comori.org
comori.org

Simboluri în Noul Testament

Walter Scott

Matei 24:29 , Apocalipsa 8:10
SIMBOLULEXPLICAŢIALOCUL ÎN BIBLIE
Alb Curăţie Apocalipsa 3:4,5,18 ; 7:9,13
Altar Apropierea de Dumnezeu Matei 5:23 , Evrei 13:10 , Psalmul 43:4
Aluat Lucrarea, răspândirea răului Matei 13:33 ; 1 . Corinteni :6-8
Apa Duhul Sfant; Curăţie; Cuvântul lui Dumnezeu Ioan 7:38 ; 19:34 ; Efeseni 5:26
Ape multe Popoare, naţiuni Apocalipsa 17:1,15 ; Isaia 8:7
Arama (cupru) Hotărâre (fermitate) în judecată Apocalipsa 1:15, 2 :18; Mica 4:13
Arc Luptă la distanţă Apocalipsa 6:2 , Psalmul 37:14,15
Aur Dreptate divină Evrei 9:4 , Apocalipsa 3:18 , 1. Împăraţi 6:22
Babilon Stricăciune, gândire lumească Apocalipsa 14:8 ; 16:19 , Daniel 4:27
Balaur Putere uriaşă şi distrugătoare Apocalipsa 12:3-17 ; 20:2 ; Ezechiel 29:3
Beţie Desfrâu, ameţeală 1. Tesaloniceni 5:7 , Apocalipsa 17:6
Brâu Putere şi muncă Apocalipsa 1:13, 15 :6; Isaia 22:21
Burtă Omul interior Romani 16:18 , Psalmul 44:26
Câini Necurăţie, fără valoare Matei 7:6 , Apocalipsa 22:15
Cal Forţă împărătească în război Apocalipsa 6:2,4,5,8
Cartea Vieţii Lista celor aleşi sau chemaţi Filipeni 4:3 , Apocalipsa 3:5 ; 13:8 ; 17:8 ; 20:12-15 ; 21:27 ; 22:19
Casa Aşezare (locuinţă) organizată 2. Corinteni 5:1 , 1. Timotei 3:15 , 1. Petru 2:5
Cer Cel mai înalt loc al autorităţii
Cetate Centru de administrare Evrei 11:10,16
Cheie Autoritate pentru a deschide şi a închide Matei 16:19 , Apocalipsa 1:18, 3 :7
Cinci Responsabilitate Matei 25:2 , Luca 16:28 , 1. Corinteni 14:19
Coapse încinse Atitudine pentru energie şi slujire Efeseni 6:14 ; 1. Petru 1:13
Coif Siguranţa mântuirii Efeseni 6:17 , 1. Tesaloniceni 5:8
Colibă Locuinţă temporară (trecătoare) 2. Corinteni 5:1,4 ; 2. Petru 1:13
Conducător, Cap Poziţie de conducere a unor Persoane sau locuri Coloseni 2:10 , Apocalipsa 17:9
Corn Putere şi înălţare, Împărat Luca 1:69 , Apocalipsa 17:12,16
Coroană Victorie, preţuire, împărăţie Apocalipsa 2:10 ; 14:14 ; Plângerile lui Ieremia 5:16
Cruce Jertfire de sine şi înjosire Matei 16:24 , 1. Corinteni 1:17
Curcubeu Legământul lui Dumnezeu cu pământul Apocalipsa 4:3, 10 :1
Curvă Sistem stricat Apocalipsa 17:5 , Isaia 1:21
Cutremur de pământ Răsturnarea organizaţiilor Matei 24:7 ; Apocalipsa 6:12
Deşert Dezolare Apocalipsa 12:6, 17 :3, Isaia 14:17
Doi Mărturie Marcu 6:7 , Apocalipsa 11:4
Doisprezece Administrare desăvârşită Matei 19:28 , Apocalipsa 12:1
Durerile naşterii Grijă (anxietate) dureroasă Romani 8:22 , Galateni 4:19
Egipt Starea firii (duşmănia lumii) Apocalipsa 11:8 , Isaia 31:1
Fecioare Curăţie 2. Corinteni 11:2 , Apocalipsa 14:4
Fiara Putere împărătească pe pământ Apocalipsa 13:12-18 , Daniel 7:17
Fluviu Binecuvântări bogate Ioan 7:38 , Apocalipsa 22:1,2
Flux Puteri devastatoare Luca 6:48 , Apocalipsa 12:15 , Psalmul 90:5
Foc Încercarea prin judecată 1. Corinteni 3:13 , Apocalipsa 3:18 , Ieremia 23:29
Frâu Îngrădire a cărnii Iacov 1:26, 3 :2, Psalmul 32:9
Fum Influenţă întunecată Apocalipsa 9:2,18
Grindină Judecată (trimisă) din cer Apocalipsa 11:19, 16 :21
Heruvim Exercitarea guvernării divine Evrei 9:5 ; Ezechiel 10:15-20
Hrană Mâncare (hrană) pentru omul interior Matei 24:45 , Ioan 6:27,55
Hrană tare Adevăruri creştine înalte Evrei 5:12,14
Iad (Gheena) Domeniul puterii lui Satan Matei 23:15 , Iacov 3:6
Iarbă Efemeritate umană Iacov 1:10,11 ; 1. Petru 1:24 ; Isaia 40:7
Iarbă verde Bunăstare pământească Apocalipsa 8:7 ; 9:4
Iaspis Gloria vizibilă a lui Dumnezeu Apocalipsa 4:3 ; 21:11,18
Îmbrăcăminte (haine) Caracterul exterior Iuda 23 , Apocalipsa 3:4, 16 :15
In Dreptate practică, falsă sau reală Apocalipsa 18:16, 19 :8
Inel Onoare; relaţie plină de iubire Luca 15:22 , Geneza 41:42
Înger Reprezentant şi sol Apocalipsa 1:20 ; 22:16 , Isaia 63:9
Inimă Locul afecţiunii şi al sincerităţii Romani 6:17 , Filipeni 1:7
Întuneric A fi separat de lumină Evrei 12:18 , Iuda 13
Întuneric (Beznă) Confuzie morală deplină Fapte 2:20 , Apocalipsa 16:10
Izvor Originea binecuvântărilor Ioan 4:14 , Isaia 12:3
Jug Slujbă, cătuşe (încătuşare) Fapte 15:10 , Galateni 5:1
Lăcustă Putere nimicitoare Apocalipsa 9:3,7 ; Naum 3:17
Lapte Adevăruri elementare 1. Corinteni 3:2 , Evrei 5:12,13
Lăuntru Locul simpatiilor Filipeni 2:1 , Cântarea Cântărilor 5:4
Leu Împărăţie şi putere 1. Petru 5:8 , Apocalipsa 5:5
Locuinţa Morţilor (Hades) Cea mai adâncă putere a morţii Matei 16:18 , Apocalipsa 1:18
Luna Putere dominantă, stăpânitoare Apocalipsa 8:12, 12 :1
Lupi Duşmani hrăpăreţi Matei 7 .15, Ioan 10 .12, Fapte 20 .29
Mana ascunsă Hrană spirituală ascunsă Apocalipsa 2:17
Mâncare Învăţare şi părtăşie Ioan 6:50-58 , 1. Corinteni 10:3,7
Mare Masa popoarelor, în afara ordinii lui Dumnezeu Apocalipsa 7:1-3, 13 :1
Masa Părtăşie, Legătură Luca 22 .30; 1. Corinteni 10:21
Măslin Rod şi mărturie pentru Dumnezeu Romani 11:17 , Apocalipsa 11:4
Miel Hristos ca Cel condamnat (n.tr. Cel care suferă) şi respins Ioan 1:29 , Apocalipsa 5:6,12
Mieluşel Mădularele mai tinere ale turmei lui Hristos Ioan 21:15 , Isaia 40:11
Moarte Înstrăinare faţă de Dumnezeu Matei 4:16 ; 2. Corinteni 1:10
Munte Statornicie, puterea politică Apocalipsa 6:14 ; 8:8 ; 16:20
Neghina Mărturisitori falşi Matei 13:25-40
Noapte Starea actuală şi întunecată a lumii Romani 13:12 ; 1. Tesaloniceni 5:5,7
Nuia Semn al autorităţii; Pedeapsă 1. Corinteni 4:21 , Apocalipsa 2:27
Ochi Percepţia spirituală Efeseni 1:8 , Apocalipsa 3:18 ; 4:6,8
Oi Obiectele purtării de grijă a lui Dumnezeu Ioan 10 ; 1. Petru 2:25
Opt Un nou început 2. Petru 2:5 , Apocalipsa 17:11 , Levitic 25:22
Orbire Lipsa capacităţii de percepţie spirituală Ioan 9:39,41 ; Apocalipsa 3:17
Ospăţ Ospăţ de încheiere Luca 14:16 ; 1. Corinteni 11:20 ; Apocalipsa 19:9,17
Pahar Măsură de împărtăşire Matei 26:39 , Apocalipsa 14:10 , Psalmul 23:5
Pâine Hrană Matei 4:4 , Ioan 6:51, 58 , 2. Corinteni 9:10
Palmier Victorie Ioan 12:13 , Apocalipsa 7:9
Păstor Conducător, Ocrotitor Evrei 13:20 , 1. Petru 2:25
Patru Perfecţiunea în fire sau pentru pământ Apocalipsa 4:6 ; 7:1
Pecete pe frunte Asociere deschisă Apocalipsa 7:3 ; 13:16 ; Isaia 9:4
Perlă Frumuseţe şi valoare Matei 7:6, 13 :45; Apocalipsa 21:21
Pleavă Persoane fără valoare Matei 3:12 , Luca 3:17 , Psalmul 1:4
Ploaie Împrospătare venită din ceruri Evrei 6:7 , Iacov 5:7
Pom Oameni sau sisteme însemnate Matei 13:32 , Apocalipsa 8:7
Porc Necurăţie Matei 7:6 ; 2. Petru 2:22
Porumbel Pace şi inocenţă Matei 3:16, 10 :16; Cântarea Cântărilor 6:9
Prunc, copilSubdezvoltat (oprit în creştere), neinstruit 1. Corinteni 3:1 , Evrei 5:13 , Isaia 3:4
Pucioasă Chin şi distrugere Apocalipsa 14:10 , Isaia 30:33
Purpură Împărăţie Matei 15:17,18 ; Apocalipsa 17:4 ; 18:12,16
Rărunchi Gânduri şi simţiri interioare Apocalipsa 2:23 , Psalmul 16:7
Recoltă Adunare (culegere) şi judecată Matei 13:30 , Iacov 4:35 , Apocalipsa 14:15
Roşu Vărsare de sânge Apocalipsa 6:4 ; 12:3 ; Isaia 63:2
Săgeţi Atacuri subite Efeseni 6:16 , Proverbe 7:23
Sân Locul afecţiunilor Ioan 1:18 , Isaia 40:11
Şapte Perfecţiunea divină Apocalipsa 4:5, 5 :6
Sare Gust, conservare, curăţare Marcu 9:49,50 ; Coloseni 4:6
Şarpe Viclenie şi abilitate Matei 10:16 ; 2. Corinteni 11:3
Şase Perfecţiunea neatinsă Apocalipsa 13:18
Scorpion Unealtă (mijloc) de chin Apocalipsa 9:3,5,10 ; Ezechiel 2:6
Sfeşnic (candelă) Mărturie - personală sau colectivă Matei 25:1 , Apocalipsa 1:20
Soare Cea mai înaltă putere Apocalipsa 1:16 ; 12:1 ; 16:8
Somn Moarte fizică sau morală 1. Tesaloniceni 4:14 ; 5:6,7
Spălare Curăţie morală Ioan 13:5-14 , Efeseni 5:26
Spin Încercare dureroasă 2. Corinteni 12:7 ; Numeri 33:55
Stacojiu Mareţie pământească Apocalipsa 17:3,4 ; 18:12,16
Stâlp Sprijin, purtător (susţinător) Galateni 2:9 ; 1. Timotei 3:15 ; Apocalipsa 3:12
Stele Puteri slujitoare Marcu 13:25 , Apocalipsa 1:16 ; 6:13
Sticlă Puritate divină Apocalipsa 15:2, 21 :18,21
Tabără Organizare pământească Evrei 13:11,13 ; Apocalipsa 20:9
Tămâie, mireasmă Parfum plăcut pentru Dumnezeu Apocalipsa 5:8 ; 8:3,4
Taur, viţel Râvnă perseverenţă Apocalipsa 4:7 , Ezechiel 1:10
Teasc Judecată grozavă Apocalipsa 14:19,20 ; 19:15
Trei Mărturie suficientă Luca 13:7 ; 1. Ioan 5:7,8
Tunet Glasul lui Dumnezeu în judecată Apocalipsa 10:3,4 ; Psalmul 29:3
Umbră Protecţie, ocrotire Marcu 4:32 , Psalmul 91:1
Ungere Iniţiere, consacrare Fapte 10:38 , 2. Corinteni 1:21 , Exod 28:41
Untdelemn Duhul Sfânt Matei 25:3 , Evrei 1:9 , 1. Ioan 2:20
Unu Desăvârşire, exclusivitate 1. Corinteni 12:11-14 ; Efeseni 4:4-6
Urâciune Idolatrie Matei 24:15 , Apocalipsa 17:4 , Ezechiel 6:11
Urechi Atenţie spirituală Matei 13:15 , Apocalipsa 2:7 , Psalmul 40:7
Uşă, poartă Tărie, autoritate Apocalipsa 21:12-25 ; Matei 16:18
Văduvă Singurătate 1. Timotei 5:5 , Apocalipsa 18:7 , Plângerile lui Ieremia 1:1
Văl Ceea ce acoperă gloria 2. Corinteni 3:13-16 , Evrei 9:3 ; 10:20
Vânt Forţă (bună sau rea) invizibilă Ioan 3:8 , Fapte 2:2 , Apocalipsa 7:1
Văzduh Influenţa morală Efeseni 2:2 , Apocalipsa 9:2
Viperă Duşmani ascunşi, periculoşi Matei 3 .7
Viţă Purtător de roade pe pământ Ioan 15:1 , Apocalipsa 14:19
Vulpe Duşmani vicleni Luca 13:32 , Cântarea Cântărilor 2:15
Vultur Grabă în împlinire Matei 24:28 , Apocalipsa 4:7 ; 12:14
Zăpadă Curăţie Matei 28:3 Apocalipsa 1:14
Zece Răspundere deplină Matei 25:1 , Apocalipsa 17:12,16
Zi Timpul cel mai propice pentru acţiune Ioan 9:4 ; 1. Tesaloniceni 5:5,8

Nume și prenume *

Email *

Mesaj *