comori.org
comori.org

Gânduri cu privire la comportarea credinciosului în familie

Rudolf Brockhaus

Studiului referitor la atitudinea credinciosului faţă de căsătorie vreau să-i adaug unele gânduri cu privire la comportarea credinciosului în familie. Fără îndoială, aceasta este o temă de aceeaşi mare importanţă şi însemnătate decisivă. Însă cititorul să nu se aştepte la un studiu complet al acestei teme aşa de interesante şi de cuprinzătoare; în cele ce urmează vor fi prezentate numai câteva gânduri care par importante scriitorului, şi anume referitoare doar la raportul şi relaţiile dintre bărbat şi femeie.

Să privim mai întâi raportul familial în general. Bărbatul a fost creat de Dumnezeu, pentru ca el să fie „chipul şi slava lui Dumnezeu” (1. Corinteni 11:7 ); şi despre el se spune la început: „Şi Domnul Dumnezeu a zis: »Nu este bine ca omul să fie singur; îi voi face un ajutor potrivit«”; şi după crearea femeii citim: „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de soţia sa şi vor fi un singur trup (literal: o singură carne)” (Geneza 2:18,24 ). Apostolul Pavel scrie după aceea credincioşilor din Efes, după ce le aminteşte tocmai cuvintele citate mai sus: „Taina aceasta este mare; eu dar vorbesc cu privire la Hristos şi la Adunare” (Efeseni 5:31-32 ). În sfârşit, în prima epistolă către Corinteni se spune: „Dar vreau să ştiţi că Hristos este capul oricărui bărbat, şi capul femeii este bărbatul, şi Capul lui Hristos este Dumnezeu”; şi mai departe: „Pentru că nu bărbatul este din femeie, ci femeia din bărbat; pentru că şi bărbatul nu a fost creat pentru femeie, ci femeia pentru bărbat” (1. Corinteni 11:3,8-9 ).

Din aceste locuri rezultă clar poziţia bărbatului şi femeii, precum şi relaţia intimă dintre cei doi. Bărbatul este capul; femeia este ajutorul lui. Bărbatul este chipul şi slava lui Dumnezeu, femeia este slava bărbatului. Bărbatul este modelul puterii de viaţă şi al activităţii conştiente de scopul urmărit, femeia este „vasul mai slab” (1. Petru 3:7 ). Bărbatul este mai mult cel care dă şi lucrează, femeia este mai mult partea care primeşte şi suferă. Drept urmare, şi obligaţiile pe care le au cei doi sunt total diferite. În timp ce femeii i se aminteşte mereu de ascultare şi supunere, atenţionarea bărbatului este: „Iubeşte-ţi soţia, dă-i onoare şi nu fi sarcastic faţă de ea.“ Nicăieri femeia nu este atenţionată să-şi iubească bărbatul, cu excepţia unui singur loc (Tit 2:4 ), unde este vorba de o categorie deosebită de femei; dar şi aici ea primeşte această atenţionare nu din partea lui Dumnezeu, ci de la una de seama ei. Este de la sine înţeles că femeia îşi iubeşte soţul; şi realmente ea greşeşte rareori în această privinţă. Dragostea unei femei se compară cu o plantă rezistentă, aproape de nedistrus, care, chiar şi sub cele mai vitrege împrejurări, înverzeşte şi înfloreşte şi răsare mereu, chiar dacă este călcată în picioare. Bărbatul dimpotrivă, alcătuit din fire mai aspru şi intransigent, aruncat încoace şi încolo în lupta vieţii, deseori constrâns să câştige existenţa lui şi a familiei lui prin muncă grea, încordându-şi toate forţele, este mult mai înclinat să uite obligaţiile lui de dragoste şi este egoist sau chiar aspru şi lipsit de sentimente pentru soţia lui. De aceea pentru el este valabilă atenţionarea: „Soţilor, iubiţi-vă soţiile. După cum şi Hristos a iubit Adunarea şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru ea.” (Efeseni 5:25 ).

Aceste cuvinte ne amintesc de relaţia atât de înaltă şi plăcută, al cărei model este căsnicia, relaţia intimă dintre Hristos şi Adunarea Sa. Dumnezeu, care priveşte lucrurile numai în legătură cu Hristos, Şi-a cumpărat o Adunare sau o Biserică, prin sângele Propriului Său Fiu, (Faptele Apostolilor 20:28 ) şi a dat-o Fiului Său. Hristos, Fiul, a iubit Adunarea şi S-a dat la moarte pentru ea, da, El o hrăneşte şi o îngrijeşte cu o dragoste care nu se odihneşte niciodată, nu încetează niciodată şi nu poate fi lezată prin nimic. La rândul ei, Adunarea este supusă lui Hristos, Îi slujeşte şi se teme de El. Căsnicia, aşa cum a rânduit-o Dumnezeu să corespundă gândurilor Sale, este deci modelul acestei relaţii binecuvântate. De aceea când se pune întrebarea: Când este căsnicia ceea ce ar trebui să fie?, răspunsul este: când ea corespunde relaţiei care este între Hristos şi Adunarea Sa; când dragostea, care se uită pe sine şi se gândeşte numai la celălalt, precum şi supunerea, care în acelaşi timp trăieşte şi vrea să îmbobocească în celălalt, îşi găsesc strălucirea în ea. Hristos a iubit Adunarea; aşa că Scriptura spune: „Soţilor, iubiţi-vă soţiile.” Adunarea este supusă lui Hristos; aşa că Scriptura spune: „Soţiilor, fiţi supuse soţilor voştri, ca Domnului.

Dar noi trebuie să ne ocupăm mai detaliat cu aceste două îndemnuri. Se ne ocupăm mai întâi cu ceea ce se spune soţului. În studiul nostru anterior am văzut cât de important este ca bărbatul să fie ferm convins: eu am primit soţia de la Domnul. De asemenea este posibil, ca abia după mult timp de convieţuire în familie, el să ajungă să recunoască soţia ca un dar de la Domnului. Dacă la încheierea căsătoriei cei doi nu au lucrat împreună cu Dumnezeu, vor ajunge probabil abia după mult timp, uneori chiar pe un drum de adâncă smerenie, la convingerea faptului că Dumnezeu i-a unit cu adevărat. Nu trebuie să fie aşa, dar experienţa arată că deseori este aşa. Chiar dacă această convingere este prezentă de la început sau vine mai târziu, în orice caz ea reprezintă baza divină prin care se realizează chemarea bărbatului de a-şi iubi soţia, nu din pricina avantajului lui, ci din pricina ei, vasul mai slab, cu care el a devenit un trup.

Atât timp cât totul se desfăşoară potrivit dorinţelor lui, atât timp cât nu se pun condiţii prea mari de renunţare la dragostea de sine, probabil că nu va fi greu ca soţia să corespundă chemării lui. Dar atunci când, încetul cu încetul, el experimentează faptul că soţia lui este cu adevărat un vas slab, când versetul care spune că aceia care se căsătoresc „vor avea necaz în carne” se împlineşte într-o măsură mai mare decât şi-a imaginat el şi, pe lângă acestea, descoperă probabil la soţia lui o însuşire sau alta neamabilă, despre care mai înainte nu ştia nimic, când haina zilnică se diferenţiază foarte mult de haina de duminică în care a văzut-o până atunci, atunci dragostea lui intră în focul încercării. Acest foc va deveni cu atât mai fierbinte cu cât bărbatului îi lipseşte într-o măsură mai mare răbdarea firească sau afecţiunea firească. Dacă firea lui este indiferentă sau chiar aspră şi crudă, atunci pericolul ca el să devină necredincios chemării lui este dublu. Atât timp cât „necazul în carne”, care în mod normal de cele mai multe ori afectează femeia, prin bunătatea lui Dumnezeu nu a fost prea greu, el nu l-a băgat în seamă şi nici nu l-a înţeles; dar acum, după ce a devenit greu, el începe să devină nemulţumit şi arţăgos. Asupra lui se abate un sentiment de dezamăgire şi indispoziţie. Probabil că la început nu dă nicio socoteală despre ceea ce are loc în el; dar, dacă o face, va constata că îi este greu să-şi iubească cu adevărat soţia, să-i dovedească dragoste. Va încerca probabil să ascundă acest adevăr amar faţă de sine şi faţă de alţii, în mod deosebit faţă de soţia lui, sperând îmbunătăţirea relaţiilor în viitor. Dar îmbunătăţirea nu vine. Durerea rămâne; apoi se adaugă alte experienţe neplăcute, aşa cum am amintit mai sus, şi iată, dezamăgirea şi indispoziţia este urmată de nerăbdare, iritare, asprime, şi aşa mai departe. Înţelegerea cordială între cei doi soţi este deranjată; bărbatul este îmbufnat şi nemulţumit, soţia suspină şi este nefericită. Probabil că o cedare aduce pentru un moment o uşurare a greutăţilor exterioare, dar răul revine de îndată ce lui Dumnezeu Îi place să arunce o nouă bucată de lemn în cuptorul durerii.

Care sunt cauzele acestei apariţii triste? Le-am amintit deja. Soţul a uitat, sau nu s-a gândit deloc, că el a primit soţia de la Domnul, şi că este scris: „Soţilor, iubiţi-vă soţiile, după cum şi Hristos a iubit Adunarea.” El nu şi-a măsurat niciodată dragostea cu acest etalon sublim, cu această dragoste care ne iubeşte din pricina ei înşişi şi care ne-a primit de la Tatăl, ca un dar cu o valoare inexprimabilă; care a dat nu numai tot ce avea, ci S-a dat pe Sine Însuşi la moarte pentru noi; care a cunoscut şi cunoaşte numai o ţintă: fericirea noastră, bucuria noastră, pacea noastră, slava noastră; care este îndelung răbdătoare şi plină de bunătate, care nu caută niciodată folosul ei, nu se mânie niciodată, care suportă totul, crede totul, speră totul şi rabdă totul (compară cu 1. Corinteni 13 ). El n-a comparat niciodată dragostea lui cu această dragoste. Dacă ar fi făcut aceasta, probabil s-ar fi prăbuşit înaintea lui Dumnezeu, I-ar fi mărturisit greşelile şi ar fi cerut har de la El ca să-şi poată iubi soţia potrivit cu gândurile lui Dumnezeu; şi cu siguranţă Dumnezeu i-ar fi auzit implorarea şi i-ar fi dat harul necesar.

Vai! Cât de greu este uneori pentru bărbat să înţeleagă că tocmai din cauza aceasta l-a legat Dumnezeu cu slăbiciunea, pe el, simbolul puterii, pentru ca să înveţe să înţeleagă şi să împărtăşească durerea. Cu siguranţă că şi soţul are problemele lui (nu mă refer aici la boli, aceasta este cu totul altceva), de exemplu greutăţi la lucru sau în afaceri, tot felul de dezamăgiri şi neplăceri, chinuri şi griji de dimineaţa şi până seara; cu privire la el se împlineşte sentinţa: „în sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea”. Dar suferinţa unei femei slabe, suferinţa pe care numai o femeie o poartă şi numai ea o poate purta, aceasta el n-o cunoaşte; de aceea, aşa cum am spus, tocmai de aceea l-a legat Dumnezeu de o femeie, ca să înveţe prin aceasta să ia parte la astfel de suferinţe şi să înţeleagă felul în care Dumnezeu ia parte la aceasta şi ce simte El pentru aceasta; da, ca prin modelul lui Hristos el să înveţe să-şi iubească soţia, s-o poarte în slăbiciunile ei, s-o îngrijească foarte bine, aşa cum Hristos ne iubeşte şi ne îngrijeşte. Cu cât un soţ simte mai mult dependenţa sa de Dumnezeu şi se lasă învăţat de El în această şcoală, cu cât privirea lui este aţintită mai mult asupra lui Hristos, cu atât mai mult se va vedea în el „chipul lui Dumnezeu”, dragostea lui va deveni permanentă, iar în încercările cărora le va fi expusă ea va deveni mai puternică şi va căuta neobosită fericirea şi binefacerea partenerului mai slab.

Dacă aşa vor sta lucrurile, atunci bărbatului nu-i va fi greu să urmeze îndemnul apostolului Petru: „Soţilor, locuiţi cu ele după cunoştinţă, ca şi cu un vas mai slab, feminin, dându-le onoare ca fiind şi împreună-moştenitoare ale harului vieţii, pentru ca rugăciunile voastre să nu fie împiedecate” (1. Petru 3:7 ). El nu va cere de la vasul mai slab, nu-i va pune greutate peste greutate, ci dimpotrivă, va menaja cât se poate de mult natura mai gingaşă a trupului şi sufletului femeii, va căuta să-i uşureze povara şi o va onora. Femeia, ca vas mai slab, are dreptul la un tratament prudent şi afectuos din partea soţului. Soţul nu trebuie să uite că soţia lui este „împreună-moştenitoare a harului vieţii”, aşa că în ceea ce priveşte relaţia spirituală, poziţia ei în Hristos, nu există nicio diferenţă între el şi ea. Oricât de justificată ar fi pretenţia soţului în lucrurile materiale cu privire la subordonare din partea femeii, aceasta nu are nicio legătură cu chemarea cerească. Dacă sunt întorşi la Dumnezeu, amândoi sunt „moştenitori ai lui Dumnezeu şi moştenitori împreună cu Hristos”. În Hristos „nu este bărbat şi femeie, pentru că toţi sunt una în Hristos Isus” (Galateni 3:28 ).

Înainte de toate, un soţ care îşi onorează soţia nu o va trata ca şi cum ea ar fi o slujitoare a lui, sau o sclavă care a fost creată numai pentru a-i satisface dorinţele, să-i suporte capriciile sau să fie ţinta atacurilor lui tăioase, atunci când nu are pe altcineva asupra căruia să-şi verse mânia. Vai! Într-un astfel de caz, şi din păcate el nu este exclus nici între creştini, femeii îi merge mai rău ca unei slujitoare; căci slujitoarea poate oricând să părăsească casa, când slujba îi devine prea grea, dar soţia este legată. Nu, soţul trebuie să se ferească foarte mult de acea lipsă de sentimente şi asprime care are satisfacţie să ceară şi să poruncească mereu pe un ton aspru, care nu menajează puterea mică şi nu ştie să acţioneze cu bunăvoinţă faţă de o faptă probabil nesatisfăcătoare!

Un soţ care onorează pe soţia lui ca pe un vas feminin, mai slab, în felul descris mai sus, va putea să locuiască cu ea „după cunoştinţă”. Comportarea lui faţă de ea va fi caracterizată de cunoştinţa creştină şi nu de natura lui pătimaşă. „Dar“, va replica probabil cititorul, „sunt şi femei capricioase, greşite“. Desigur, aşa este, dar un soţ înţelept va şti să deosebească între ceea ce este un vas slab şi acea sensibilitate şi irascibilitate exagerată, prin care o femeie ajunge în cele din urmă să ofteze, să se plângă şi să devină o plagă pentru cei din jurul ei. Într-un astfel de caz, soţul este în pericol să devină aspru şi sever faţă de soţia lui, să folosească cuvinte aspre împotriva ei în momentele de neatenţie şi să uite îndemnul: „soţilor, iubiţi-vă soţiile şi nu vă purtaţi cu ele cu amărăciune” (Coloseni 3:19 ). Dar tocmai conştienţa de slăbiciunea ei îl va păzi de asprime şi amărăciune. Aceasta nu înseamnă că el va ceda la toate toanele şi capriciile nebune pe care probabil le manifestă ea; aceasta nu ar fi dragoste. Nu, cu tot respectul şi cu toată răbdarea, el nu va trece indiferent cu vederea lucrurile nepotrivite care se văd la soţia lui, care sunt spre paguba ei şi a celor din jur, ci i le va prezenta şi va încerca s-o elibereze de ele. Dar, în felul în care face aceasta, el va evita tot ce dă naştere la o amărăciune inutilă, sau la ceea ce ar putea numai să creeze impresia că el nu vrea să dea soţiei lui onoarea care i se cuvine. De exemplu, în prezenţa personalului casnic sau a copiilor, dacă aceştia există, el nu va face niciodată reproşuri soţiei lui, care ar putea s-o dezonoreze în ochii lor. Tocmai în acest ultim punct s-a greşit deseori, nu numai spre paguba relaţiei dintre soţ şi soţie, ci spre paguba întregii familii.

Ca pretutindeni, şi în această privinţă Hristos este modelul nostru măreţ şi plăcut. El locuieşte la noi „după cunoştinţă”, ţinând cont pe deplin de ce suntem noi, unde suntem şi de ce avem nevoie. Cu inima Sa gingaşă şi iubitoare, El leagă o cunoştinţă desăvârşită, care nu numeşte greşelile noastre ca fiind bune, dar nici nu ne condamnă fără inimă, degradându-ne înaintea altora, ci este preocupat încontinuu să ne înveţe, să ne corecteze şi să ne elibereze de tot ce ne împiedică pe cale şi în lucrarea noastră. De aceea, fie ca toţi soţii să înveţe de la El!

Este foarte remarcabilă adăugarea pe care o face apostolul Petru: „pentru ca rugăciunile voastre să nu fie împiedicate.” Aceste cuvinte au ca premisă faptul că soţul şi soţia obişnuiesc să-şi plece genunchii împreună şi să se unească în rugăciune înaintea Domnului. Este deosebit de trist faptul că există soţi care nu au această obişnuinţă. Cât de departe au ajuns două inimi credincioase, care sunt unite în modul cel mai intim, dacă nu se simt constrânse să mulţumească împreună Domnului pentru bunătatea, credincioşia şi răbdarea Lui, şi să ceară de la El har şi putere pentru lucrarea zilnică, să strige la El în zilele bune şi în zilele rele! Este aproape de necrezut faptul că există astfel de căsnicii fără rugăciune; dar cine s-a preocupat câtuşi de puţin cu asistenţa spirituală în interiorul familiilor şi caselor credincioşilor a aflat cu durere că sunt mult mai multe familii de felul acesta decât se poate crede.

Dacă armonia între cei doi soţi este deranjată, o astfel de unitate devine imposibilă, chiar şi rugăciunea personală este împiedecată; iar satan triumfă dacă reuşeşte să ne pună un astfel de obstacol în cale şi se va folosi de tot ce dispune ca să facă să persiste astfel de obstacole. Şi totuşi, cât de importantă este rugăciunea împreună, în mod deosebit în aceste zile grele, când pericolele devin tot mai mari din toate părţile şi ispitele pentru copii devin tot mai multe! Cât de multe ocazii se oferă soţilor credincioşi de a veni înaintea Domnului cu rugăciuni, cereri şi mulţumiri; ce multe motive există pentru rugăciuni de mijlocire serioase şi rugăciuni stăruitoare! Pe de altă parte, cât de mare este pericolul să neglijăm rugăciunea împreună în agitaţia neobosită, permanentă, din zilele noastre! De aceea să fim atenţi, să nu oferim duşmanului niciun prilej! Fie ca toţi soţii să fie precauţi, ca atunci când o neînţelegere a distrus armonia, ea să fie rezolvată imediat şi inimile să devină din nou libere, ca să poată păşi cu libertate înaintea tronului de har! Sunt aşa de multe lucruri în viaţa de familie zilnică, care trebuie aduse înaintea lui Dumnezeu, şi ce pierdere irecuperabilă este când soţul şi soţia nu se apropie într-un gând de Dumnezeu cu orice greutate şi orice problemă!

La sfârşitul capitolului 5 din epistola către Efeseni, deseori citat, citim cuvintele serioase şi demne de luat în consideraţie: „Astfel sunt datori şi soţii să-şi iubească soţiile, ca pe propriile trupuri. Cine îşi iubeşte soţia se iubeşte pe sine însuşi. Pentru că nimeni nu şi-a urât vreodată propria carne, ci o hrăneşte şi o îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Adunarea; pentru că suntem mădulare ale trupului Său, din carnea Sa şi din oasele Sale. »De aceea va lăsa omul pe tată şi pe mamă şi se va lipi de soţa sa, şi cei doi vor fi un singur trup.« Taina aceasta este mare; eu vorbesc cu privire la Hristos şi la Adunare. Însă şi voi, fiecare, aşa să-şi iubească soţia, ca pe sine însuşi” (versetele 28-33).

Din aceste cuvinte rezultă că soţul are o datorie, pe care el trebuie s-o plătească toată viaţa. Trebuie? Nu, acesta nu este cuvântul potrivit; să spunem mai bine: are privilegiul s-o plătească. Este o datorie care nu apasă greu, care, dimpotrivă, este plăcută şi binevenită, dacă este corect ca într-o căsnicie să fie o datorie care se amortizează, cu toate că se ştie că ea nu poate fi plătită niciodată în totalitate. Ea rămâne atât timp cât va dura legătura care dă naştere la datorie. „Astfel sunt datori şi soţii să-şi iubească soţiile, ca pe propriile trupuri.

Ca pe propriile trupuri”, sau aşa cum se spune după aceea: „ca pe sine însuşi”, acesta este deci etalonul pentru dragostea soţului. Aşa a iubit Hristos Adunarea. El S-a dat pe Sine Însuşi la moarte pentru ea; şi El a făcut aceasta pe când ea era departe de El, în păcatele ei, în necurăţie şi stricăciune. Totodată noi suntem duşi înapoi în grădina Eden, unde ni se oferă un model aşa de clar şi de frumos al tainei Bisericii, în crearea Evei şi prezentarea ei lui Adam. Ea este una cu Hristos, alcătuită din El, din carnea Sa şi din oasele Sale; aşa cum Adam spune: „Aceasta este acum os din oasele mele şi carne din carnea mea! Ea se va numi femeie (în ebraică: işa), pentru că a fost luată din bărbat (în ebraică: iş). De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de soţia sa şi vor fi un singur trup” (Geneza 2:23-24 ). Această unitate deplină a  femeii cu bărbatul, această renunţare totală a unei părţi în favoarea celeilalte părţi face să apară îndemnul „fiecare, aşa să-şi iubească soţia, ca pe sine însuşi” şi explicaţia apostolului „cine îşi iubeşte soţia se iubeşte pe sine însuşi”, ca ceva de la sine înţeles. Pe cât de la sine înţeles este atenţionarea aceea, pe atât de cuprinzătoare şi de vastă este ea. Dragostea de sine, acest impuls puternic, adânc înrădăcinat, specific naturii noastre, trebuie să fie măsura dragostei soţului faţă de soţia sa. O indicaţie mai profundă şi mai vastă este de neimaginat. Ea nu permite nicio ocolire, nicio scăpare. Fie ca expresiile „ca pe sine însuşi”, „ca pe propriul trup”, să se întipărească adânc şi de neşters în inima fiecărui bărbat!

Dacă un soţ a înţeles însemnătatea lor şi le practică în comportarea lui faţă de soţia sa, atunci cu siguranţă ea nu se va plânge de asprime şi lipsă de dragoste. „Nimeni”, spune Scriptura, „nu şi-a urât vreodată carnea proprie, ci el o hrăneşte şi o îngrijeşte.” De aceea, cine îşi iubeşte soţia ca pe sine însuşi, ca pe trupul lui, acela nu-i va pune poveri grele inutile, nu se va răsti la ea şi nu o va trata cu indiferenţă, lăsând-o la o parte, ci îi va oferi aceeaşi grijă şi îngrijire cum îşi oferă lui însuşi. El o va trata cu tot atât de puţină asprime, cum se tratează pe sine însuşi. Ceea ce îşi doreşte pentru sine, îi va dori şi ei, şi de ceea ce vrea să se păzească el, va încerca s-o păzească şi pe ea. Într-un cuvânt: atât cât depinde de puterea lui, el va căuta binele ei, adică tot binele, pe care îl doreşte pentru sine, îl va face să fie şi partea ei şi tot răul, pe care încearcă să-l evite cu privire la sine însuşi, îl va ţine departe şi de ea.

Nimeni nu şi-a urât vreodată propria sa carne, ci o hrăneşte şi o îngrijeşte.” De aceea, cine a învăţat să-şi privească soţia ca pe o parte din el, ca pe celălalt eu al lui, o va hrăni şi o va îngriji, aşa cum se hrăneşte şi se îngrijeşte pe sine. „A hrăni şi a îngriji”, nu aşa cum hrăneşte şi îngrijeşte personalul casnic, da, nici măcar cum hrăneşte şi îngrijeşte pe copiii săi. Angajaţilor le dă salariul lor, copiilor le dă partea de copil; dar faţă de soţia lui nu are nimic care să fie numai proprietatea lui: ceea ce este al lui este al ei, şi ceea ce este al ei este al lui. Soţia lui nu are o parte, şi restul este al lui, sau invers. El nu posedă nimic fără soţia lui sau despărţit de ea. Aşa cum credincioşilor li se spune: „Totul este al vostru, dar voi sunteţi ai lui Hristos”, tot aşa soţia posedă totul împreună cu soţul ei, şi ea însăşi îi aparţine lui. Aceasta este ordinea divină frumoasă şi unde se procedează altfel, acolo lipseşte concordanţa cu gândurile şi hotărârile lui Dumnezeu. Bărbatul poate fi cel care câştigă existenţa, întreţine şi administrează averea, fie ea mică sau mare; dar, cu toate acestea, soţia posedă totul împreună cu el, deoarece ea nu poate fi despărţită de el. „Cei doi vor fi un singur trup, astfel că nu mai sunt doi, ci un singur trup” (Matei 19:5-6 ).

Caracterul femeii va crea probabil deseori greutăţi bărbatului, ca s-o iubească, s-o hrănească şi s-o îngrijească, aşa cum tocmai am spus. Dar nimic nu-l poate dezlega de obligaţiile lui, cu excepţia singurului caz pe care Domnul Isus îl numeşte în Matei 19:9 . Dragostea faţă de mireasa Sa nu încetează niciodată, cu toată lipsa de demnitate din partea ei, cu toate greşelile ei, da, chiar cu toată necredincioşia ei. El se ocupă de ea cu o bunătate şi răbdare neobosită, ca s-o elibereze de greşelile ei şi s-o prezinte înaintea Lui sfântă şi fără cusur. Şi chiar dacă modelul desăvârşit nu va fi atins de noi, totuşi soţul trebuie să năzuiască să se asemene tot mai mult cu el. Dragostea lui Hristos trebuie să-i stea întotdeauna înaintea ochilor. Atunci îi va fi uşor să suporte lucrurile greşite şi nebune, şi Domnul îi va da înţelepciunea, răbdarea şi îndelunga-răbdare necesară, ca să se poată comporta aşa cum se cuvine cu soţia lui.

Situaţia soţului este deosebit de grea, în cazul tocmai descris, dacă el s-a întors la Domnul după ce s-a căsătorit şi soţia lui încă nu cunoaşte pe Domnul, mai ales dacă pe de o parte, potrivit cu duşmănia inimii fireşti faţă de Hristos, ea are antipatie faţă de soţul ei, iar pe de altă parte, pe baza mărturisirii lui, cere mai multă dragoste, îndelungă-răbdare, şi aşa mai departe, din partea lui, decât a cerut mai înainte. Într-o astfel de situaţie soţul are nevoie de har deosebit de sus; dar el îi va fi dat, dacă se roagă sincer pentru el. „Dacă vreunul dintre voi este lipsit de înţelepciune, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu dărnicie ... şi i se va da” (Iacov 1:5 ). Obligaţia lui de a iubi rămâne şi pe mai departe, da, ea apare acum şi mai mare, căci binele veşnic al soţiei lui nemântuite ar trebui să-i fie acum zi şi noapte pe inimă. Grija lui nu trebuie să se limiteze la bunăstarea ei exterioară, ci trebuie să se îndrepte şi spre fericirea ei veşnică. Desigur, aceasta este întotdeauna valabil (şi cu privire la soţiile credincioase), dar în mod deosebit în cazul pe care îl discutăm. În timp ce o soţie credincioasă are nevoie mai mult de îngrijirea vieţii spirituale deja prezente, o soţie necredincioasă are nevoie, în primul rând, să i se facă cunoscut cuvântul mântuirii într-un mod înţelegător şi plin de dragoste şi să se trezească în sufletul ei dorinţa după lucrurile mai înalte, veşnice; şi, aşa cum s-a spus, pentru aceasta este nevoie de multă înţelepciune şi mult har de sus, unite cu o umblare credincioasă, fără cusur, pe calea Domnului.

Vreau să mai rămân un moment la poziţia soţului ca şi cap al soţiei lui. „Dar vreau să ştiţi că Hristos este Capul oricărui bărbat, şi capul femeii este bărbatul” (1. Corinteni 11:3 ). „Soţul este cap al soţiei, după cum şi Hristos este Cap al Adunării” (Efeseni 5:23 ). Deci Cuvântul lui Dumnezeu vorbeşte clar şi categoric despre acest punct. Soţul este capul, şi de aceea soţia este îndemnată mereu la supunere; însă soţul nu trebuie să uite faptul că el nu este un stăpânitor neîngrădit şi suveran, ci capul lui este Hristos, şi tot ce face şi rânduieşte trebuie pus în legătură cu Dumnezeu, pentru ca, la sfârşit, el şi casa lui să nu fie călăuziţi numai de propria lui voinţă. Din păcate, starea unor familii dovedeşte clar cât de justificată este această atenţionare.

Ca şi cap, soţul are datoria să-şi îngrijească soţia şi casa, s-o ocrotească şi s-o păzească de toate influenţele dăunătoare. Aici este valabil şi cuvântul serios al apostolului: „Iar dacă cineva nu îngrijeşte de ai săi şi mai ales de cei ai casei, a tăgăduit credinţa şi este mai rău decât un necredincios” (1. Timotei 5:8 ). Această grijă se extinde nu numai la nevoile trupeşti ale soţiei şi copiilor, cu toate că acest verset se referă în primul rând la acestea, ci şi la nevoile lor spirituale. Dar, vai! Cât de indiferenţi şi delăsători sunt unii bărbaţi în privinţa aceasta. Probabil că îşi îndeplinesc rolul de cap al familiei (şi în mod obişnuit aceasta are loc într-un fel care corespunde foarte puţin ordinii divine şi modelului lui Hristos), dar îşi uită obligaţiile şi sunt, aşa cum spune apostolul, mai răi decât nişte necredincioşi. Cât de trist este tabloul unui cap de familie credincioasă, care din lenevie, comoditate sau alte motive asemănătoare nu poartă de grijă de întreţinerea necesară a familiei sale şi o lasă să ducă lipsă în ceea ce priveşte trupul şi sufletul! Ce dezonorare este totodată aceasta pentru Numele sfânt al lui Dumnezeu şi pentru mărturia Domnului nostru Isus Hristos! Căci lumea are un ochi ager pentru relaţiile de familie ale copiilor lui Dumnezeu.

Aproape că nu este necesar să scot în evidenţă cât de important este pentru un cap al familiei să fie un exemplu pentru toată casa în temere de Dumnezeu şi evlavie adevărată şi sinceră! În mod normal toate privirile se îndreaptă spre mamă şi spre tată, şi aproape întotdeauna (excepţiile confirmă şi în acest caz regula) influenţa şi modelul capului va fi decisiv pentru toată familia. Dacă bărbatul îşi ocupă cu credincioşie locul şi merge pe drumul său orientându-se spre Dumnezeu şi în dependenţă de Dumnezeu, având o viaţă de rugăciune, de părtăşie ascunsă cu Dumnezeu şi despărţire de lume şi de duhul ei, atunci urmările binecuvântate se vor vedea cu siguranţă în membrii familiei: toate se vor orienta şi se vor constitui de la sine după acest model. Da, influenţa bună se va remarca în tot ce se face şi ce nu se face, în îmbrăcăminte şi purtare, în cuvinte şi în gesturi.

Aceste consideraţii ne conduc de la sine la a doua obligaţie (pe care noi putem s-o numim tot aşa de bine privilegiu); care stă în legătură cu poziţia bărbatului ca şi cap. Mă refer la poziţia lui preoţească în familie. Pavel scrie în privinţa aceasta lui Timotei: „Vreau deci ca bărbaţii să se roage în orice loc, ridicând mâini sfinte, fără mânie şi fără îndoială.” (1. Timotei 2:8 ). Bărbatul se apropie de Dumnezeu şi vorbeşte lui Dumnezeu, şi el trebuie să facă aceasta cu capul descoperit; căci el este chipul şi slava lui Dumnezeu. „Orice bărbat care se roagă sau profeţeşte având ceva pe cap îşi dezonorează Capul” (1. Corinteni 11:4 ). Aceste cuvinte, precum şi toată învăţătura Vechiului şi Noului Testament dovedesc că este privilegiul deosebit al bărbatului să se apropie ca preot de Dumnezeu, da, că numai lui i se cuvine să-şi deschidă gura pentru rugăciune şi laudă către Dumnezeu. Ultimul aspect nu este numai în cazul unei adunări publice, ci pretutindeni unde sunt fraţi şi surori adunaţi înaintea lui Dumnezeu. Ar fi total nepotrivit iar pentru îngeri ar însemna o răsturnare a ordinii divine, dacă o femeie şi-ar deschide gura public şi ar vrea să se roage lui Dumnezeu.

Dacă vorbirea cu Dumnezeu este privilegiul mare şi deosebit al bărbatului şi apostolul îl îndeamnă să se roage în orice loc, atunci cu siguranţă este bine dacă el împlineşte acest îndemn în primul rând în casa sa. Aceasta nu înseamnă că femeia este exclusă de la părtăşia personală cu Dumnezeu. Absolut, nu. Dar pretutindeni unde este vorba de rugăciunea în comun, şi este prezent un bărbat, potrivit ordinii lui Dumnezeu acesta trebuie să devină gura celor adunaţi, fie că este vorba numai de soţ şi soţie, sau este adunată toată familia împreună cu slujitorii. Dacă dintr-un motiv oarecare bărbatul nu face aceasta, atunci el nu corespunde chemării sale. O aşa-zisă părtăşie de rugăciune în linişte, cum se obişnuieşte în anumite familii, nu corespunde gândurilor lui Dumnezeu. Fratele respectiv nu lasă numai să i se răpească un privilegiu, ci totodată el nu-şi îndeplineşte datoria faţă de Dumnezeu şi faţă de ai săi. Dacă timiditatea este cauza tăcerii bărbatului, el să ceară har de la Dumnezeu să învingă această timiditate; dacă sunt alte lucruri, obstacole în umblarea şi viaţa lui practică, să nu întârzie niciun minut şi să se grăbească în cămăruţa lui şi să se arunce înaintea lui Dumnezeu cu o judecată de sine sinceră.

Îndemnului adresat bărbaţilor, de a se ruga în orice loc, apostolul îi adaugă cuvintele: „ridicând mâini sfinte, fără mânie şi fără îndoieli”. Ah, cât de credincios îngrijeşte Dumnezeu ca oricărei îngâmfări şi vanităţi, spre care înclină inima noastră sărmană, să i se pună împotrivă mai dinainte o stavilă eficace! Numele Lui să fie glorificat pentru aceasta! El ne cunoaşte cu desăvârşire şi ştie cum trebuie să vorbească cu noi. Vedem aceasta aşa de clar şi aici. „Vreau dar ca bărbaţii să se roage în orice loc”, prin aceasta inima înfumurată ar putea să aibă un prilej de înălţare de sine (vai, cât de nebuni şi de sărmani suntem noi!); dar de aceea se spune în continuare: „ridicând mâini sfinte, fără mânie şi fără îndoieli”, o barieră pentru toate acele porniri prosteşti. Mâini sfinte, aceasta înseamnă mâini curate, nepătate, de care nu se lipeşte nicio nedreptate, care stau în slujirea Domnului, dar care nu au nimic de-a face cu slujirea murdară a lumii. Fără mânie, aceasta înseamnă având felul de gândire al lui Isus Hristos, Cel blând şi smerit cu inima. Fără îndoieli, aceasta înseamnă în credinţă, fără reflectări omeneşti intense nefolositoare, ci cu încredere într-o putere mai mare şi într-o înţelepciune mai înaltă. Nu este adevărat, cititorul meu drag, că mândria şi îndoielile nu se potrivesc cu o astfel de stare de inimă?

Totodată expresia „fără mânie” ne aminteşte de o atenţionare pe care am discutat-o deja şi anume că soţul nu trebuie să fie amar faţă de soţia lui. Ce contradicţie ar fi şi ce dezonorare a Dumnezeului sfânt, dacă un soţ ar vrea să se unească în rugăciune cu soţia lui după ce tocmai a vorbit cu mânie cu ea, sau tocmai a avut aşa-zisul conflict familiar, fie el mare sau mic! Va pătrunde o astfel de rugăciune în cer? Cu siguranţă, nu. Nu va trece, aşa cum a spus cineva, de tavanul camerei şi în sens dublu nu va fi spre binecuvântare: prin aceasta va fi diminuat respectul faţă de Dumnezeu şi conştiinţa proprie va deveni insensibilă. Nu, într-o astfel de situaţie bărbatul trebuie să meargă mai întâi să se împace cu soţia lui, să-şi recunoască greşeala, dacă este necesar, şi apoi să meargă împreună cu ea înaintea lui Dumnezeu. Să nu uităm că şi rugăciunea poate deveni un păcat pentru noi!

Dacă bărbatul este veghetor, potrivit îndemnului apostolului, şi se verifică cinstit înainte ca să-şi ridice mâinile în rugăciune către Dumnezeu, singur sau împreună cu soţia, cu siguranţă el va experimenta pe de o parte, câte ocazii de manifestare a dragostei faţă „de cel slab” se ivesc în umblarea zilnică împreună cu soţia lui, iar pe de altă parte el va deveni tot mai conştient de influenţa care o poate exercita starea lui spirituală asupra soţiei lui şi asupra întregii case. Dacă bărbatul nu-şi îndeplineşte funcţia de preot, sau o îndeplineşte defectuos, atunci soţia va suferi din cauza aceasta; şi invers: ea va fi înviorată, sprijinită şi întărită, dacă soţul este simplu şi devotat în umblarea lui cu Dumnezeu. De aceea, fie ca fiecare bărbat să ia seama ca această umblare să nu fie împiedecată nici de stările lui păcătoase şi nejudecate, nici de mânie şi amărăciune faţă de soţia lui, şi nici prin caracterul lui capricios şi proasta dispoziţie, atunci când ea probabil nu corespunde în totul dorinţelor lui în îndeplinirea obligaţiilor ei gospodăreşti. Orice împiedecare sau întrerupere a acestei umblări atrage după sine nu numai urmări serioase pentru bărbat, ci şi pentru soţia lui şi pentru toată casa lui. Căci soţul şi soţia sunt una, şi nici femeia nu este fără bărbat, şi nici bărbat fără femeie, în Domnul (1. Corinteni 11:11 ).

Aici nu trebuie să uităm nici cuvântul pe care apostolul îl adresează corintenilor referitor la femeie: „Femeile voastre să tacă în adunări, pentru că nu le este permis să vorbească, ci să fie supuse, aşa cum spune şi Legea. Iar dacă doresc să înveţe ceva, să întrebe pe soţii lor acasă” (1. Corinteni 14:34-35 ). Deci nu se cuvine unei femei să vorbească în adunarea credincioşilor, şi nici să pună întrebări. Dar cum este atunci când ea vrea să înveţe ceva cu privire la un punct sau altul al adevărului creştin, iar soţul ei nu este suficient de spiritual să-i răspundă la întrebări şi să satisfacă nevoile sufletului ei? Nu va fi aceasta o pagubă şi o pierdere pentru ea? Desigur, Dumnezeu poate să înveţe pe o soră şi pe alte căi, şi El o face; dar este privilegiul frumos al soţului şi totodată datoria lui sfântă, să răspundă la întrebările soţiei lui, în măsura în care el are lumină şi dar cu privire la ele. Deci şi în privinţa aceasta este în dezavantajul soţiei dacă soţul nu umblă cu credincioşie şi în lumină şi nu ştie să folosească darul care i-a fost dăruit de Dumnezeu spre binecuvântarea altora şi în primul rând pentru soţia lui.

În încheiere aş dori să mai spun, cu toate că de fapt este de la sine înţeles, că soţul trebuie să ocupe şi să-şi păstreze poziţia sa de cap, în dragoste. „Dragostea este legătura desăvârşirii.” Aceasta este adevărat în orice privinţă. De aceea soţul trebuie să vină în întâmpinarea soţiei cu bunăvoinţă cordială, atunci când ea i se adresează cu întrebările şi problemele ei; în afara activităţii lui, care probabil îl suprasolicită peste măsură, el nu trebuie să uite că soţia lui are drepturi asupra lui; să nu fie nepăsător faţă de nevoile de tot felul ale ajutorului lui mai slab şi probabil mai timid, şi nici inabordabil pentru întrebările ei, probabil nebune în ochii lui, şi greutăţile ei, probabil văzute de el ca fiind fictive. S-o asculte cu toată dragostea şi răbdarea şi să nu-i îngreuneze inutil locul ei de supunere. Dimpotrivă, femeia supusă trebuie să afle mereu că soţul ei nu foloseşte locul dat lui de Dumnezeu ca s-o umilească, s-o înjosească şi s-o neglijeze, ci mult mai mult ca s-o înalţe, s-o învioreze când este descurajată, s-o hrănească şi s-o îngrijească, s-o ridice şi s-o poarte, într-un cuvânt: s-o iubească, aşa cum şi Hristos a iubit Adunarea (Efeseni 5:25 ).

La începutul studiului nostru am spus că o căsnicie va fi ceea ce trebuie să fie, dacă ea corespunde relaţiei care este între Hristos şi Adunarea Sa sau Biserica Sa; aceasta înseamnă că în ea trebuie să se oglindească dragostea, care se uită pe sine şi se gândeşte numai la alţii, şi supunerea, care trebuie să fie pentru celălalt şi vrea să se contopească în el.

Când discutăm despre femeie, aceste cuvinte ne arată imediat prima şi cea mai importantă caracteristică a acestei poziţii. Dacă bărbatul este mereu solicitat să-şi iubească soţia, femeii i se spune mereu să fie supusă soţului, da, să se teamă de el.Eeste de la sine înţeles că aceasta nu înseamnă teamă de rob, ci teama dragostei, aşa cum Adunarea se teme de Hristos. Chiar în al treilea capitol al Genezei, imediat după căderea în păcat, în care Eva a intrat înaintea bărbatului, se spune femeii: „Dorinţa ta va fi spre soţul tău şi el va stăpâni peste tine” (versetul 16). În locul binecunoscut din epistola către Efeseni, pe care l-am citat mereu, se spune: „Soţiilor, supuneţi-vă soţilor voştri, ca Domnului, pentru că soţul este cap al soţiei, după cum şi Hristos este cap al Adunării. El este Mântuitor al trupului. Dar, după cum Adunarea este supusă lui Hristos, aşa şi soţiile soţilor lor, în toate.” Şi după aceea: „Şi soţia să se teamă de soţ” (Efeseni 5:22-24, 33 ). Tot aşa se spune şi în Coloseni 3:18 : „Soţiilor, fiţi supuse soţilor voştri, cum se cuvine în Domnul”, şi în 1. Petru 3:1 : „Tot aşa, soţiilor, fiţi supuse soţilor voştri” şi aşa mai departe (compară şi cu Tit 2:5 ; 1. Timotei 2:11 ; 1. Corinteni 14:34 ).

De ce oare Dumnezeu reia mereu aceste atenţionări în Cuvântul Său, spunând mereu soţului să-şi iubească soţia şi soţiei să fie supusă soţului ei? Deoarece păcatul a stricat totul şi a adus dezordinea şi pentru că natura noastră stricată, decăzută, vrea să facă tocmai ce este împotriva ordinii divine, da, ceea ce este nenatural. Şi fiindcă Dumnezeu ştie care sunt ispitele şi pericolele noastre deosebite, în credincioşia Lui ne spune ceea ce ne păzeşte de aceste pericole. De aceea, femeie, verifică-te, în ce măsură îţi ocupi locul corespunzător gândurilor lui Dumnezeu şi în ce măsură alţii pot să recunoască aceasta în vorbirea ta şi în faptele tale! Aşa cum am observat mai înainte, pericolul femeii de a-şi uita obligaţiile de dragoste este mult mai mic decât acela de a părăsi poziţia de supunere şi retragere în care a aşezat-o Dumnezeu, uitând că ea a fost chemată să fie supusă şi liniştită. Cât de strident apare în lumină această pornire naturală a femeii în aşa-zisa egalitate în drepturi din zilele noastre!

Supunerea este mai ales caracteristica creştinismului, egoismul şi independenţa sunt caracteristicile anticreştinismului. Egoismul omului este izvorul oricărui rău din lumea aceasta sărmană şi dovedeşte o îndepărtare totală de Dumnezeu, Creatorul său, căruia Îi datorează ascultare. De aceea noi toţi avem nevoie de atenţionarea de a fi supuşi şi smeriţi, atât faţă de Dumnezeu cât şi faţă de semenii noştri (compară cu 1. Petru 5:5-6 ; Efeseni 5:21 şi alte locuri). Însă atenţionarea lui Dumnezeu se adresează în primul rând femeii credincioase, în poziţia deosebită în care ea este aşezată. Datoria de a fi ascultătoare şi supusă, este urmarea naturală a acestei poziţii, cele două fiind legate indisolubil; şi dacă lipsa de supunere are în general urmări rele, acestea apar în mod deosebit în relaţia de căsnicie. Dacă această datorie nu este respectată, atunci rezultatele inevitabile sunt lipsa de pace, cearta şi dezonorarea Numelui sfânt al lui Dumnezeu.

Cu câtă dragoste s-a îngrijit Dumnezeu ca să uşureze femeii această supunere, această subordonare de sine! Aşa cum El a dat omului un Model înalt, sublim în Hristos Însuşi, cu privire la poziţia lui şi la îndeplinirea datoriilor lui (ca şi cap), tot aşa El arată femeii un tablou deosebit de frumos al locului ei şi al obligaţiilor ei, prezentându-i Adunarea (sau Biserica) şi relaţia ei cu Hristos. „După cum Adunarea este supusă lui Hristos, aşa şi soţiile soţilor lor, în toate.” Adunarea nu există din sine şi pentru sine, ea nu are viaţă în sine însuşi şi în afară de Hristos; ea a fost creată „în Hristos Isus”, a răsărit din El şi trăieşte numai în El şi pentru El. De aceea Adunarea nu acţionează după principii sau hotărâri pe care şi le face singură (Biserica necredincioasă îndrăzneşte să facă aşa ceva, şi este numită o curvă, o adulteră), ci singurul ei fir călăuzitor este Hristos şi Cuvântul Său.

Tot aşa este şi cu femeia; ea ocupă faţă de soţul ei acelaşi loc pe care îl ocupă Adunarea faţă de Hristos. Ea a răsărit din el, carne din carnea ca, os din oasele sale (Geneza 2 ), şi prin faptul că se uneşte cu el, ea renunţă nu numai la propriul ei nume, ci într-un anumit sens şi la personalitatea ei, pentru ca în viitor ea să aibă valoare numai în el, în soţ. Ea se contopeşte cu totul în soţul ei. Cei doi devin un trup. De acum încolo ea trăieşte numai în el şi pentru el, ca un al doilea eu al lui. Ea nu mai are voinţă proprie, nici drept de autodeterminare, ci este supusă soţului ei în toate. Ea nu acţionează după propria apreciere, după cum gândeşte ea că este bine, ci în toate întreabă care este voia soţului ei.

În toate?“, va întreba probabil una sau alta din cititoarele mele. Da, în toate, căci aşa este scris. Singura excepţie, la care vom reveni, este atunci când soţul face cereri ajutorului lui, pe care aceasta, din cauza conştiinţei ei faţă de Dumnezeu, nu le poate împlini. În rest nu este permisă nicio excepţie.

Dar, aud punându-se întrebarea, dacă soţul are un caracter aspru, egoist sau chiar puţin demn de apreciat şi impune soţiei lui mai mult decât i se cuvine? Sau dacă el este egoist şi ciudat, dacă el o tratează nemilos, nu are niciun cuvânt prietenos pentru ea, ci se aseamănă mai degrabă cu un stăpân decât cu un soţ iubitor? Desigur că în astfel de cazuri este greu pentru o femeie să fie supusă în toate şi să meargă în linişte şi smerită pe drumul ei, mai ales când din fire este înclinată să fie puţin sensibilă; dar Domnul poate şi vrea să dea harul necesar şi în astfel de situaţii.

Caracterul bărbatului nu schimbă cu nimic obligaţia femeii de a fi ascultătoare, tot aşa cum caracterul imprevizibil şi ciudăţenia unui stăpân nu scuteşte pe subaltern de obligaţiile lui, să-i slujească cu toată credincioşia şi bunăvoinţa (1. Petru 2:18 ), după cum nici caracterul personal al unui suveran sau nedreptatea unui regim nu ne dau dreptul să ne răzvrătim împotriva autorităţii şi să nu-i dovedim ascultare. Poziţia femeii rămâne întotdeauna aceeaşi, şi cu cât soţul ei i-o face mai grea, cu atât mai mult ea să fie mai plină de râvnă să-şi ocupe locul într-un mod plăcut lui Dumnezeu şi în credincioşie faţă de Domnul.

Draga mea cititoare, să mergi pe drumul pe care îţi va fi dat în credincioşie faţă de Domnul, chiar şi în cazurile descrise mai înainte, da, chiar şi în condiţii mult mai grele, să mergi cu credincioşie şi să-L glorifici pe Domnul. În locul nostru din Scriptură se spune: „Soţiilor, supuneţi-vă soţilor voştri ca Domnului.” Acesta este un cuvânt preţios. Exact aşa cum s-a spus sclavilor odinioară: „Orice faceţi, lucraţi din suflet, ca pentru Domnul şi nu ca pentru oameni, ştiind că de la Domnul veţi primi răsplata moştenirii; slujiţi Domnului Hristos” (Coloseni 3:23-24 ), tot aşa se spune şi femeilor, să fie supuse soţilor lor, ca Domnului. În felul acesta Dumnezeu îndreaptă privirea de la lucrurile vizibile, care deseori sunt puţin plăcute şi au valoare mică, spre Domnul. Ce har a fost pentru sărmanii sclavi din zilele acelea, ca în poziţia lor dispreţuită, da, în tot ce făceau, chiar şi în activităţile cele mai de jos, să aibă dreptul să slujească Domnului; şi ce privilegiu este pentru o femeie să poată spune în starea în care se găseşte: "în tot ce fac, eu slujesc Domnului; dacă sunt supusă, sunt supusă Domnului; dacă sufăr, sufăr pentru Domnul; dacă nu am parte de recunoştinţă din partea soţului, o am totuşi de la Domnul", şi aşa mai departe. Cât de suportabil devine totul, chiar şi lucrurile cele mai grele şi mai potrivnice, de îndată ce le primim de la Domnul şi putem să le facem pentru El! Poate să fie vorba atunci chiar şi de executarea unor porunci nechibzuite şi fără raţiune, căci femeii care ascultă nu-i va fi greu, deoarece înaintea ochilor stă  Domnul şi din pricina Lui ea este gata să renunţi la propria părere, probabil corectă şi mai bună, şi să rămână liniştită. Privirea se va odihni atunci nu pe om şi ciudăţenia lui, ci pe Domnul şi voinţa Lui sfântă.

Femeia care are un soţ necredincios se află într-o poziţie deosebit de grea, mai ales dacă el are o atitudine duşmănoasă faţă de copiii lui Dumnezeu. Dar Cuvântul lui Dumnezeu se îngrijeşte şi de un astfel de caz. Nu este ca şi cum căsătoria dintre un credincios şi un necredincios ar fi numită bună; ştim că este tocmai contrariul. Dar aşa cum s-a întâmplat în primele zile ale creştinismului, la fel se întâmplă şi astăzi, că unul dintre cei doi soţi vine la credinţă după ce s-au căsătorit, în timp ce celălalt merge pe calea largă! În prima parte a studiului nostru am discutat aceasta din perspectiva bărbatului şi am văzut cât de multă înţelepciune de sus, dragoste şi răbdare are nevoie soţul credincios, ca să se comporte aşa cum se cuvine faţă de soţia lui nemântuită; incomparabil mai greu este în cazul contrar pentru o femeie credincioasă, să unească obligaţiile faţă de soţul ei cu credincioşia faţă de Hristos. Poate să fie imposibil, să fie supusă soţului în toate. De exemplu, dacă acesta i-ar cere soţiei lui lucruri care sunt în contradicţie cu Cuvântul şi voia lui Dumnezeu, astfel încât ascultarea faţă de soţul ei ar însemna neascultare faţă de Dumnezeu, atunci ar fi valabile şi pentru ea cuvintele apostolului: „Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni” (Faptele Apostolilor 5:29 ). Căci dacă o femeie vrea să asculte de soţul ei ca „de Domnul”, este evident că cerinţa de a face ceva păcătos este exclusă de la această ascultare. Cum ar putea ea să aducă anumite păcate în legătură cu numele sfânt al Domnului? Însă o femeie care se află într-o astfel de situaţie trebuie să fie foarte vigilentă şi în cazul concret să se verifice exact, pe ce bază refuză ea ascultarea. Inimile noaste sunt deosebit de înşelătoare şi supunerea nu este în natura noastră. De aceea femeia credincioasă trebuie să fie atentă, să nu folosească Cuvântul lui Dumnezeu pentru justificarea egoismului ei! Oricât ar fi de adevărat că Domnul are primele şi cele mai înalte drepturi asupra alor Săi, şi oricât de deplin ar recunoaşte El când o femeie refuză să facă ceva păcătos din ascultare faţă de voia Lui clară, tot aşa de puţin va justifica El o acţiune care nu îşi are originea în credinţa şi credincioşia faţă de El, ci în propria voinţă. Probabil că El va considera că este bine să încerce sufletul într-un fel pe care acesta nu-l înţelege, care îi pare aproape insuportabil şi al cărui folos şi necesitate nu poate să le vadă. Dar dacă credinţa este activă, o astfel de soră va nădăjdui liniştită în Domnul şi va aştepta călăuzirea Sa, având încredere în bunătatea şi înţelepciunea Sa; şi chiar dacă şcoala va fi grea şi timpul de încercare va fi lung, sfârşitul va fi totuşi binecuvântat şi răbdarea va fi răsplătită din belşug.

Vreau să prezint aici gândurile unui scriitor, plecat acum la Domnul (H. J. Lemkes), care ilustrează foarte frumos şi clar tema cu care ne ocupăm. El spune:

Cât de mult este chemarea femeii la supunere în concordanţă cu întreaga ei fiinţă! Nu poate exista nicio înjosire pentru ea în ocuparea locului care îi este oferit prin natură; chiar şi atunci când este necesară o mare lepădare de sine şi supunerea îi devine uneori grea, ea va simţi că natura ei nu poate fi satisfăcută dacă nu ţine seama de chemarea ei. Căci de când păcatul este în lume, nu există nicio chemare care să poată fi îndeplinită fără lepădare de sine.

O, cât de înaintată este în privinţa aceasta femeia creştină faţă de celelalte femei! Ea a învăţat că totul s-a stricat şi s-a degradat prin păcat, de aceea, prin natura ei, femeia poate la fel de puţin să fie ascultătoare şi supusă faţă de soţul ei, cât este în stare soţul să-şi iubească soţia. Însă prin credinţa în Hristos, în ea este o viaţă nouă, şi în libertatea părtăşiei cu Dumnezeu ea poate găsi putere să-L glorifice pe Dumnezeu prin supunerea faţă de soţul ei. Supunerea ei este ca aceea a Adunării, de bună voie, o supunere a dragostei; ea este din Dumnezeu. Principiile soţului sunt principiile ei; hotărârile şi rânduielile lui sunt firul ei călăuzitor. Soţul ei este capul, care conduce şi guvernează; ea îl urmează şi este ascultătoare. Ea este o fiică a Sarei, numind pe soţul ei „Domn“ (1. Petru 3:6 ). Deci, în familie şi în casă nu sunt două principii călăuzitoare, prin care astăzi are bărbatul supremaţia, mâine femeia; ci în toate domneşte unitatea, o unitate de care femeia se alipeşte şi care nu se întrerupe arbitrar într-un fel sau altul. Ea nu cere socoteală de la soţul ei, de ce el hotărăşte într-un fel într-un anumit caz, iar în alt caz hotărăşte altfel, tot aşa cum nici Adunarea nu-şi permite să ceară lui Hristos socoteală cu privire la ceea ce El a hotărât şi permite pentru Casa lui Dumnezeu. Şi faptul că ea se comportă astfel, este spre onoarea ei; ea îşi găseşte satisfacţia în aceasta şi simte că ea este la locul ei; da, dacă ea ar ieşi din aceste limite s-ar dezavantaja singură mult mai mult decât soţul ei. Acela, înaintea ochilor căruia conduce drumul ei, nu este soţul ei, ci Domnul; şi de aceea ea îi este supusă, chiar şi atunci când soţul ei nu o vede, căci ştie că ochiul Domnului este îndreptat tot timpul asupra ei.

Această conştienţă o pune şi în situaţia de a dovedi supunere şi atunci când aceasta presupune o mare lepădare de sine. Din păcate există bărbaţi, chiar şi bărbaţi ai soţiilor credincioase, care „nu sunt ascultători de Cuvânt”. În acest caz deseori supunerea nu este un lucru uşor. De exemplu, când bărbatul (care nu poate să dispună de duhul soţiei sale, ci are putere numai asupra trupului ei) îşi împiedecă soţia să urmeze unele dorinţe şi nevoi spirituale ale inimii ei, atunci ea are foarte mare nevoie să se ţină strâns de conştienţa chemării ei înaintea lui Dumnezeu, pentru ca să nu-şi părăsească starea de supunere. Soţul ei nu poate şi nu are voie s-o împiedice ca ea să-şi predea inima Domnului, să-I slujească şi să trăiască în părtăşie cu El; dar el poate, de exemplu, să-i interzică să viziteze pe văduve şi orfani, motiv pentru care ea ar părăsi cu drag din când în când casa; el poate să-i interzică ca ea să primească copii ai lui Dumnezeu şi să-i găzduiască, deşi ea şi-ar deschide cu drag casa. Ea ar face mai mult pentru săraci şi pentru bolnavi, ar sătura cu plăcere mai mulţi flămânzi şi ar îmbrăca pe cei nevoiaşi, dar soţul ei nu-i permite. Dacă Domnul nu ar sta înaintea ochilor ei, ea ar putea să facă uşor loc gândului că în aceste lucruri ea are libertatea să părăsească locul ascultării şi să acţioneze contrar voii soţului ei.

Sau s-ar putea ca soţul ei să nu fie o piedică pentru ea în sensul celor prezentate mai înainte, dar căile lui îi pricinuiesc mult necaz, căci sunt căi ale păcatului şi morţii. Cât de uşor se poate lăsa ea ademenită în privinţa aceasta, în loc să rămână supusă! Prin reproşuri şi predici de morală ea joacă rolul unei moraliste, aşa că pe lângă toate lucrurile greşite care se văd la soţul ei, se mai adaugă şi amărăciunea. Sau soţul ei se bucură s-o supere şi s-o chinuiască, probabil chiar s-o maltrateze şi cât de mare este atunci pericolul ca ea să răspundă cu cuvinte de insultă, păşind înaintea soţului ei cu îndărătnicie şi mânie, în loc să se plece tot mai mult şi să strige către Domnul. Dar dacă ea este supusă, nu pentru că soţul ei i-a făcut supunerea mai uşoară, ci pentru că este voia Domnului şi ea doreşte să-I placă Lui, atunci, în puterea Domnului, ea va putea să rămână „femeie“. S-ar putea ca soţul ei să nu-i dovedească dragostea pe care i-o datorează şi astfel el să nu corespundă chemării sale, însă ea s-a dăruit odată lui şi ea îşi păstrează în smerenie locul, ştiind că este a lui şi rămâne a lui atât timp cât trăieşte el. Aceasta este „purtarea curată, în temere”, prin care bărbatul poate fi câştigat când priveşte la ea (1. Petru 3:1-2 ).

Cu cât o femeie este mai mult „femeie“, adică cu cât merge mai mult în slăbiciune pe drumul dăruit ei, un drum al ascultării, al răbdării şi al suportării, cu atât mai mult ea va exercita o forţă mai mare, tot aşa cum şi Biserica suferindă, prin răbdarea şi perseverenţa ei liniştită, a condus unele inimi răzvrătite, care nu au fost atinse de Cuvânt, la cunoaşterea Adevărului. Da, dintr-o astfel de femeie* iese o putere care este mai puternică decât Cuvântul. De aceea, voi femeilor, dacă vreţi să rămâneţi femei supuse, slabe, aşa cum a hotărât Dumnezeu, să nu credeţi că vouă nu v-a fost dată nicio putere; căci, cu adevărat, voi nu aveţi nevoie să vă însuşiţi o putere care este în afara limitelor chemării voastre. Domnul este cu voi, aşa că puteţi arăta permanent puterea biruitoare a dragostei răbdătoare!


* Când însă o femeie, prin ciudăţeniile şi greşelile ei, preluate probabil din viaţa ei de odinioară, îl determină pe soţul ei s-o trateze fără dragoste, atunci ea va fi fără putere, cu excepţia cazului când ea s-a recunoscut în lumina lui Dumnezeu şi şi-a judecat greşelile.

Ajungem acum la îndemnurile particulare pe care Cuvântul lui Dumnezeu le dă femeii. Vom vedea din nou, cât de exact cunoaşte Dumnezeu pericolele şi ispitele care sunt pe cărarea unei femei credincioase, şi cum El caută să le întâmpine în har şi credincioşie.

Şi soţia să se teamă de soţ”. Cu aceste cuvinte încheie apostolul învăţăturile lui preţioase din Efeseni 5 . Este totodată concluzia pe care el o trage din toată învăţătura sa. Soţul trebuie să-şi iubească soţia ca pe sine însuşi şi soţia trebuie să se teamă de soţul ei. Un rezultat frumos şi serios! S-a arătat deja că aici nu poate fi vorba de o teamă de sclav; căci soţia nu este sclava soţului, ci ajutorul lui. Dar ea nu trebuie să uite niciodată că ea nu a primit din partea lui Dumnezeu chemarea să stăpânească, şi în mod deosebit asupra bărbatului ei, ci să-l cinstească şi să-l respecte, să asculte de el, aşa cum Sara asculta odinioară de Avraam şi îl numea „domnul“ ei (1. Petru 3:6 ), da, să se teamă de el, aşa cum se teme Adunarea de Hristos, Domnul ei. Aşa scrie apostolul Pavel lui Timotei: „nu-i permit unei femei să înveţe pe alţii, nici să exercite autoritate peste bărbat, ci să rămână în linişte” (1. Timotei 2:12 ). Justificarea acestei cerinţe este simplă şi serioasă: „Pentru că Adam a fost întocmit întâi, apoi Eva”; şi mai departe: „Şi nu Adam a fost amăgit; ci femeia, fiind amăgită, a ajuns la călcare de poruncă.” Deci la creare, ea a fost pe locul doi, da, ea a fost luată din Adam; dar în căderea în păcat ea a luat locul întâi. Două fapte importante care vorbesc energic! În zilele noastre, când se vorbeşte atât de mult de drepturile generale ale omului, de egalitatea între bărbat şi femeie şi de egalitatea de origine a femeii cu bărbatul, este bine şi folositor să ne amintim de Cuvântul lui Dumnezeu neschimbat, care rămâne veşnic. „Şi soţia să se teamă de soţ”, aşa vorbeşte înţelepciunea divină, aşa a rânduit Dumnezeu; şi de aceea ia seama, dragă femeie credincioasă, să asculţi de porunca lui Dumnezeu şi să nu încerci nicidecum să lucrezi contrar ordinii Sale!

Şi în locul deja citat din prima epistolă a lui Petru este vorba de o umblare curată şi cu frică, acolo fiind vorba, aşa cum ştim, despre femei ai căror bărbaţi „nu ascultă de Cuvânt”. Deci şi acolo trebuie să fie purtare „cu frică”. Totodată „în curăţie”. Aceasta ne conduce la un pericol mare, căruia îi este expus în mod deosebit partea feminină; pericolul se numeşte dorinţa de a plăcea, cochetăria. Cât de mult se arată această înclinaţie rea, chiar şi la un copil, cât de adânc este înrădăcinată şi ce repede creşte cu timpul! Cât de mult schimonoseşte aceasta pe unele fete tinere şi, din păcate trebuie să adăugăm, chiar pe unele femei! Ce pericole mari pentru curăţia şi neprihănirea inimii ascunde cochetăria!

Să ascultăm ce vrea să spună Cuvântul lui Dumnezeu femeilor în această privinţă: „La fel şi femeile, să se gătească în ţinută cuviincioasă, cu modestie şi discreţie, nu cu împletituri de păr, sau cu aur, sau cu perle, sau îmbrăcăminte scumpă, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care mărturisesc că se tem de Dumnezeu” (1. Timotei 2:9-10 ). „Tot aşa, soţiilor, fiţi supuse soţilor voştri, încât, chiar dacă unii sunt neascultători de Cuvânt, să fie câştigaţi fără cuvânt, prin purtarea soţiilor; ... podoaba voastră să nu fie cea de afară, a împletirii părului şi a purtării aurului sau a îmbrăcării hainelor, ci omul ascuns al inimii, în frumuseţea nepieritoare a unui duh blând şi liniştit” (1. Petru 3:1-4 ).

Nu face parte din tema noastră propriu-zisă să discutăm aceste îndemnuri la modul general; noi avem de-a face numai cu femeile căsătorite. Dar ce este adevărat pentru femeie în general, este valabil şi în cazul particular al femeii măritate, da, într-o măsură mult mai mare, căci în mod normal influenţa ei este mai mare decât a unei surori necăsătorite. De cele mai multe ori comportarea ei dă tonul pentru restul membrilor feminini ai familiei sau ai casei; da, ea îşi pune amprenta pe toată casa şi în mod deosebit în cercul de acţiune al femeii. De aceea ea poate face mult bine, dar şi mult rău. Dacă ea este cochetă, iubeşte luxul şi înfăţişarea exterioară, atunci copiii şi angajaţii casei, menajarea casei întregi, toţi vor arăta corespunzător. Dacă ea este simplă şi fără pretenţii, dacă iubeşte înfăţişarea modestă, atunci întreaga casă va creea aceeaşi impresie binefăcătoare asupra spectatorului, chiar şi atunci când Dumnezeu a dat omului multă bogăţie materială. Este de la sine înţeles că există o diferenţă între casele credincioşilor, în funcţie de situaţia lor materială; dar fie bogat sau sărac în lucrurile pământeşti, fiecare bărbat şi fiecare femeie trebuie să se gândească cum poate el, sau ea, în starea în care se găseşte, să placă Domnului şi să fie spre folosul şi zidirea altora (Romani 15:2 ).

Cu modestie”, ce vrea să spună aceasta? Se referă aceste cuvinte numai la îmbrăcămintea femeii? Sau ele se referă la toată comportarea ei? Desigur că se referă la ambele. De aceea se adaugă imediat: „ţinută cuviincioasă şi discreţie.” Aşa deci împodobiţi-vă, voi, femeilor, în acest fel plăcut! Împodobiţi-vă pentru soţii voştri, pentru copiii voştri, pentru casele voastre, dar, înainte de toate pentru Domnul! Înclinarea de a se împodobi este în natura feminină. Dumnezeu nu o condamnă, dar El doreşte cu plăcere s-o călăuzească în direcţia bună. De aceea, împodobiţi-vă: însă nu cu împletituri de păr şi aur şi perle şi pietre scumpe, „ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care mărturisesc temerea de Dumnezeu.” Ce frumos şi plăcut este să vezi o femeie care se împodobeşte în felul acesta; care are o înfăţişare simplă şi modestă, nu se înghesuie să treacă pe prim plan, nu caută să iasă în evidenţă şi să se facă cunoscută, ci îşi face lucrul în linişte şi fără pretenţii; care se bucură să slujească, să asculte şi să înveţe şi care deja prin îmbrăcămintea ei exterioară lasă să se recunoască faptul că ea cunoaşte o altă podoabă decât aceea care constă în perle, verighete şi îmbrăcăminte scumpă, de modă nouă. Cu siguranţă, o astfel de femeie nu este delăsătoare în îmbrăcămintea ei, sau dezordonată şi murdară cu privire la sine însăşi sau la casa ei. Aceasta nu ar fi nicio podoabă, n-ar fi ceva atrăgător pentru Dumnezeu şi pentru oameni. Nu, ea este foarte conştientă de responsabilitatea ei în această privinţă şi se îngrijeşte „să placă soţului ei”. Ea ştie foarte bine, cum prin activitatea ei liniştită şi prietenoasă, prin ordine şi curăţie în casă, poate să facă căminul plăcut şi valoros soţului ei; şi ea ştie, de asemenea, cum opusul acestui fel a dezgustat pe unii soţi şi i-a condus pe căi greşite. Tabloul unei femei dezordonate şi guralive, aşa cum este prezentat în 1. Timotei 5:13 , este pentru ea o urâciune: „leneşe, umblând prin case; şi nu numai leneşe, ci şi vorbăreţe şi amestecându-se în toate, vorbind ce nu trebuie.” Ea îşi pune la inimă cuvântul: „O femeie să înveţe în tăcere”; şi ea ştie că domeniul activităţii ei este în primul rând în casă, cu toate că ea are voie să facă şi trebuie să facă orice lucrare bună (1. Timotei 5:10 ).

Dumnezeu să facă în aşa fel încât toate femeile credincioase să dorească mai mult acest tablou! „Femeile sfinte, care şi-au pus nădejdea în Dumnezeu” (1. Petru 3:5 ), se împodobeau odinioară în felul acesta şi Dumnezeu nu a trecut cu vederea acest fapt. Istoria lor este notată pe paginile Cuvântului lui Dumnezeu şi ceea ce ele au făcut în linişte şi felul în care ele s-au împodobit cu această „podoabă care nu se vestejeşte”, nu va fi uitat în veşnicie. Cât de dureros este că unele femei creştine acordă valoare aşa de mare unei îmbrăcăminte frumoase, care izbeşte privirea! Întreabă-te singură, iubită cititoare: este demn pentru o ucenică a lui Isus din Nazaret, Cel smerit şi umil, să acorde o valoare aşa de mare îmbrăcămintei şi podoabei? Ai vorbi tu aşa de mult despre modă şi cele mai noi modele, dacă Domnul Isus ar sta lângă tine? Ai merge pe stradă alături de Domnul şi Mântuitorul tău îmbrăcată cu hainele tale moderne şi purtând podoabele tale?

Nu spune că nu trebuie să exagerăm pe această temă, că nu este chiar aşa de grav. Nu spune nici că aceste lucruri trebuie lăsate la conştiinţa fiecăruia; poţi să ai o inimă smerită având o haină preţioasă, şi invers, cu o haină simplă să ai o inimă mândră. Aceasta este cu siguranţă adevărat, dar, cu toate acestea, învăţătura clară şi serioasă a Cuvântului lui Dumnezeu este dreaptă. Păzeşte-te să nu toceşti ascuţimea acestei săbii cu două tăişuri. O privire serioasă, fără prejudecăţi, în adunările noastre de duminică (în mod deosebit în oraşele mari) este suficientă să ne arate că în mijlocul nostru este multă înclinaţie spre vanitate şi podoabă „scumpă”. Cât de mult întristează şi umileşte această realitate, în mod deosebit când ne gândim la strângerea noastră pentru Masa Domnului! Noi vestim acolo moartea Domnului nostru, a Mântuitorului lepădat şi răstignit de lume, cu care mărturisim că şi noi suntem lepădaţi şi răstigniţi împreună cu El. Noi spunem că am ieşit afară din tabără şi purtăm ocara lui Hristos. Ne strângem ca copii ai Dumnezeului sfânt, ca familie a Sa, despărţită de lume şi de caracterul ei. Domnul Însuşi este în mijlocul nostru şi ochiul Tatălui priveşte din cer la noi. Noi am fost spălaţi, curăţiţi şi sfinţiţi; ocara Egiptului (a lumii) a fost îndepărtată de la noi. Şi cu toate acestea, mulţi dintre noi dovedesc prin înfăţişarea lor exterioară că ei practic „trăiesc încă în lume”. Îmbrăcămintea lor, podoaba lor, da, întreaga lor comportare poartă urmele clare ale Egiptului, petele urâcioase ale lumii. O, voi femei şi mame, ascultaţi de cuvintele serioase şi insistente ale lui Dumnezeu! Treziţi-vă, dacă aţi adormit, la conştienţa vie şi profundă a responsabilităţii voastre atât faţă de Domnul, cât şi faţă de casele voastre, şi nu în ultimul rând faţă de copiii voştri! Rugaţi-vă să aveţi parte de mult har de la Dumnezeu, ca să puteţi corespunde acestei responsabilităţi, voi înşivă fiind un model bun „în frumuseţea nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu.”

Cu privire la acest duh blând şi liniştit, scriitorul amintit mai înainte remarcă: „Scriptura numeşte aceasta podoaba femeii. Deci Domnul permite femeii să se împodobească. Aşa cum prin faptul că El o îndeamnă la curăţie şi supunere, prin aceasta a dat totodată expresie dorinţei ei, El recunoaşte aici trăsătura de caracter a femeii, pe care El Însuşi a pus-o în ea, şi anume aceea de a se împodobi cu plăcere. Însă să nu uităm că alcătuirea şi comportarea tuturor s-a stricat şi s-a întors pe dos în urma păcatului; tot aşa s-a întâmplat şi cu femeile, începând chiar din timpul acela, cu privire la înclinaţia lor de a se împodobi. Îmbrăcămintea, care este în fond urmarea păcatului (Geneza 3:7,21 ), a devenit pentru femeie ceva care să-i dea o înfăţişare atrăgătoare, plăcută. Împletirea părului şi purtarea de aur şi perle a făcut din aceasta subiectul căutărilor ei stăruitoare. Dar, vai! El, Cel care a creat-o, şi care ştie cel mai bine de ce are ea nevoie, nu o consideră nicidecum împodobită, chiar dacă ea ar fi îmbrăcată cu cele mai preţioase podoabe şi cea mai frumoasă îmbrăcăminte. El nu-i interzice nici îmbrăcămintea, nici gustul; dar dacă ea nu poate dovedi nimic altceva, decât numai acestea, El trebuie să rostească sentinţa asupra ei, aceea că ei îi lipseşte singura podoabă adevărată. Şi această podoabă scumpă în ochii lui Dumnezeu este „un duh blând şi liniştit”. Ferice de femeia care a înţeles aceasta! Ea, „liniştea“, ocoleşte orice larmă inutilă, şi ea merge în linişte pe drumul ei chiar şi în exercitarea activităţilor casnice. Înainte de toate, ea se ţine departe de orice indiscreţie. Ea nu vorbeşte mult, şi de aceea are timp să se gândească la cuvintele ei. În nici un caz ea nu se aseamănă cu acele femei guralive, care produc atâta nenorocire cu limba lor ascuţită, nu numai în casele lor proprii, ci şi în alte familii. De aceea ea nu are nicio vină când se adună aşa de multă furtună şi nemulţumire, ca urmare a clevetirilor şi calomnierilor din partea acelor femei care vorbesc ce nu se cuvine (1. Timotei 5:13 ).

Ea este şi „blândă”. Furia şi asprimea îi sunt străine. Ea poate îndura multe, nu numai greutăţile mari, pe care le aduce viaţa cu sine, ci mai ales acele poveri mici care se întâlnesc zilnic şi în fiecare ceas într-o gospodărie, în mod deosebit când ea este puţin mai numeroasă. Şi în timp ce ea însuşi nu se lasă tulburată, prin blândeţea ei ştie să exercite o influenţă liniştitoare asupra celorlalţi, aşa că unele ocazii de ceartă şi mânie dispar. Ea este o adevărată făuritoare de pace (Matei 5:9 ), foarte capabilă să înlăture conflictele din cale, să împace pe cei învrăjbiţi şi să stimuleze înţelegerea. Ea nu este numai aparent, în exterior, liniştită şi blândă; nu, totul îi reuşeşte, deoarece ea are un duh blând şi liniştit. Aşa este ea lăuntric, şi de aceea şi în afară se arată acelaşi fel de gândire. Şi ea este în felul acesta deoarece Dumnezeu a lucrat în ea. Ea a învăţat să fie aşa prin învăţătura Duhului şi probabil pe calea multor umiliri. De aceea, şi dorinţa ei este să înveţe tot mai mult pe această cale.

Femeia care este împodobită în felul acesta nu va dori o altă podoabă. Pentru ca să facă o impresie plăcută asupra altora, şi la aceasta serveşte podoaba, ea nu are nevoie de îmbrăcăminte scumpă, de aur sau de perle. Pretutindeni unde se arată, ea lasă în urmă un tablou plăcut, imaginea liniştii şi a blândeţii. De aceea ea se îmbracă simplu şi podoaba ei este „timiditatea şi modestia”, „duhul blând şi liniştit”, unite cu „fapte bune”. Căci cu toate că ea trăieşte retrasă în familia ei şi nu apare în viaţa publică, care este domeniul de activitate al soţului, totuşi nicidecum nu îi este interzis să facă fapte bune. Dimpotrivă, unele lucrări frumoase pot fi făcute de femeie. Bărbatul poate să facă construcţii impunătoare, lucrări de artă măreţe şi alte lucruri asemănătoare, lucruri pe care oamenii le preamăresc; dar femeia este destinată să facă lucrări care nu sar în ochi, dar pe care Domnul le laudă, şi care răspândesc un miros plăcut în jurul lor. Viaţa ei casnică, departe de forfota mulţimii, îi permite să stea mult la picioarele Domnului şi să asculte cuvintele Lui, care îi oferă o plăcere mult mai mare decât lauda gălăgioasă, pe care probabil o primeşte soţul în cercul lui de acţiune. Fie ca toate femeile credincioase să simtă că noi atingem aici o coardă care ar fi de dorit să vibreze înlăuntrul lor! Femeia care nu are nicio înţelegere în privinţa aceasta este de plâns.

În 1. Timotei 2:15 se oferă o făgăduinţă deosebită femeii credincioase şi modeste, care îi aduce foarte multă mângâiere. Prin femeie a intrat păcatul în lume, şi odată cu el blestemul, da, împreună cu el a venit judecata deosebită pe care Domnul a rostit-o asupra Evei în Geneza 3:16 . Ce mângâiere este acum pentru femeia credincioasă, să audă aici că tocmai ceea ce a venit asupra ei ca o pedeapsă pentru vina ei, a devenit un prilej pentru Dumnezeu să-i descopere în mod deosebit îndurarea Sa şi ajutorul Său de har! Ea va fi salvată în ceasurile grele dacă rămâne „în credinţă şi dragoste şi smerenie”, adică dacă împlineşte toate responsabilităţile care îi revin, având inima fericită şi spre slava lui Dumnezeu, lucru de care o femeie este capabilă.

Pe parcursul studiului nostru a fost vorba mereu de „fapte bune” pe care femeia le poate face şi aici este ocazia să amintim unele din ele. Vom avea şi ocazia să ne amintim de unele „femei sfinte”, al căror nume ni l-a păstrat Cuvântul lui Dumnezeu. Este de la sine înţeles că faptele bune ale femeii se află pe un teritoriu total diferit decât al bărbatului.

Cuvintele apostolului Pavel din 1. Timotei 5:10 ne dau un fir călăuzitor bun pentru această parte a studiului nostru; ele descriu faptele unei femei credincioase cu adevărat. Apostolul spune acolo despre văduvele care sunt îndreptăţite să fie trecute pe lista Adunării pentru persoanele care au nevoie de ajutor: „O văduvă, ca să fie înscrisă pe listă, ... având mărturie în fapte bune – dacă a crescut copii, dacă a fost primitoare de oaspeţi, dacă a spălat picioarele sfinţilor, dacă i-a ajutat pe cei necăjiţi, dacă a urmărit orice faptă bună.” Un şir frumos de lucruri de dorit, nu-i aşa? Să le luăm la rând pe scurt. Apostolul începe cu ceea ce este cel mai apropiat de o femeie şi mamă, când spune: „dacă a crescut copii”. Desigur, nu este necesar să spunem că apostolul nu vrea să spună: „Dacă ea a avut copii şi i-a crescut, indiferent cum au crescut şi ce au devenit ei”. Nu, asupra părinţilor creştini stă obligaţia sfântă să-şi crească copiii „în disciplina şi mustrarea Domnului”. Chiar dacă în această privinţă soţul are cea mai mare responsabilitate, totuşi femeia nu se poate sustrage de la responsabilitatea ei. Dimpotrivă, educarea copiilor în primii ani se află în cea mai mare parte în mâinile mamei şi chiar odată cu înaintarea în vârstă a copiilor, fiindcă tatăl este frecvent plecat de acasă datorită serviciului, ca să-şi poată îndeplini corespunzător obligaţiile, aşa cum ar fi necesar şi bine.

Deci educaţia copiilor este mai mult pe seama mamei; şi de asemenea, oricine ştie cât de importantă şi binefăcătoare este influenţa mamei asupra sufletului copiilor, fiind probabil decisivă pentru toată viaţa. Cine poate să poruncească şi să îndemne aşa de afectuos, să atenţioneze aşa de cordial şi să vorbească ca o mamă? Cine înţelege să prezinte cum se cuvine dragostea Marelui Prieten al copiilor şi să se roage împreună cu ei, aşa cum face mama; cine poate să simtă aşa de intim şi cordial cu copilul ei, să ia parte la bucuria şi la necazurile lui, aşa cum face inima de mamă? De aceea, voi, femei şi mame, fiţi pline de râvnă şi sârguincioase în acest domeniu al activităţii voastre! El este aşa de vast şi de promiţător, şi totuşi este deseori neglijat! Un slujitor al Domnului a discutat cu o fetiţă despre aceste lucruri veşnice, în lipsa mamei. După ce i-a povestit unele lucruri din Vechiul Testament şi apoi din viaţa Domnului Isus, el i-a zis: „Mama ta îţi povesteşte cu siguranţă multe despre Domnul Isus, nu-i aşa?“ „Nu“, a răspuns ea, „mama mea nu are timp să-mi povestească.

Nu se întâmplă aşa cu unele mame foarte preocupate? Hăinuţele pe care ea le face, fiertul, coptul, curăţenia, o solicită aşa de mult, că nu-i mai rămâne „deloc timp“, ca să-şi adune copiii în jurul ei şi să le povestească despre Domnul Isus; nu are timp să cânte o cântare împreună cu copiii ei spre slava Domnului. Şi cu toate acestea, micuţii ascultă, cântă şi întreabă cu plăcere. O, voi, mame harnice, în osteneala şi grija zilnică să nu uitaţi ceea ce este mai important. Vorbiţi cu copii voştri despre Domnul Isus, povestiţi-le din comoara bogată a povestirilor biblice, pentru că aceasta poate să slujească spre învăţătura şi stimularea lor! Probabil că veţi trăi bucuria faptului că copiii voştri vor cunoaşte foarte devreme pe Mântuitorul; în orice caz se vor vedea roadele binecuvântate ale unei astfel de lucrări. Cât de invidiat este un om care seamănă cu Timotei: „de copil cunoşti Sfintele Scrieri, care pot să te facă înţelept spre mântuire”! Ce model demn de urmat este exemplul acestor mame şi bunici precum Eunice şi Lois! (2. Timotei 1:5 ; 3:15 ).

Aici sunt constâns să spun încă un gând. Unele mame sunt necăjite de numărul copiilor lor şi în linişte se ceartă cu Dumnezeu şi cu oamenii, că au parte de o povară aşa de mare. Cu toată compasiunea pentru situaţia grea a unei mame cu mulţi copii şi nevoi mari, trebuie totuşi să spun că ea nu procedează corect şi păcătuieşte dacă începe să murmure şi protestează vehement în inima ei împotriva lui Dumnezeu. Căci copiii sunt un dar preţios de la Dumnezeu şi aşa trebuie să-i privească o mamă credincioasă şi cu inima mulţumitoare, creascându-i pentru cer în măsura în care depinde de ea. Dacă ea priveşte lucrurile din acest punct de vedere, atunci orice povară îi va fi uşoară şi ea va experimenta că Domnul nu pune asupra ei mai mult decât poate să ducă, ci El este împreună cu ea, simte cu ea, aude şi împlineşte rugăciunile ei (Psalmul 115:13-14 ).

Ajungem acum la cel de-al doilea punct din înşiruirea faptelor bune; apostolul spune: „dacă a fost primitoare de oaspeţi, dacă a spălat picioarele sfinţilor.” Deja în Vechiul Testament auzim multe despre ospitalitate. Dumnezeu îndeamnă poporul Său în multe locuri să facă bine străinului, să-l ospăteze şi să-l găzduiască. Iov spune despre sine: „Străinul n-a rămas noaptea afară, am deschis călătorului uşile mele” (Iov 31:32 ). Da, vedem că ospitalitatea era o mare onoare încă din cele mai îndepărtate timpuri, iar oamenilor ca Avraam, Lot şi Manoah li s-a oferit onoarea să ospăteze şi să găzduiască îngeri. La Avraam şi chiar şi la Lot, vedem cum străini necunoscuţi au fost invitaţi prietenos să poposească şi au fost învioraţi prin spălarea picioarelor şi ospătare (compară cu Geneza 18:1-8 ; 19:1-3 ; 24:17-25 ; 4:8-10 şi alte locuri). În Deuteronom 10:17-19 citim că Dumnezeu „iubeşte pe străin şi-i dă hrană şi îmbrăcăminte”; şi acest verset este legat de îndemnul: „Să iubiţi pe străin, căci şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului.

Ospitalitatea este cu mult mai mult o virtute creştină şi există numeroase locuri în Noul Testament în care suntem îndemnaţi insistent să o practicăm. Aşa citim în Romani 12:13 : „Fiţi primitori de oaspeţi”; în 1. Petru 4:9 : „Fiţi primitori de oaspeţi între voi, fără cârtire”, şi în Evrei 13:2 : „Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi, căci unii, prin ea au găzduit, fără să ştie, pe îngeri” (compară şi cu 3. Ioan 5 ; 1. Timotei 3:2 ; Tit 1:8 ; Matei 25:35-40 ; Faptele Apostolilor 16:15 , şi aşa mai departe). În mod normal, când este vorba de primirea de oaspeţi, femeia are cel mai mult de lucru, şi de aceea este un mare pericol ca ea să obosească sau să murmure, mai ales când oaspeţii sunt neînsemnaţi sau osteneala ei este puţin recunoscută. Uneori pot fi şi lucrări neplăcute, ca de exemplu spălarea picioarelor sfinţilor, care era o lucrare josnică, puţin plăcută naturii omului. Dar cu cât lucrarea este mai neplăcută şi mai de jos, cu atât mai mult ea cere lepădarea de eul propriu, şi cu atât mai plăcută este pentru Domnul. Da, să nu uităm, iubite cititoare, că Domnul răspunde celor de la dreapta Lui, în Matei 25:40 : „Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.

A treia caracteristică este: „ ... dacă i-a ajutat pe cei necăjiţi.” Şi aici se deschide un câmp vast al activităţii de dragoste a femeii. Întotdeauna există în jurul nostru săraci şi bolnavi, slabi şi necăjiţi. Ştii tu, soră dragă, că ai o deosebită obligaţie de dragoste faţă de aceştia, care priveşte pe bărbat mai puţin decât pe tine? Încerci să reduci puţin din datoria ta? Şi în privinţa aceasta Cuvântul lui Dumnezeu îţi oferă multe exemple încurajatoare. Îţi este cunoscut numele Dorcăi; dar vei face bine să reciteşti din când în când Faptele Apostolilor 9:36-39 . Din păcate noi suntem ascultători aşa de uituci! De asemenea cunoşti şi numele lui „Fivi”; marele apostol spune despre ea: „ea a fost un ajutor multora şi mie însumi” (Romani 16:1-2 ). Ce onoare pentru aceste surori! „Abigail” din Vechiul Testament este un alt exemplu frumos care a fost gata să ofere ajutor celor necăjiţi. Totodată vedem la ea, cum prin blândeţea şi înţelepciunea ei a îndepărtat pieirea capului soţului ei rău şi a oprit chiar şi pe David de la o faptă care mai târziu i-ar fi pricinuit „prilej de cădere, ... mustrare de inimă” (1. Samuel 25 ).

Am putea să numim şi alte exemple, dar acestea sunt suficiente. Cuvintele de încheiere din textul nostru: „dacă a urmărit orice faptă bună” lasă loc pentru alte activităţi binecuvântate ale femeii; şi cu adevărat, în această privinţă găsim în Scriptură şi alte îndrumări demne de luat în seamă. De exemplu, cât de folositoare poate să fie soţia unui slujitor al Domnului, atât pentru soţul ei cât şi pentru lucrarea însăşi! Cât de important este locul ei de partea soţului ei, oriunde ar face el lucrarea, în ţară sau în străinătate! În Romani 16 auzim despre Maria, care a lucrat mult pentru credincioşi; apoi despre două femei, Trifena şi Trifosa, „care se ostenesc în Domnul”, în cele din urmă de Persida, preaiubita, „care s-a ostenit mult în Domnul”. În Filipeni 4:3 se vorbeşte despre două femei, care au luptat împreună cu apostolul pentru Evanghelie, şi în Romani 16:3 apostolul numeşte pe Priscila şi Acuila, soţul ei, tovarăşii lui de lucru în Hristos Isus, el numind femeia înaintea bărbatului, ceea ce cu siguranţă nu este lipsit de importanţă. Amândoi şi-au pus capul în joc pentru apostol, ca să-i scape viaţa, şi şi-au câştigat mulţumire nu numai din partea apostolului, ci şi din partea tuturor Adunărilor. Şi în Faptele Apostolilor apar de mai multe ori numele acestei familii onorabile, şi o dată (Fapte 18:26 ) citim chiar: „Acuila şi Priscila, auzindu-l (pe Apolo), l-au luat la ei şi i-au arătat (deci, amândoi) mai exact Calea lui Dumnezeu.

În Vechiul Testament auzim despre femei care „aveau o inimă înţeleaptă”, aşa că au luat parte la lucrarea pentru facerea Cortului, potrivit cu puterea şi aptitudinile lor. Fiecare femeie care avea inima înţeleaptă „a tors cu mâinile ei şi a adus ce a tors.” Ligheanul din faţă şi suportul lui, care se aflau la intrarea Cortului Întâlnirii, au fost confecţionate din oglinzile femeilor. În felul acesta ele au luat parte direct sau indirect la lucrarea Domnului. În Noul Testament întâlnim femei sfinte care au urmat pe Domnul Isus şi I-au slujit cu averile lor. A fost şi o femeie care L-a uns pe Domnul Isus şi noi ştim cât de mult a fost înviorată inima Lui prin aceasta. „De ce faceţi supărare femeii?”, spune El ucenicilor Lui neînţelegători, „pentru că ea a făcut o lucrare bună faţă de Mine” (Matei 26:10 ).

Am văzut tabloul cel mai frumos pe care Cuvântul lui Dumnezeu îl prezintă despre femeia credincioasă şi s-a spus destul ca să se arate că o femeie are spaţiu suficient şi ocazii suficiente pentru activitatea ei. Fie ca Domnul să trezească această dorinţă sinceră în multe surori, spre slava Sa şi spre binele alor Săi!

În Tit 2:3-5 , femeilor „în vârstă“ li se spune încă un lucru deosebit de important. După ce apostolul le-a adus aminte să se poarte aşa cum se cuvine stării lor sfinte, să nu fie clevetitoare, ci să înveţe pe alţii ce este bine, el continuă: „să le deprindă pe cele tinere să-şi iubească soţii, să iubească şi copiii, să fie chibzuite, curate, gospodine, bune, supuse soţilor lor, ca să nu fie vorbit de rău Cuvântul lui Dumnezeu.” Dumnezeu să ne dea multe astfel de femei „în vârstă”! Lucrarea lor este de mare însemnătate şi o binecuvântare bogată!

Am spus mai înainte: o femeie poate să facă mult bine, dar şi mult rău. Influenţa ei este mult mai mare decât probabil se gândeşte ea. Dacă s-ar putea sau s-ar dori să se urmărească originea şi cauza multor evenimente triste din familie, cu siguranţă că s-ar recunoaşte influenţa greşită a femeii în foarte multe cazuri. Da, chiar şi în mersul istoriei creştinismului, influenţa femeii a fost de o mare însemnătate. Când femeia nu este cu adevărat acolo unde a hotărât Dumnezeu să fie, ca ajutor al bărbatului, ea este atunci un obstacol pentru el. O „femeie dispreţuită” este unul din cele patru lucruri sub care se cutremură pământul şi nu mai poate să reziste (Proverbe 30:21-23 ). Însă valoarea unei femei înţelepte „este cu mult mai presus de rubine. Inima soţului ei se încrede în ea şi el nu va duce lipsă de venit. Ea îi face bine şi nu rău, în toate zilele vieţii ei. ... Ea îşi deschide gura cu înţelepciune şi pe limba ei este legea bunătăţii. Supraveghează căile casei”, şi aceasta este o chestiune importantă, de care deseori nu se ţine cont, „şi nu mănâncă pâinea leneviei. Fiii ei se ridică şi o numesc fericită şi soţul ei o laudă: »Multe fiice au lucrat cu vrednicie, dar tu le întreci pe toate!«” (Proverbe 31:10-29 ).

Aceasta este lauda femeii înţelepte. Înainte, femeilor, luptaţi ca s-o meritaţi! Lăsaţi să se vadă în toată comportarea voastră frumuseţea liniştită, plăcută a unei vieţii în care devine vizibilă bunătatea, blândeţea şi smerenia lui Hristos. Priviţi des în oglinda neînşelătoare a Cuvântului lui Dumnezeu, şi astfel să fiţi nu numai ascultătoare, ci şi împlinitoare ale Cuvântului. Umpleţi locul vostru important, conştiente fiind de slăbiciune, dar cu încredere în Domnul şi în ascultare de Cuvântul Său. Faceţi totul „ca pentru Domnul”, şi El va fi cu voi.

Farmecul este înşelător şi frumuseţea este deşartă; femeia temătoare de Domnul – aceea va fi lăudată” (Proverbe 31:30 ).

Nume și prenume *

Email *

Mesaj *