comori.org
comori.org

Charles Henry Mackintosh

Arend Remmers

 

Charles Henry Mackintos

Charles Henry Mackintosh, ale cărui iniţiale „C.H.M.“ sunt bine cunoscute multor creştini din toată lumea, s-a născut în Octombrie 1820 în Glenmalure Barracks din comitatul Wicklow în Irlanda. Tatăl său a fost căpitan în „Highlanders' Regiment“ şi servise în Irlanda. Mama sa a fost o fiică a lui Lady Weldon şi se trăgea dintr-o familie irlandeză autohtonă. La vârsta de optsprezece ani, tânărul a ajuns la o trezire spirituală prin scrisori, pe care sora lui i le-a scris după pocăinţa ei. El a primit pace prin lectura scrierii lui John Nelson Darby, „Efectele Duhului Sfânt“. La aceasta i-a devenit important mai ales faptul că temelia păcii noastre cu Dumnezeu nu este lucrarea lui Hristos în noi, ci lucrarea Sa pentru noi.

Ca tânăr creştin, el a acceptat o slujbă într-un magazin din Limerick. A citit mult în Cuvântul lui Dumnezeu şi s-a ocupat cu râvnă cu diferite studii. În anul 1844 a deschis o şcoală privată în Westport şi s-a consacrat cu mare zel activităţii pedagogice. Atitudinea sa spirituală era caracterizată de dorinţa de a-i ceda lui Hristos intactul loc întâi în viaţa sa şi să privească lucrarea Sa ca pe lucrul principal. Când a remarcat totuşi în anul 1853, că lucrul cu şcoala îl acapara în aşa fel încât se temea că ar putea să devină interesul său principal, a renunţat la această slujbă. După aceea a plecat la Dublin, unde a intrat în legatură cu John Gifford Bellett şi cu alţi fraţi. A început apoi să vestească Cuvântul lui Dumnezeu în mod public, atât credincioşilor cât şi necredincioşilor.

În acest timp începuse deja să scrie gândurile sale cu privire la cele cinci cărţi ale lui Moise. În anii următori au apărut, la diferite intervale de timp, gânduri cu privire la toate cele cinci cărţi ale lui Moise. Aceste cărţi, care sunt influenţate de un puternic duh evanghelistic, au ajuns în perioada imediat următoare la diferite ediţii distinse. Prietenul său, Andrew Miller, a scris o prefaţă la aceste volume, în care spune pe bună dreptate: “Totala corupţie, depravare a omului prin păcat şi desăvârşita mântuire a lui Dumnezeu în Hristos sunt înfăţişate detaliat, clar şi adesea foarte izbitor.”

În expunerile sale, C.H. Mackintosh a avut un stil uşor de înţeles. El a ştiut să-şi prezinte gândurile cu putere. Unele dintre explicaţiile sale pot mai întâi să pară ciudate multor credincioşi, însă referitor la credincioşia faţă de Cuvântul lui Dumnezeu şi încrederea în Hristos, ele au fost multor cititori până astăzi întotdeauna un mare ajutor.

Pe lângă activitatea lui de scriitor, a vestit şi a apărat mulţi ani Evanghelia şi adevărul creştin, iar Dumnezeu a luat parte clar la slujba sa. Când în anii 1859 până în 1860 Irlanda a trecut printr-o mare mişcare de trezire, era şi el activ în aceasta. Primii ani de apariţie ai revistei „Things New and Old” (Lucruri Noi şi Vechi) conţin multe mărturii ale acestei activităţi. C.H. Mackintosh începuse această publicaţie lunară împreună cu prietenul său, Andrew Miller. Timp de mai multe decenii ea a fost un izvor de învăţătură şi zidire pentru mulţi credincioşi. Multe dintre articolele conţinute în această publicaţie au fost traduse şi tipărite în „Botschafter des Heils in Christo” (Ambasadorul mântuirii în Hristos). În anul 1880 C.H. Mackintosh a renunţat la activitatea de editor la „Things New and Old”. Ea a fost preluată de Charles Stanley, care a exercitat-o până în 1890.

C. H. Mackintosh a fost un mare om al credinţei, care mărturisea cu plăcere, că într-adevăr Dumnezeu l-a trecut adesea prin încercări, dar nu a îngăduit niciodată să ducă lipsă, în timp ce el se afla în slujba Evangheliei şi nu avea venituri din munca materială.

Este greu de apreciat efectele pe care le-au avut scrierile sale. Primea scrisori din întreaga lume, în care erau exprimate mulţumirea şi aprecierea pentru interpretarea sa asupra celor cinci cărţi ale lui Moise. Dwight L. Moody şi C. H. Spurgeon au mărturisit că ei datorează mult scrierilor lui C. H. Mackintosh. Moody scria: „C. H. Mackintosh a avut cea mai mare influenţă asupra mea”.

Asemenea gândurilor lui asupra celor cinci cărţi ale lui Moise, şi cele şase volume ale sale „Miscellaneous Writings” (Scrieri diferite) au fost reeditate frecvent. Este un fapt interesant în viaţa lui C. H. Mackintosh, că prima sa scriere publicată, din anul 1843, purta titlul: „Pacea lui Dumnezeu” şi că el a trimis editorului său , cu câteva luni înaintea morţii lui, un manuscris cu titlul „Dumnezeul păcii”.

Ultimii patru ani de viaţă i-a petrecut în Cheltenham, unde a continuat slujba sa în scris, după ce a trebuit să renunţe la munca de vestire a Cuvântului. Pe 2 Noiembrie 1896 a plecat acasă în pace la Domnul său. Patru zile mai târziu, el a fost îngropat lângă mormântul soţiei sale în prezenţa unui număr mare de oameni . Dr. Walter T. P. Wolston din Edinburgh a vorbit despre înmormântarea lui Avraam, pornind de la Geneza 25:8-10 şi Evrei 8:10 .

În încheiere, cei adunaţi au cântat frumoasa cântare de John Nelson Darby:

 

O bright and blessed scenes,
Where sin can never come;
Whose sight our longing spirits weans
From earth where yet we roam.
Traducerea cuvânt cu cuvânt sună:

O, locuri strălucite şi binecuvântate Unde nu poate să vină niciodată păcatul, A căror privelişte desprinde inimile noastre pline de dor De pământul pe care noi încă cutreierăm.

Nume și prenume *

Email *

Mesaj *