine. Totuşi, credincioşii trebuie să înveţe aceasta, şi pot să facă acest lucru cu ajutorul Domnului şi în puterea Duhului Sfânt. Aproape zilnic găsim în ziare informaţii despre un comportament sexual numit în Scriptură păcat. Cine se lasă influenţat de acesta împiedică sau dăunează fericirii din căsnicie, pe care Dumnezeu doreşte să o dăruiască.

De altfel, este un punct de plecare greşit şi periculos a gândi numai la lucrurile frumoase şi la privilegiile pe care le poţi primi în căsnicie. Dacă partenerii nu observă ce trebuie să dea în căsnicie, atunci vor primi la rândul lor foarte puţin. O căsnicie bună nu poate fi obţinută cu motive egoiste. Ea trebuie să rezulte din abnegaţie. Bunăstarea partenerului trebuie să stea în prim-plan. Marea fericire, pe care Dumnezeu a prevăzut-o în căsnicie pentru soţ şi soţie, nu poate fi obţinută dacă ambii parteneri încearcă să ajungă cât mai mult posibil la drepturile lor.

Dar dacă sunt îndeplinite condiţiile amintite? Dacă doi tineri s-au găsit şi s-au căsătorit în Domnul? Atunci vine marea sarcină de a forma o familie. Pot fi atunci decuplate mintea şi voinţa, şi se poate face loc nestingherit instinctului sexual? Aceasta poate duce mai ales la bărbaţi la o mare greşeală. Poate fi cauza stingerii focului pe altarul dragostei.

Petru era un bărbat căsătorit. Citim în Evanghelii că avea o soacră care era bolnavă şi care a fost vindecată de Domnul Isus. Pavel scrie că Petru a fost însoţit în călătoriile sale de soţia sa (1. Corinteni 9:5 ). Privite în această lumină, cuvintele sale primesc o mai mare importanţă pentru noi: „Tot aşa, soţilor, locuiţi cu ele după cunoştinţă, ca şi cu un vas mai slab, feminin, dându-le onoare ca fiind şi împreună-moştenitoare ale harului vieţii, spre a nu fi împiedicate rugăciunile voastre“ (1. Petru 3:7 ).

În fiecare căsnicie apar situaţii, în care bărbatul trebuie să-şi supună dorinţa sa minţii şi voinţei sale. Câteodată şi soţia. Pentru cei care au probleme în acest domeniu repet sfatul pe care l-am mai dat, şi anume să se adreseze unui medic credincios sau unui frate, respectiv soră, în care au încredere şi al căror ajutor este în concordanţă cu principiile Cuvântului lui Dumnezeu.

Sunt contra familiilor mari? Desigur, nu! Dumnezeu a binecuvântat căsnicia noastră cu opt copii. Prin aceasta a trebuit deseori să renunţăm la lucruri, pe care alţii şi le puteau permite. Am ştiut ce înseamnă grija, boala, încordarea şi orele nedormite. Acum, copiii noştri sunt de mult timp independenţi. Ne bucurăm şi de un număr mare de nepoţi şi strănepoţi. Dacă ne gândim la anii grei, inimile noastre sunt pline de mulţumire. Ne-am străduit să-i educăm bine pe copiii noştri. Dar am simţit şi ce influenţă modelatoare trece de la copii la părinţi. Şi pentru aceasta Îi mulţumim lui Dumnezeu.

Este o părere eronată, pe care am auzit-o de multe ori, şi anume că poţi educa şi creşte mai uşor unul sau doi copii, decât un număr mai mare. Tocmai contrariul este adevărat. Pe când activam ca profesor la şcoala medie, am putut constata deseori că tocmai copiii din familii mari, numeroase se diferenţiau avantajos de cei din familii mici. Cunosc părinţi care nu doreau să aibă mai mult de unul sau doi copii. Aceasta nu a fost nici spre binele părinţilor, nici al copiilor.

Cunosc însă şi grijile şi lacrimile soţilor, care îşi doresc atât de mult o familie mare, dar care nu primesc copii sau care au numai unul sau doi. Noi privim lucrurile din exterior. Nu avem dreptul să judecăm. A generaliza este greşit.

Cunosc şi din aceia care nu doresc să aibă copii, cel puţin nu în primii ani, pentru că şi-au stabilit cerinţe materiale foarte mari. Mai întâi trebuie cumpărată o maşină scumpă, iar plata unei case prea scumpe reprezintă o împovărare financiară prea mare, pentru a mai gândi la formarea unei familii.

În astfel de cazuri nu ezit să spun: Aici este ceva greşit de la temelie. Mai grav este când o graviditate nedorită este încheiată prin avort. Acest cuvânt nu este altceva decât o transcriere voalată a cuvântului pruncucidere.

Poate cititorul va rămâne cu impresia că descriu în culori prea sumbre pe Samson. Dar într-adevăr: el era un nazireu, un bărbat separat pentru slujba pentru Dumnezeu. El a eliberat poporul Domnului din mâna filistenilor. Numele său este amintit în şirul eroilor credinţei din Evrei 11 . Ce să gândim despre Judecători 14:4 ? „Şi tatăl său şi mama sa nu ştiau că lucrul acesta era de la Domnul, pentru că el căuta o ocazie împotriva filistenilor.“ Fără îndoială, intenţia lui Samson era bună. Dumnezeu l-a ajutat să atingă acest scop. Dar aceasta nu înseamnă că Dumnezeu a aprobat modul în care a făcut-o.

Dumnezeu este suveran. El Îşi împlineşte planurile. El Îşi alege instrumentele. Cei care cunosc Biblia, ştiu că El poate folosi în acest sens ispitele diavolului, activităţile duşmanilor Săi, păcatul şi slăbiciunile copiilor Săi. Despre acest subiect s-ar putea scrie o carte întreagă. Dar în acest capitol nu este vorba despre aceasta. Aici este vorba de a învăţa pentru timpul nostru din căsătoria şi viaţa sexuală a acestui bărbat al lui Dumnezeu.

Câteodată se spune că Dumnezeu poate da o lovitură bună şi cu un băţ strâmb. Acest lucru l-a făcut şi cu Samson; pentru aceasta glorificăm harul Său. Dar să nu vedem în aceasta o îmbărbătare de a deveni noi înşine un băţ strâmb.

Nume și prenume *

Email *

Mesaj *