comori.org
comori.org
Deşi Urie nu se trăgea din Israel, aceasta nu l-a împiedicat să-şi folosească toată energia pentru cauza lui Dumnezeu. În 2. Samuel 23 .39 este numit printre cei 37 bărbaţi ai lui David, care erau cei mai buni ...
Cartea Samuel este urmarea cărților Judecători și Rut. La începutul ei încă nu se încheiase perioada judecătorilor: preotul Eli era unul dintre judecători, iar Samuel, primul profet, a fost și el judecător în Israel ...
Versetele din Scriptură, în care se întâlnesc aceste afirmaţii, ne arată caractere foarte diferite. Din primul verset învăţăm, că în viaţa tânărului bogat lipsea „un singur lucru“ ...