comori.org
comori.org

Hendrik L. Heijkoop

Edwin Cross

Fratele Hendrik Heijkoop a fost luat acasă la Domnul într-o zi de Joi, 31 August. Trupul său a fost înmormântat Miercuri, 6 Septembrie în Winschoten, Olanda. El s-a născut în Olanda în 1906, al zecelea copil al unei familii temătoare de Dumnezeu. El a găsit pacea cu Dumnezeu în adolescent după o lungă şi profundă nelinişte. A dorit de timpuriu să Îl slujească pe Domnul dedicându-şi tot timpul pentru a predica şi a învăţa pe alţii Cuvântul lui Dumnezeu. Studiul Cuvântului a fost de atunci înainte principala sa preocupare şi desfătare. El avea un simţ ascuţit a ceea ce înseamnă să fi un slujitor al adevărurilor minunate cu privire la Adunarea lui Dumnezeu.

El a devenit un contabil de success însă şi-a folosit timpul liber pentru a sluji din Cuvântul lui Dumnezeu printre credincioşii din Olanda şi Germania. Atunci Dumnezeu l-a folosit pentru eterna binecuvântare a multora, inclusiv a bunicii mele. Bunicul meu ateu s-a convertit de asemenea în urma unei predici de-a lui şi de asemenea şi mama împreună cu mătuşa mea şi-au pus încrederea în Mântuitorul prin slujirea lui. Mama a fost botezată de el în covata pentru frământat aluatul a unui brutar. El mi-a spus odată că în acea vreme Domnul a lucrat în mod minunat pentru convertirea multora în nordul Olandei. Printre amintirile mele cu el este plăcerea lui atunci când un frate simplu cu o inimă dreaptă mulţumea Domnului la Cină. Dacă era prezent la o întâlnire ca adunare el nu prelua conducere ci aştepta întotdeauna ca Domnul să o facă. Fraţii se aşteptau întotdeauna ca el să vorbească, datorită darului său, însă dacă Domnul nu îi dădea vreun cuvânt, el spunea aceasta şi rămânea în tăcere. Întotdeauna am văzut contribuţia lui la conferinţa din Winschoten ca fiind bogată şi plină de Hristos şi de perspectiva întoarcerii apropiate a Mântuitorului. Uneori era greu de tradus însă niciodată lipsit de putere spirituală şi morală în ceea ce spunea. Ascultătorii (şi traducătorii) puteau fi cu uşurinţă mişcaţi până la lacrimi atunci când el punea înaintea noastră bogăţiile harului şi îndurării lui Dumnezeu.

Înaintea şi în timpul celui de-al doilea război mondial (1939 - 1945) el i-a îndemnat pe fraţii din Germania să-şi menţină despărţirea lor de viaţa politică din Germania şi să nu ia parte la persecuţia evreilor. Grija lui faţă de un client evreu la începutul războiului l-a adus în conflict cu naziştii. Pentru aceasta a fost trimis într-unul din celebrele lagăre de concentrare. El a fost în lagărul de muncă Vught, lângă Eindhoven. După câteva zile fratele Heijkoop a devenit grav bolnav, acuzând dureri de stomac. El a avut nevoie de întreaga lui putere într-un astfel de loc şi a strigat către Domnul după ajutor. Nu putea înţelege de ce suferea atât de mult. Sănătatea i-a revenit treptat şi a fost pus la muncă silnică. Domnul l-a făcut să capete favoare în ochii temnicerilor săi şi a devenit responsabil cu producţia produselor electrice Phillips (a căror fabrică a devenit centru de muncă silnică). După aproximativ 18 luni el a intrat în atenţia unui ofiţer care şi-a adus aminte că el nu ar mai putea fi găsit după ce a fost întemniţat. Planul lor era ca Heijkoop să fie lichidat (poate la Auschwitz, în Polonia). Din nou Domnul a intervenit şi din cauza unei cereri stăruitoare a domnului Phillips această sentinţă de moarte nu a fost executată. După aceasta, unul dintre clienţii fratelui Heijkoop de dinainte de război l-a rugat pe prietenul fiicei sale, un tânăr ofiţer german, să încerce să înlesnească eliberarea contabilului său, fratele Heijkoop. Tânărul ofiţer a falsificat nebuneşte semnătura superiorului său şi a înlesnit eliberarea fratelui nostru. Tânărul a plătit pentru aceasta cu viaţa, dar situaţia din Olanda ocupată de nemţi era de aşa natură încât fratele Heijkoop nu a fost arestat din nou.

În primele sale zile de libertate, când nu avea nimic altceva decât hainele care erau pe el, L-a auzit clar pe Domnul indicându-i că acum era timpul pentru a înainta prin credinţă în lucrare. La timpul potrivit, Domnul a purtat de grijă nu doar fratelui nostru, ca el să poată fi independent din punct de vedere financiar, ci de asemenea ca o imensă lucrare cu literatură să fie întreprinsă cu un efect larg răspândit şi cu binecuvântare pentru mulţi. Domnul i-a dat multe ocazii să slujească în afara Olandei, în America de Nord (în special în Canada), Spania, Elveţia şi Germania. El a vizitat Marea Britanie în anii 1950. El s-a bizuit mult pe călăuzirea Duhului Sfânt şi umbla fiind călăuzit de Domnul, slujind într-o lucrare care implica multe călătorii, pentru hrana celor ai lui Hristos. El a slujit printre fraţi în principal ca învăţător al Cuvântului lui Dumnezeu.

Mi-a povestit, cu o anumită ocazie, că uneori fraţii din Germania veneau la el şi-i cereau scuze pentru tratamentul pe care îl primise în mâinile naziştilor. Răspunsul lui era că ei nu aveau pentru ce să se scuze. Dacă au umblat ca străini, despărţiţi de lume şi de politica ei, atunci nu a fost nicio participare la răutatea stăpânirii din acea vreme. Dar dacă vreunul a susţinut regimul hitlerist în vreun fel, atunci ei erau cu siguranţă responsabili şi trebuiau să mărturiseasca aceasta de îndată Domnului. Aceasta a fost pentru mine o ilustrare clară a motivului pentru care un bun ostaş al lui Isus Hristos nu trebuie să se încurce în treburile vieţii acesteia. A participa în politică în orice fel aduce responsabilitatea participării la păcatele altuia.

El a editat o revista olandeză, 'Uit Het Woord der Waarheid' (Din Cuvântul adevărului), timp de peste patruzeci de ani şi a fost autorul a numeroase cărţi, poate cea mai cunoscută fiind „Începând cu Hristos”, cunoscută şi sub titlul de „Scrisori către tineri”. Aceste cărţi au fost tipărite în 458000 de exemplare fiecare şi au fost tipărite şi traduse în albaneză, bulgară, croată, olandeză, engleză, franceză, germană, hindu Mayalam, norvegiană, punjabi, portugheză, română, rusă (au circulat 9000 de cărţi în URSS înainte de anii 1980), spaniolă, tagalog, tamil, telegu, etc. El a lucrat pentru a promova cel mai larg posibil răspândirea oriunde a Bibliei (în special traducerea Darby) şi a literaturii de învăţătură sănătoasă. Atunci când oameni cu spirit sectar interziceau vânzarea ediţiei lor a setului de scrieri a lui Darby (Collected Writings, n.tr.) în afara cercului lor, fratele Heijkoop s-a îngrijit să se tipărească suficiente exemplare la un preţ modest pentru toţi cei care doreau. Într-o vreme erau foarte puţini în Europa care posedau un astfel de set, însă la începutul anilor 1980 majoritatea celor care erau activi în viaţa de adunare aveau unul, precum şi o copie a colecţiei Bible Treasury editate de William Kelly. Cei din Europa de est (pe atunci în principal ţări comuniste) şi ţările din lumea a treia erau atât de mult pe inima lui încât mii şi mii de cărţi au fost livrate acolo. El s-a bucurat văzând Evanghelia harului lui Dumnezeu răspândită larg. Astăzi foarte mulţi umblă potrivit adevărurilor pe care cărţile sale le expun din Scriptură. Vai, în unele locuri unii se întorc de la adevăr. Îmi amintesc cum mi-a spus că acolo unde lumina a strălucit cel mai mult, vedem acum cea mai mare depărtare şi întunecime. Atunci el se referea la Marea Britanie, însă vai, aceste cuvinte se pot aplica acum şi Olandei ...

Ultimii ani ai vieţii lui au fost tulburaţi de o sănătate extrem de precară iar memoria lui l-a lăsat în cele din urmă. El a locuit cu soţia lui la azilul condus de fraţi în Bonn, Germania. Ei nu au avut copii. Plecarea lui din această scenă a fost însoţită de mulţumiri Domnului pentru că a ridicat un astfel de dar şi pentru că l-a eliberat de trupul lui uzat şi slăbit pentru a fi în Paradis.

Aceasta este o schiţă biografică scurtă care arată doar puţin din ce a dat Domnul prin acest slujitor. Fie ca şi nouă să ne fie dat harul de a-L urma pe Domnul în ascultare cu credincioşie până la întoarcerea Lui pe nori pentru noi toţi. „Amintiţi-vă de conducătorii voştri, care v-au vorbit Cuvântul lui Dumnezeu; şi, privind atent la sfârşitul purtării lor, imitaţi-le credinţa!Evrei 13:7 .

Nume și prenume *

Email *

Mesaj *