comori.org
comori.org

William Trotter

Arend Remmers

William Trotter

William Trotter a aparţinut primilor fraţi din Yorkshire. El s-a născut în anul 1818. Deja la doisprezece ani a găsit pacea cu Dumnezeu, prin lucrarea predicatorului metodist William Dawson (în nordul Angliei cunoscut ca "Billy Dawson"). Când avea paisprezece ani, a început deja să predice, şi la nouăsprezece ani a fost numit predicator al Noii Comunităţi Metodiste. El a lucrat mai întâi în Halifax, mai târziu în York. Acolo a lucrat spre mare binecuvântare; mulţi oameni au venit la credinţă. Dar William Trotter a început deja de devreme să se lovească de diferite lucruri incorecte din Comunitatea Metodistă. Acolo era odinioară deosebirea dintre "clerici"şi "laici", care creştea din ce în ce mai mult. Tot mai puternic s-a pretins şi recunoaşterea anumitor profesiuni de credinţă. Cu privire la viaţa practică, William Trotter s-a exprimat îndeosebi împotriva patimei după bogăţie, pe de altă parte şi contra formei organizate a binefacerii, iar el a insistat că fiecare credincios este răspunzător personal faţă de ceea ce Domnul i-a încredinţat, ca sa întrebuinţeze pentru familie, fraţi şi toţi cei în nevoie.

În timp ce William Trotter a lucrat astfel o binecuvântare vizibilă, printre altele şi o trezire în Halifax, conducătorii acestei grupări metodiste au decis să îl transfere la Londra într-o parohie, care sărăcise spiritual şi al cărei număr de membri se micşora continuu. El nu s-a conformat totuşi acestei "avansări", pentru ca el cunoscuse între timp cât de îngrozitor şi întru totul nescripturistic este când oamenii se aşează între slujitor în lucrarea sa şi Dumnezeu. El a demisionat astfel din postul său de predicator în Bradford.

La începutul anilor patruzeci ai secolului al nouăsprezecelea a intrat în legătură cu fraţii şi a fost îndată activ şi eficient în adunarea din Halifax. El l-a cunoscut pe John Nelson Darby şi a devenit unul dintre cei mai credincioşi prieteni ai săi. În problema Bethesda a fost ferm de partea sa; broşura sa: "The Whole Case of Plymouth and Bethesda" (Întregul caz Plymouth şi Bethesda; mai târziu titlul suna: "Originea aşa-zişilor fraţi deschişi") a devenit renumită. Lui William Trotter i-a fost lăsată o impresie profundă, când J.N. Darby i-a spus odată: "Secretul păcii lăuntrice şi puterea în afară este preocuparea cu binele, da, preocuparea din ce în ce mai mult cu binele".

William Trotter a fost câţiva ani redactor al micii scrieri: "The Christian Brethren`s Journal and Investigator", care probabil era succesoare a revistei "The Christian Witness" (1834-1841, Plymouth) şi predecesoare a "The Present Testimony" (editată la Londra de G. V. Wigram 1849-1873). El a contribuit cu o serie de articole şi pentru cunoscuta scriere lunară, "The Bible Treasury", a lui William Kelly. William Trotter a devenit totuşi cel mai cunoscut prin cărţile sale remarcabile despre profeţie: "Eight Lectures on Prophecy" (Opt meditaţii asupra profeţiei) şi: "Plain Papers on Prophetic Subjects" (Scrieri simple despre teme profetice). Foarte demne de atenţie sunt de asemenea "Five Letters on Worship and Ministry in the Spirit", care au apărut în germană sub titlul "Lucrarea lui Dumnezeu şi slujirea în Cuvânt" (Neustadt 1958, Paulus-Verlag, Caietul 150) , (şi în limba română sub titlul „Cinci scrisori”, Editura GBV, n. tr.) şi la "Ambasadorul Mântuirii", anul 1867, ca "Gânduri asupra lucrării lui Dumnezeu şi slujba Duhului Sfânt". Despre scrierea sa cu privire la originea fraţilor deschişi s-a arătat deja. Slujba lui William Trotter a fost foarte preţuită din toate părţile. El a fost un om iubitor, bun şi delicat, care se încredea în Dumnezeu. În lucrarea sa, "Istoria fraţilor", W.B. Neatby spunea că "fiecare, care îl cunoştea pe el, vorbea despre el cu mai mare consideraţie decât despre aproape oricare alt frate din Plymouth".

William Trotter a plecat acasă deja în 1865, în vârstă de patruzeci şi şapte de ani. Moartea lui a fost văzută de mulţi ca o pierdere grea. El era împreună cu Dr. Thomas Neatby, care provenea de asemenea din Yorkshire, unul dintre puţinii metodişti de odinioară care a avut un rol de conducere între fraţi.

Nume și prenume *

Email *

Mesaj *