comori.org
comori.org
Nenumăratele subiecte care angajează gândurile şi absorb energia bărbaţilor şi femeilor în scena aglomerată a lumii din jurul nostru, nu sunt nimic altceva decât praful care se aşează pe o balanţă în comparaţie cu această intrebare atât de mare cum este cea a converitrii sufletului la Dumnezeu. ...
Cartea Samuel este urmarea cărților Judecători și Rut. La începutul ei încă nu se încheiase perioada judecătorilor: preotul Eli era unul dintre judecători, iar Samuel, primul profet, a fost și el judecător în Israel ...
Versetele din Scriptură, în care se întâlnesc aceste afirmaţii, ne arată caractere foarte diferite. Din primul verset învăţăm, că în viaţa tânărului bogat lipsea „un singur lucru“ ...