comori.org
comori.org

Bolnav, pentru că nu a trăit o adevărată întoarcere la Dumnezeu

din revista „Cercetați Scripturile”

Sunt copii ai lui Dumnezeu, a căror întoarcere la Dumnezeu nu a fost clară, profundă - în parte din cauza lipsei de învăţătură sau a unei învăţături greşite, în parte din cauza lipsei de voinţă în mărturisirea păcatelor! Copil al lui Dumnezeu, ţi-a lipsit judecarea profundă şi recunoaşterea păcatelor tale şi a trecutului tău, şi de aceea până în ziua de astăzi nu eşti pătruns de o viaţă de credinţă sănătoasă şi bucuroasă! Isus Însuşi şi toţi adevăraţii Lui slujitori au condus pe oameni mai întâi spre pocăinţă şi după aceea la credinţa în Evanghelia minunată (Marcu 1:4,14,15 ; Luca 24:46,47 ). Desigur, mărturiile adevărului divin şi razele iubirii divine au trezit viaţa nouă în sufletul tău; ai recunoscut că eşti păcătos şi L-ai primit pe Domnul Isus ca singurul Mântuitor al tău. Dar, deoarece nu ai fost suficient convins prin Cuvântul lui Dumnezeu de starea ta de om pierdut şi de păcatul care locuieşte în natura ta, ai crezut că prin propriile eforturi, hotărâri şi juruinţe, vei putea să biruieşti puterea păcatului. Nu ai înţeles diferenţa dintre Lege şi Evanghelie şi te-ai ostenit conform modului tău de gândire să te faci plăcut lui Dumnezeu (Romani 3:20,28 ; 4:6-8 ; Galateni 2:16 ). Ţi-ai atribuit - mai mult sau mai puţin conştient - putere şi înţelepciune. În felul acesta ai dus o viaţă de trudă, eşuare, cădere şi ridicare. Un copil al lui Dumnezeu care duce o astfel de viaţă, este cu atât mai nefericit, cu cât doreşte să aibă o viaţă corectă. Abia atunci când, fără nici un rezultat, un astfel de creştin ajunge la capătul puterilor sale, află că numai în Domnul este putere şi ocrotire. El este eliberat de Lege şi învaţă adevărul minunat: „Numai în Domnul, mi se va zice, am dreptate şi putere!“ (Isaia 45:24 ; citiţi şi Isaia 61:10 ). Acum începe o altă viaţă pentru el - o viaţă de putere şi de pace, de biruinţă zilnică şi de dragoste altruistă, o viaţă demnă de Domnul Isus şi care Îi aduce onoare (citeşte Romani 14:17 ; Efeseni 5:8-10 , Filipeni 1:9-11 ). Sunt unii care se predau Domnului din dorinţa de a fi fericiţi, după ce au fost de multe ori dezamăgiţi de oameni. Ei sunt conduşi la Domnul Isus mai mult de inima lor rănită, decât de recunoaşterea vinei lor. Dacă sunt sinceri, creşterea divină va corecta această deficienţă şi îi va călăuzi prin Cuvântul Său şi prin Duhul Său Sfânt să recunoască păcatele lor multe şi natura lor stricată. Ei îşi vor pune ulterior trecutul lor în ordine, vor mărturisi şi vor aduce în ordine tot ceea ce în lumina prezenţei divine este o povară pentru conştiinţa lor. Atunci va fi cu adevărat ceva nou! Credinciosul ajunge la bucuria mântuirii şi pacea permanentă, de îndată ce învaţă ce este un om în Hristos, de îndată ce prin credinţă înţelege că în problemele, ispitele şi greutăţile zilnice poate să ia din bogăţia slavei lui Dumnezeu. Eu sunt mai mult decât biruitor prin Acela care mă iubeşte! În felul acesta, viaţa lăuntrică se însănătoşează şi este ridicată la înălţimea pe care Dumnezeu a pregătit-o şi a hotărât-o pentru toţi credincioşii.

Nume și prenume *

Email *

Mesaj *